Max Weber, Max Weber kimdir, hayatı

'Biyografi' forumunda HazaN tarafından 11 May 2011 tarihinde açılan konu

 1. Max Weber hakkında bilgi
  Max Weber biyografi

  Max Weber (21 Nisan 1864-14 Haziran 1920), Alman düşünür, sosyolog ve ekonomi politik uzmanı Modern antipozitivistik sosyoloji incelemesinin babası olduğu düşünülür Sosyolojiyi metodolojik olgunluğa ulaştırmıştır
  Weber, siyaset sosyolojisi ve eğitim sosyolojisi alanında yaptığı araştırmalarıyla da tanınır Marx'ın sınıf temelli çözümlemelerinin yerine statü kavramını getirmiştir Bürokrasi üzerine çalışmalarıyla tanınır

  Çocukluğu

  Weber, Almanya’nın Erfurt kentinde doğmuştur Sir Max Weber’in yedi çocuğunun en büyüğüdür Babası seçkin bir liberal politikacı, annesi Helene Fallenstein ise ılımlı bir protestandı Sir Weber politikanın içinde bir figürdü ve aile hayatına da bunu yansıtmıştı, Weber’leri salonunda bir çok göze batan entelektüel ve siyasiler ağırlanırdı
  Genç Weber ve daha sonra kendisi gibi bir sosyolog ve ekonomist olan kardeşi Alfred, işte böyle bir entelektüel ortamda büyümüşlerdir 1876’da, Max henüz 12 yaşındayken, ailesine Noel hediyesi olarak iki tarihi metin kaleme almıştır: “Alman Tarihi Hakkında, İmparator ve Papa’ya Özel Atıflarla” ve “Konstantin’den Kavimler Göçüne, Roma İmparatorluğu” 14’üne geldiğininde Homer, Virgil, Çicero ve Livy atıflı mektuplar yazıyor ve henüz üniversiteye girmeden evvel Goethe, Spinoza, Kant ve Schopenhauer’u genişçe biliyordu Weber’in üniversite çağında sosyal bilimler alanında uzmanlaşmak isteyeceği açıkça belli idi

  Öğrenimi

  1882'de Heidelberg Üniversitesi'ne Hukuk öğrencisi olarak girdi Hukuk dersleriyle birlikte, ekonomi, ortaçağ tarihi ve teoloji derslerine de katıldı Aralıklarla, Strasbourg’da Alman ordusuna hizmet verdi
  1884 Sonbaharında, babasının evine, Berlin Üniversitesi’ne çalışmak için girdi Sonraki 8 yıl boyunca, sadece bir dönem Goettingen Üniversitesi için ve kısa dönem askerlik için evinden ayrıldı Baba evindeyken, stajer avukat oldu ve nihayetinde Berlin Üniversitesine doçent olarak girdi Meslek birliğinin sınavını kazandı 1880’ler boyunca tarih dersleri almaya devam etti 1889 yılında "Ortaçağ İşletme Organizasyonları Tarihi” isimli doktora tezini verdi İki yıl sonra “ Roma Tarım Tarihi ve Roma Tarım Tarihinin Özel ve Halk Hukukundaki Önemi” adlı makalesini tamamladı Weber artık bir profesör olması için önünde bir engel kalmamıştı
  Doktora tezi sonrasında, Weber’in ilgisi çağının sosyal politikalarına kaydı 1888’de “Verein für Socialpolitik”e katıldı Bu birlik, tarih ekolüne bağlı Alman ekonomistlerin kurduğu yeni bir meslek örgütüydü Orada, sosyal problemlerin birçoğunun ekonomi ile çözümlenebildiğini, ve ekonomik problemleri çözümlemede istatistik yöntemleri kullanmaya öncelik etti Siyasete ilgisi devam ediyordu ve sol görüşlü Protestan Sosyal Kongresi’ne katıldı 1890, “Verein” Polonya Sorunu “Ostflucht” diye bilinen, yabancı çiftçilerin Doğu Almanya’ya girişleri ve yerli çiftçilerin ise hızla sanayileşen Alman şehirlerine göç etmelerini üzerine bir araştırma programı açtı Weber, bu programa katıldı ve geniş bir sonuç bildirgesi kaleme aldı Bu sonuç bildirgesi, muhteşem bir empirik çalışma denilerek övüldü ve Weber’in tarım ekonomisi dalındaki uzmanlığını perçinledi
  1893’de, kuzeni ve geleceğin feminist yazarı olan Marianne Schnitger ile evlendi Schnitger, Weber’in ölümünden sonra, onun gazete makalelerini toplayıp kitaplaştıran insandır Çift 1894’de Weber’in Freiburg Üniversitesi'ne Ekonomi Profesörü olarak atanması üzerine, Freiburg’a gittiler Bundan iki yıl sonra, aynı görevle Heidelberg Üniversitesi atandı 1 yıl sonra, oğluyla sert bir anlaşmazlığa düşmelerinden iki ay sonra baba Weber vefât etti Bu olayın ardından, Weber artarak uyku problemine ve sinirliliğe düçar oldu Bu durum, Weber’in profesörlük görevini sürdürmesini zorlaştırdı Bu durum, daha az ders vermesine neden oldu ve 1889’da son dersini verdi 1900’de eşiyle birlikte İtalya’ya gittiler ve 1902’ye dek Heidelberg’e dönmediler


  Kapitalizmin Ruhu ve Protestan Ahlak

  1890’lardaki engin üretkenliğinden sonra, 1898’den 1902 sonlarına kadar tek bir sayfa bile yazmamış ve nihayetinde 1903’de profesörlükten istifa etmiştir Bu sorumluluktan kurtulunca, “Archives for Social Science and Social Welfare”den gelen ortak editörlük teklifini, meslektaşları Edgar Jaffe ve Werner Sombart’la birlikte kabul etti 1904’te, bazı makalelerini bu dergide basmaya başladı, “Kapitalizmin Ruhu ve Protestan Ahlak” (Die Protestantische Ethik Und Der Geist Des Kapitalismus) da bunlardan en dikkate değer ve ünlü olanıdır Bu çalışması, daha sonraki, ekonomik sistemleri kültür ve dinle temellendirmek düşününe temel oluşturmuştur
  Bu çalışması, o hayattayken kitap olarak basılan tek eseridir Yine o yıl, ABD’ye gitti ve Congress of Arts and Sciences’da World's Fair (Louisiana Purchase Exposition)’a atıldı Bu başarılarına rağmen, Weber sürekli hocalığa devam edemeyeceğini düşünüyor, sadece özel dersler veriyordu, geçimini de kısmen bu yolla büyük ölçüde kendisine 1907’de kalan mirasla sağlıyordu 1912’de Weber, sosyal demokratlar ve liberalleri birleştirerek bir sol parti kurmayı denedi Bu girişim, liberallerin, sosyal demokratlardan devrim yapabilecekleri endişesiyle uzak durmaları sonucunda başarısızlıkla sonuçlandı


  Alman siyasetindeki yeri ve etkisi

  I Dünya Savaşı sırasında, Heidelberg’dekki bir askeri hastanede müdürlük yaptı 1915 ve 1916’da, savaş sonrasında Belçika ve Polonya’daki Alman üstünlüğünün sürdürülmesi için görevlendirilen komisyonda görev aldı Savaş sırasında Weber’in Alman İmparatorluğu’nun genişlemesine dair görüşleri gibi, savaş hakkındaki görüşleri de değişti 1918’de Heidelberg’deki “İşçi ve Asker Konseyi”ne katıldı Yine aynı yıl, Versay Anlaşması'na katılan Alman Ateşkes Komisyonu’na danışmanlık yaptı ve "Weimar Anayasası komisyonuna üye olarak atandı Özellikle 48 madde'nin bu anayasayada yer almasını sağladı Bu madde daha sonra "Hitler" tarafından, muhaliflerini susturmak ve diktatörlüğünü kurmak için kullanılmıştır Weber’in Alman politikasına yaptığı katkılar halen tartışılmaktadır
  Weber, önce Viyana Üniversitesi'nde, 1919'da ise Münih Üniversitesi'nde ders vermeye yeniden başladı Münih'te Almanya'nın ilk sosyoloji enstitüsünü kurdu ve başına getirildi ancak sosyoloji bölümü için yeterli personel bulunamadı 1919 ve 1920'de Weber, sağcıların kışkırtmaları ile siyasetten ayrıldı Birçok meslektaşı ve öğrencisi, 1918 ve 1919'daki Alman Devrimi boyunca solcuların davranışları ve konuşmaları hakkındaki görüşlerini protesto ettiler Bazı sağcı öğrenciler ise evinin önünde protesto gösterileri yaptı

  Ölümü

  Weber,14 Haziran 1920'de zatürreden öldü
   
Yükleniyor...