Maturidi Mezhebi

'Dini Bilgiler' forumunda HazaN tarafından 7 Eyl 2010 tarihinde açılan konu

 1. Maturidi Mezhebi nedir
  Maturidi Mezhebi hakkında bilgi

  Mezhebin kurucusu, İmam Mâtüridîdir. Kendisi Türkistanın Semerkant şehrinin Mâtürid köyündendir. Mâtüridilik, imanla ilgili mevzularda ayet ve hadisleri temel almakla birlikte dinin anlaşılması konusunda aklı temel kabul etmiş bir mezheptir.

  Mâtürîdî akaidinin temelini İmam-ı Azam Ebû Hanifenin (rh. 80/699 - 150/767) içtihatları-görüşleri, bilhassa onun Fıkhul-ekber isimli eseri teşkil eder.

  Mâtürîdîler fıkıhta İmam-ı Azam Ebû Hanifenin (rh.) yolunu takip etmiştir. Hanefilerin büyük çoğunluğu Mâtüridî mezhebine bağlıdır.

  Mezhep, Türkiye, Balkanlar, Orta Asya, Hindistan, Pakistanda yaygındır.

  Çoğunlukla Türkler fıkıhta Hanefi, itikatta ise Mâtüridi mezhebindendir.