Masal ile Roman arasındaki benzerlik ve farklılıklar Nedir

'Eğitim Merkezi' forumunda Ezlem tarafından 6 May 2011 tarihinde açılan konu


 1. Masal ile Roman arasındaki benzerlik ve farklılıklar nelerdir?
  Masal ile Roman arasındaki benzerlikler
  Masal ile Roman arasındaki farklılıklar

  ROMAN

  Yaşanmış ya da yaşanabilecek olayların yer, zaman ve kişiye bağlanarak anlatıldığı uzun soluklu eserlere roman denir

  *Romanda olaylar geniş ve ayrıntılı olarak anlatılır
  *Romandaki bütün olaylar belli bir olay etrafında gelişirAna olay etrafında olaycıklar vardır
  *Şahıs kadrosu geniştirKahramanlar tüm yönleriyle tanıtılır
  *Zaman olarak geri dönüşler olur

  Romanlar çeşitli türlere ayrılır;

  - Tarihi Roman: Konusunu tarihten alır
  - Töre Romanı: Toplumun yaşayış tarzı, gelenek,görenek ve törelerin ele alındığı romanlardır
  - Psikolojik Roman: Ruh çözümlemelerinin yapıldığı romanlardır
  - Egzotik Roman: Uzak ve yabancı ülkelerin doğa ve insanlarını anlatan romandır
  - Tezli Roman: Bir görüş veya düşünceyi savunan romandır
  - Polisiye Roman: Konularını polisi ilgilendiren olaylardan alan romanlardır
  MASAL
  Genellikle halkın yarattığı , ağızdan ağıza , kuşaktan kuşa-ğa sürüp gelen ,çoğunlukla olağanüstü durum ve olayları yine olağanüstü kahramanlara bağlayarak anlatan eserlere masal denir

  GENEL ÖZELLİKLERİ:
  *Masallar , meydana geldikleri zaman bir kişinin malıyken , yaygınlaştıkça, yöreden yöreye, ülkeden ülkeye geçtikçe halkın malı olurMasal , anonim bir türdür

  *Olaylar hayal ürünüdür
  *Kahramanlar insanüstü nitelikler gösterir

  *Masallarda genellikle iyilik-kötülük, doğruluk- haksızlık- adalet- zulüm , alçakgönüllülük – kibir… gibi zıt durumların temsilcisi olan kişilerin mücadelelerinden veya insanların ulaşılması güç hayallerinden söz edilir

  * İyiler hep iyi, kötüler hep kötüdür

  * İyiler ödüllendirilir, kötüler cezalandırılır

  * Masallarda yer ve zaman kavramları belirsizdir
  * Anlatımda genellikle geniş zaman veya öğrenilen geçmiş zaman kipi ( -mişli geçmiş ) kullanılır
  * Anlatım kısa ve yoğundur
  * Masal kişileri her tabakadan seçilebilirMasallarda cinler , periler, devler de rol alır
  * Masalların bir kısmı hayvanlarla ilgilidir
  * Masalların çoğu “ bir varmış, bir yokmuş …” ya da “ evvel zaman içinde , kalbur saman içinde …” gibi ifadelerle başlarBunlara tekerleme denirTekerlemeden sonra olay ve dilek bölümleri gelirTürk masallarında dilek bölümü ya “ onlar ermiş muradına … “ ya da “ gökten üç elma düştü …” biçiminde başlar
  * Masallarda milli ve dini motiflere hemen hiç yer verilmez
  * Evrensel konuların işlendiği masallarda eğiticilik esastır * Masallarda genellikle bir eğitim amacı saklıdırMasallar bu yönüyle didaktik ( öğretici) bir nitelik taşır
  * Günümüzde bellli bir kişinin ortaya koyduğu yapma masallarda yazılmaktadır