Kutadgu Bilig adlı eser hakkında detaylı bilgi

'Sorun Cevaplayalım' forumunda Masal tarafından 29 Eyl 2012 tarihinde açılan konu


 1. Kutadgu Bilig adlı eser hakkında detaylı bilgi verir misiniz?

  Kutadgu Bilig Yusuf Has Hacibin 1069-1070 yılında yazdığı meşhur eseri.

  İslami devir içinde Türk Dili ve Edebiyatının olduğu kadar, Türk Kültür Tarihinin de asla ihmal edemeyeceği bir siyasetnamedir. Kutadgu Bilig, siyasi ve kültür bakımından, Türk-İslam çevresinin çok önemli bir merhalesini teşkil etmektedir. Böyle olmasına rağmen uzun müddet bir kenarda unutulup kalmıştır.

  Eser, Tavgaç Ulug Bugra Karahan (Hakan) Ebu Ali Hasan bin Süleyman Arslan Kara Hana ithaf edilmiştir. Bu belge ile beraber Kutadgu Biligin zikrettiği Bugra Han hakkındaki vesikaların sayısı 15e yükselmiştir. Bunların yedisi Türkçe, diğerleri

  Arapçadır. Kutadgu Bilig yazıldıktan bir hayli zaman sonra unutulmuş veya çok dar bir çevrenin istifadesinde kalmıştır. Kitaba ilk ilave edilen 77 beyitlik bir manzume vardır.

  Eserini Balasagunda yazmaya başlayan Yusuf, 1068 yılında memleketinden ayrılarak Doğu Karahanlı Devletinin merkezi olan Kaşgara gitmiş ve eserini 18 ay sonra, 1069 (Hicrî 462) yılında burada tamamlamıştır. Kitabını bitirince bunu, Karahanlı hükümdarı Tabgaç Buğra Hana sunmuş, Han da eseri çok beğendiği için Yusufu, takdiren “Hâs Hâcib (Uluġ Hâcib) tayin etmiştir.

  “Kutadgu kelimesi, “saadet, kut manasındaki “kut kelimesinin üzerine isimden fiil yapan “+ad- ekiyle fiilden isim yapan “-gu ekinin eklenmesi sonucu oluşmuştur ve “biligle beraber “saadet, mutluluk veren bilgi/ilim anlamını taşımaktadır.

  Eser, insanlara dünyada tam anlamıyla kutlu olmak için gereken yolu göstermek amacıyla kaleme alınmıştır. Yusuf Hâs Hacib, eserinde aruz ölçüsünü kullanmıştır. İlâveler ile birlikte yaklaşık 88 başlık altında toplanan eserin esas kısmını oluşturan bölüm kısaltılmış mütekarip yani faūlun faūlun faūlun faūl ve vezniyle yazılmıştır (eserde yalnız bir dörtlük içinde tam mütekarip geçmektedir: bk. 3800-3801). 1.-6520. beyitler mesnevi tarzında kendi arasında kafiyelidir. Eserin sonuna eklenmiş olan parçalardan gençliğine acıyıp ihtiyarlığından bahseden 44 beyitlik bir kısım (beyit 6521-6564) tam mütekarip (faūlun faūlun faūlun faūlun) vezninde olup, kaside tarzında ve aa ba ca şeklinde devam etmektedir. Zamanenin bozukluğundan ve dostların cefasından bahseden 40 beyitlik bir parça (beyit 6565-6604) ise evvelki parçanın vezninde ve tarzındadır. Kitap sahibi Ulu Hâs Hâcib Yusufun kendi kendisine nasihat vermesinden bahseden 41 beyitlik parça da (6605-6645. beyitler) eserin aslı gibi, kısaltılmış mütekarip vezninde ve kaside tarzındadır.

  O dönem için Türk edebiyatında yeni olduğu tahmin ve tasavvur edilen aruz ölçüsünün ilâve parçalardaki kafiye dışında, şair tarafından pürüzsüz bir şekilde kullanıldığı görülmektedir. Eser, yarı hikâye ve yarı temsil tarzında yazılmış olup, arada hareketi hazırlayıcı ve izah edici monologlara ve canlı tasvirlerin bulunduğu sahnelere yer verilmiştir.

  Kaşgârlı Mahmut ve onun eseri Divânü Lügati't-Türk ile çağdaştır, hatta hemen hemen aynı yıllarda yazılmış olması o dönem Türkçenin gördüğü itibar açısından da dikkate değer.

  Kutadgu Bilig'de ana karakterler şöyledir:

  İsim Anlamı Meslek Sembolü
  Kün Togdı "Gün Doğdu" Hükümdar Adalet
  Ay Toldı "Ay Doğdu" Vezir Mutluluk
  Ögdülmiş "Övülmüş" Bilge Akıl (ya da Bilgi)
  Odgurmış "Uyanmış" Derviş Akıbet (Yaşamın sonu)
   
  Moderatör tarafından düzenlendi: 28 Ağu 2014
Yükleniyor...