Mani Çeşitleri

'Eğitim Merkezi' forumunda HazaN tarafından 25 May 2011 tarihinde açılan konu

 1. Mani çeşitlerine örnek
  Mani çeşitleri ve mani örnekleri
  Kaç çeşit mani vardır

  Manileri yapı bakımından incelerken,1.mısralarındaki hece sayısının eksik olması;mısra sayısının değişik olması ve kafiyelerin cinaslı olmasına göre değişik adlar aldığını görürüz.Bu yüzden manileri:

  a-Düz veya Tam Mani.
  b-Yedekli veya Artık Mani.
  c-Cinaslı veya Kesik Mani.
  d-Karşılıklı Mani(Deyiş).
  e-Katar Mani’ler olmak üzere ayırabiliriz.
  a-Düz veya Tam Mani

  Bu mani kafiyesine göre aaba,hece sayısını bütün mısralarda 7 ve 3 /4 veya 4/3 duraklı,dört mısradan meydana gelen kafiyeli,cinassız olan manilerdir.Bu maninin (abab) söylenişleri kolay olduğu için değersiz sayılır.Cinaslı olanları azdır.Bu düz manide çoğu zaman ilk iki mısra konu ve nükteyle ilgisiz ve doldurma laflardır.Bu kusur kabul edilen bir özürdür.Manideki 3. mısra,nüktenin sürprizini,dördüncü mısraın kafiyesiyle birleşerek bir bütünlük sağlar.Esasında,düz maninin güzelliği dört mısrada aynı düşünceyi oluşturması bakımından daha uygun düşer ve tercih edilir.Böylece manicinin ustalığı veya acemiliği bu bütünlük ile ölçülür.Bu türün örnekleri oldukça fazladır:

  A benim bahtiyarim Bahçelerde baz olur
  Gönülde tahtı yarim Gül açılır yaz olur
  Yüzünde göz izi var Ben sana gülüm demem
  Sana kim bahtı yarim Gülün ömrü az olur
  (baz:doğan)

  b-Yedekli veya Artık Mani:

  Dört mısralık Düz mani sonuna,aynı kafiyede anlamı tamamlıyan başka mısralar eklenerek (eserde 6 mısralık) yapılan manilere Yedekli veya Artık mani denir.Bunları dörtten fazla olan,Kesik veya Cinaslı manilerle karıştırmamalıdır.Bu tür manilere bilhassa cinaslı kafiye olmadığı için I. Mısraları da anlamlıdır.

  Örnekler:

  Bülbülün yuvasına Derdim var beller gibi
  Gül girer rü’yasına Söylemem eller gibi
  Bülbül güle aşıktır Kalbimin hüsnü var
  Mecnun da Leyla’sına Yıkılmış iller gibi
  Mecnun Leyla der iken Gözlerimden yaş akar
  Erişti Mevla’sına Coşmuş seller gibi

  c-Cinaslı veya Kesik Mani:


  1.mısraın hece sayısı yediden az olan (3,4,5,6 heceli) manilerdir.Mısra sayısı en az dörtten başlayıp 6,7-14 arası olabilir.Mısraları cinaslı kafiyelerle kurulur ve bu kafiyeler tam,yarım olabilir.

  Cinaslı manilerde,1. mısra cinaslı ayağı oluşturan kelimedir.Bu kelime veya kelime gurubu anlamlı olsa veya olmasa,düşünceye bir giriş ve kafiyeye başlangıç teşkil ettiğinden maninin yapısında ve anlamında bir değişikliğe yol açmaz.

  Bu mani çeşidinde mana birimi beyittir.Yani her beyitin anlamca,öteki beyitlerle bir ilgisi yoktur.Aradan bir beyit çıkarılmasıyla maninin yapısında ve anlamında bir bozukluk meydana gelmez.

  Fuad Köprülü,bu tür cinaslı manilere ‘’Tuyug’’ adını verir.

  Ayrıca bu Kesik Maniler içinde,1. mısraı yedi heceli olanlarda vardır ki,bunlara ‘’Doldurmalı Kesik Mani veya Ayaklı Mani’’de denir ve 4 veya 5 mısra olabilir.

  Cinaslı Mani Örnekleri:

  Budala Bağ bana
  Bülbül konar bu dala Bahçe sana bağ bana
  Ne kadar aklım olsa Değme zincir kar itmez
  Yine derler budala Zülfün teli bağ bana

  Kara tavuk bensiz Yüz güzel
  Güzel ölemem sensiz Elli güzel yüz güzel
  Koynuna yılan girsin Nice sevmem o yari
  Nice yatarsın bensiz Gerdan beyaz yüz güzel

  Sürüne Her gün ah
  Koyun kuzu sürü ne Her gün aman her gün ah
  Çünkü çoban değilsin Sana gönül vereli
  Arkandaki sürü ne Etmedeyim her gün ah
  Ben bir körpe kuzuyum Her günah bizde imiş
  Al kat beni sürüne Ben sanırdım bir günah
  Beni böyle yandıran Elbette seni tutar
  Yüz üstüne sürüne Eyler isem bir gün ah

  d-Karşılıklı Mani(Deyiş):

  Bu tür maniler karşılıklı iki kişinin söyledikleri manilerdir.Bu manilerde maniyi kimin söylediği ve cevaplıyanın kim olduğu belirtilir.

  Ağa-Adilem sen na-çarsın Adile-Ağam derim na-çarım
  La’l ü gevher saçarsın İnci mercan saçarım
  Ben Azrail olunca Sen Azrail olunca
  Kuzum nere kaçarsın Ben cennete kaçarım

  Yine bazı saz ve tekke şairlerinin söylediği mahlaslı maniler vardır ki,bunlarda şair,maninin I.mısraında mahlasını söyler.Mesela Hatayi’nin (1486-1524) şu manisi örnektir:

  Hatayim hal çağında
  Hak gönül alçağında
  Bin Kabe’den yegrektir
  Bir gönül al çağında

  e-Katar Mani:

  Bir konu bütünlüğü içinde birbiri ardı sıra gelen manilere Katar Mani denir.

  Bu mani çeşitlerinden başka,Karşılıklı Katar Manileri,Düğün Manileri,Saya Manileri,Şehir Manileri,Ramazan Manileri,Çağatay Manileri,Gagavuz Manileri,Müstezat Gagavuz Manileri ve Kerkük Manileri olmak üzere çeşitleri vardır.
   
Yükleniyor...