Kurtuluş savaşında mücadele ettiğimiz cepheler

'Tarih Bölümü' forumunda Yasemin tarafından 10 Mar 2014 tarihinde açılan konu


 1. Kurtuluş savaşında mücadele ettiğimiz cepheler
  KURTULUŞ SAVAŞ'INDA CEPHELER

  Doğu Cephesi

  Bu cephede, Doğu Anadolu'da bir Ermeni devleti kurmak isteyen Ermeniler ile savaşılmıştır.

  TBMM Hükümeti 15. Kolordu komutanı Kazım Karabekir Paşayı Doğu Cephesi Komutanlığına atadı.

  9 Haziran 1920'de harekete geçen Kazım Karabekir Paşa 30 Ekimde Ermenileri kesin bir mağlubiyete uğratarak Doğu Anadolu'nun tamamını kurtardı.

  Ermenilerin isteği üzerine Gümrü Barış Antlaşması imzalandı. (3 Aralık 1920).

  Antlaşmanın Yorumu:

  TBMM Hükümeti'nin uluslar arası alanda kazandığı İlk askeri ve siyasi başarısıdır.

  Sevr Antlaşması'nın geçersizliği ilk kez uluslar arası bir antlaşmada onaylanmıştır.

  Ermeni sorunu çözüme kavuşturulmuş oldu.

  Doğu Cephesi'nin kapanması ile buradaki güçlerin büyük bir kısmı Batı Cephesi'ne
  gönderilmiştir.

  Güney Cephesi

  · Düzenli orduların savaşmadığı tek cephedir.

  · Bölgede Fransız işgalcilere ve işbirlikçi Ermenilere karşı bölgesel direniş cemiyetlerince kahramanca mücadeleler verilmiştir.

  · 12 Şubatta Maraş, 10 Nisanda Urfa, 20 Ekimde de Adana düşman işgalinden kurtarıldı. Sakarya zaferinden sonra Fransızlarla imzalanan Ankara Antlaşmasıyla Fransızlar bölgeyi terk etmişlerdir.

  · Bu antlaşmayla (Hatay dışında) bugünkü güney sınırlarımız çizilmiş ve Fransızlar bölgeden çekilmiştir.

  Batı Cephesi

  · Kurtuluş Savaşı yıllarında en zorlu mücadelenin verildiği cephedir.

  · Bu cephede Yunanistan ile savaşılmıştır.

  · Bu cephede savaşlar 15 Mayıs 1919' Yunanlıların İzmir'i işgali ile başlamış ve 11 Ekim 1922' de imzalanan Mudanya Mütareke' ne kadar devam etmiştir.

  · Başlangıçta Kuva-yi Milliye birlikleri ile karşı konulduğu için istenilen sonuçlar alınamamıştır.
  · Dağınık ve düzensiz haldeki Kuva-yi Milliye Birliklerinin kaldırılıp yerine düzenli ordunun kurulmasıyla istenilen başarı elde edilmiştir.

  Bu Cephedeki Gelişmeler

  I. İnönü Savaşı (6-10 Ocak 1921)


  · Batı Cephesi'nde düzenli orduların Yunan ordularına karşı kazandığı ilk zaferdir.

  I. İnönü Zaferinin Sonuçları

  · Bu zafer TBMM'nin iç durumunu kuvvetlendirmiş, dışarıdaki itibarını arttırmış, Askere alım işlemleri hızlanıştır.

  · İsmet Paşa, Albaylıktan Generalliğe terfi etmiştir.

  · İtilaf devletleri hiç beklemedikleri bu yenilgi karşısında durumu görüşmek üzere Londra'da toplandılar.

  · Sevr Antlaşmasını gözden geçirmek zorunda kaldılar.

  · Bu zaferden sonra Çerkez Ethem İsyanı da bastırılmıştır.

  I. İnönü Savaşı'ndan Sonraki Önemli Gelişmeler

  Londra Konferansı (21 Şubat - 12 Mart 1921)

  · Birinci İnönü zaferinden sonra İtilaf Devletleri tarafından toplanmıştır.

  · Amaçları; Sevr Antlaşmasını yumuşatarak TBMM'ye kabul ettirmekti.

  · İtilaf devletleri aralarındaki anlaşmazlıktan doğan yararlanmak amacıyla İstanbul Hükümeti ve TBMM'yi bir arada çağırdılar, ancak amaçlarına ulaşamadılar.

  · Konferans herhangi bir sonuç alınamadan dağılmıştır.
   
Yükleniyor...