Kur’ân’ın Korunması hakkında bilgi

'Dini Bilgiler' forumunda HazaN tarafından 31 Ara 2010 tarihinde açılan konu

 1. Kur’ân’ın Korunması hakkında bilgi

  Geldiği zamandan itibaren kıyamete kadar bütün insanlığa hitap edeceği, onları hak
  dine, Allah’ın razı olduğu hayat tarzına davet edeceği, Allah tarafından bu maksatla
  gönderildiği için Kur’ân-ı Kerîm’in değiştirilmeden korunması, geldiği gibi insanlığa
  sunulması gerekiyordu. Allah Teâlâ bunu üzerine aldığını, kullarına gerekeni yaptırarak
  kitabı koruyacağını yine kitabında şöyle bildiriyordu:

  “Kesin olarak bilesiniz ki bu vahyi kuşkusuz biz indirdik ve onu mutlaka koruyan da
  yine biziz” (Hicr 15/9). “Sana okutacağız ve Allah dilemedikçe unutmayacaksın” (A‘lâ 87/6).
  “Vahyi tam alma telâşı yüzünden dilini kımıldatma! Onu zihninde toplama ve onu okumanı
  sağlama işi bize aittir. O halde onu okuduğumuz zaman sen onun okunuşunu takip et. Sonra
  onu anlatmak da elbette bize aittir” (Kıyâme 75/16-19; buna yakın meâlde bir âyet için bk. Tâhâ
  20/114).
  Hz. Peygamber, kendisine vahyedilen âyetleri unutmamak, hemen hâfızasına almak
  için –âyetin vahyedilmesi sürerken– tekrarlamaya çalışıyordu. Bu âyetler vahyedilerek
  kendisine, Allah tarafından şu teminat verildi: Onu sana okutacağız; hâfızanda toplayacağız,
  yani ezberlemeni sağlayacağız; anlaşılmadık yer kalmayıncaya kadar gerekli açıklamaları
  yapacağız.
  Allah’ın, son kitabını koruma vaadi şu tedbirlerle gerçekleşmiştir:
  *Hz. Peygamber ve bir kısım ashabı tarafından tamamı, diğerlerince de çeşitli
  kısımları ezberlenmiştir.
  * Hz. Peygamber’le Cebrâil, yine Hz. Peygamber’le bazı sahâbîler, kezâ bir kısım
  sahâbe kendi aralarında Kur’ân’ı karşılıklı okumuşlar, birinin ezbere okuduğunu diğeri
  dinlemiş ve gerektiğinde düzeltmeler yaparak doğru ve sağlam ezberlemeyi sağlamışlardır.
  *Âyetler geldikçe Hz. Peygamber tarafından vahiy kâtiplerine, ileride mushaf
  haline getirildiğinde riayet edilecek sıra bildirilmek suretiyle yazdırılmış ve yazılan metin
  titizlikle muhafaza edilmiştir. Ayrıca sahâbenin de ellerinde yazılı parçalar bulunuyordu.
  * Kur’ân’ın nüzûlü tamamlandıktan kısa bir müddet sonra (Hz. Ebû Bekir’in
  halifeliği sırasında) Hz. Peygamber tarafından bildirilen nihaî sıralamaya göre bütün
  parçalar birleştirilmiş ve yeniden yazılarak koruma altına alınmıştır.
  * Hz. Osman’ın halifeliği döneminde Kur’ân hattının standardize edilmesi suretiyle
  oluşturulan ana metinden yeni nüshalar kopya edilerek İslâm dünyasının başlıca
  merkezlerine gönderilmiştir.
  Yukarıda özetlenen tedbirleri biraz daha ayrıntılı olarak incelemek yararlı olacaktır:
   
Yükleniyor...