Lady Gaga No Floods Türkçe Çevirisi

'Sanat ve Müzik' forumunda ZORBEY tarafından 5 Tem 2011 tarihinde açılan konu

 1. Lady Gaga No Floods Türkçesi
  Lady Gaga No Floods şarkısının Türkçesi
  Lady Gaga No Floods şarkısının Türkçe Çevisirisi
  Lady Gaga No Floods Türkçe sözleri

  Lady Gaga No Floods


  I never ever thought I'd live away*
  Ben uzakta yaşamak hiç düşünmemiştim
  From everyone I love and say goodbye
  herkes From Aşk ve veda
  Now I'm the princess of a downtown train
  Şimdi bir şehir tren prensesim
  Where everybody here, they know my game
  Nerede burada herkes, onlar benim oyun biliyorum
  But when I walk down the street I hear them say
  Ama sokakta yürürken ben onları duyuyorum
  "there she goes, that crazy girl
  "Diye, o çılgın kız gidiyor
  She thinks she's something in this world"
  O "diye bu dünyada bir şey olduğunu düşünüyor

  So I'mma close my ears and dream
  Senin benim kulaklar ve rüya da çok yakınız
  'cause life is never really what it seems
  Çünkü hayat hiçbir zaman göründüğü gibi gerçekten
  In every mystery, there's a truth
  her sır, bir hakikat var
  You know I'm tellin', I'm tellin' you...
  Eğer 'ben söylüyorum,' ben söylüyorum biliyorum ...

  No matter lightning or thunder,
  Olursa olsun şimşek ya da gök gürültüsü,
  Buckets of rainwater
  Yağmur suyu Kovalar
  You can't flood this town
  Bu kasaba sel olamaz

  In a world unknown
  bir dünya bilinmeyen olarak
  You've gotta hold your own
  Kendi tutmak zorundasın
  You can't stop me
  Beni durduramazsın
  You're never ever gonna stop me now
  Şimdi beni durduramayacak hiç asla

  On every street there is a memory,
  Her sokakta bir bellek var
  A time and place where we can never be again
  Bir yer ve zaman nerede tekrar olamaz
  Street lights glow red, green, and yellow too
  Sokak lambaları parlak kırmızı, yeşil ve sarı da
  Do you let signs tell you what to do?
  ne yapacağınızı işaret sana söyleyeyim mi?
  Yeah, when you say stop,
  Evet, sen dur derken,
  Be sure that I'll say go
  Ben gidip söyleyeceğim emin olun
  To the stars in the land
  kara yıldız için

  Fire can't burn these hands
  Yangın bu eller yazamıyorum
  But I just close my eyes and dream
  Ama ben sadece gözlerimi ve rüya yakın
  You cant deny me my astronomy
  Sen cant bana astronomi inkar

  In every mystery, there's a truth
  her sır, bir hakikat var
  You know I'm tellin', I'm tellin' you...oh..
  Eğer 'ben söylüyorum,' ben söylüyorum biliyorum ... oh ..

  No matter lightning or thunder,
  Olursa olsun şimşek ya da gök gürültüsü,
  Buckets of rainwater
  Yağmur suyu Kovalar
  You can't flood this town
  Bu kasaba sel olamaz

  In a world unknown
  bir dünya bilinmeyen olarak
  You've gotta hold your own
  Kendi tutmak zorundasın
  And you can't stop me
  Ve beni durduramaz
  You're never ever ever gonna stop me now
  Şimdi beni durduramayacak hiç asla konum

  Go ahead and don't believe
  ve Hadi inanmıyorum
  'cause everyone needs a way to breathe
  Çünkü herkes nefes için bir yol ihtiyacı
  And love and dream and you can't stop me
  Sevgi ve hayal ve beni durduramaz
  No you can't stop me
  Hayır, beni durduramaz

  No matter lightning or thunder,
  Olursa olsun şimşek ya da gök gürültüsü,
  Buckets of rainwater
  Yağmur suyu Kovalar
  You can't flood this town
  Bu kasaba sel olamaz

  In a world unknown
  bir dünya bilinmeyen olarak
  You've gotta hold your own
  Kendi tutmak zorundasın
  And you can't stop me
  Ve beni durduramaz
  You're never ever ever gonna stop
  Eğer duracak hiç asla konum

  No matter lightning or thunder,
  Olursa olsun şimşek ya da gök gürültüsü,
  Buckets of rainwater
  Yağmur suyu Kovalar
  You can't flood this town
  Bu kasaba sel olamaz

  In a world unknown
  bir dünya bilinmeyen olarak
  You've gotta hold your own
  Kendi tutmak zorundasın