Medine de ziyaret edilecek yerler

'Bunları biliyormusunuz' forumunda Wish tarafından 18 Ağu 2010 tarihinde açılan konu


 1. Medinede Görülmesi gereken yerler
  Medine de nereler gezilir
  Medinede Ziyaret edilecek yerler


  Baki Mezarlığı

  Mescid-i Nebînin doğu tarafında bulunan Baki Mezarlığını ziyaret etmek müstehaptır. Peygamber Efendimizi görme şerefine nail olan, sesini duyan, onunla namaz kılan ve İslâmiyet uğrunda hiçbir fedakarlıktan çekinmeyen on bin civarında sahabi bu mezarlığa defnedilmiştir.

  Üçüncü halife Hz. Osman, Hz.Abbas, Hz.Aişe, Hz. Fatıma, Sad b. Ebi Vakkas, Hz.Hasan gibi sahabe ile İmam-ı Malik gibi Tabiundan bir çok büyük zevat burada bulunmaktadır.

  Mezarlığın içerisine girmek şart olmamakla birlikte kapısı açık olduğunda içeri girilerek; kapalı olduğunda dışardan ziyaret edilebilir.

  Ziyarette orada yatanlara selâm verilir ve dua edilir. İsteyenler Dua kitabındaki mezarlıkları ziyaretle ilgili selâm ve duayı okuyabilirler. Peygamber Efendimiz zaman zaman Baki Mezarlığını ziyaret eder ve orada medfun bulunan müminler için dua ederdi.

  Kuba Mescidi

  Peygamberimiz Hz. Muhammed, Mekkeden Medineye hicretleri esnasında, Medineye 5 km. mesafede bulunan Kubada 14 gün kalmıştı. Bu süre içinde Peygamberimiz orada bir mescid inşa etti ve burada namaz kıldı. Kuran-ı Kerimde takva üzere yapıldığı bildirilen ve İslâm âleminde cemaatle namaz kılınmak için yapılan ilk mescid budur.

  Kuba Mescidini ziyaret etmek ve burada iki veya dört rekat namaz kılmak müstehaptır. Bu mescidin ziyareti ile ilgili olarak Hz. Peygamber şöyle buyurmaktadır: “Kim evinde güzelce temizlenip abdest aldıktan sonra, başka maksatla değil de sadece namaz kılmak için Kuba Mescidine giderse umre sevabı alır.(53)

  Hz. Peygamber sağlığında, Cumartesi günleri Kuba Mescidini ziyaret eder ve burada namaz kılardı.

  Uhut Şehitlikleri


  Uhud, Medinenin 5 km. kadar kuzeyinde bir dağın adıdır. Hicretin üçüncü yılında (M.625) müslümanlarla müşrikler arasında burada yapılan savaşta, Ashab-ı kiramdan 70 kişi şehid olmuş ve buraya defnedilmişlerdir.
  Peygamberimizin amcası ve şehidlerin efendisi Hz.Hamza da bunlar arasındadır. Hz.Peygamber, her yıl Uhud şehitlerini ziyaret eder ve onlara dua ederdi.

  Uhud şehitlerini ziyaret etmek de müstehaptır. Uhud şehitleri de ziyaret edilirken selâm verilir ve dua edilir. Arzu edenler Dua kitabındaki “Mezarlık ziyaretinde okunacak selam ve duayı okuyabilirler.

  Kıbleteyn Mescidi


  İslamın ilk yıllarında namazlar, Kudüste bulunan Mescid-i Aksaya doğru kılınıyordu. Peygamber Efendimiz Kıblenin Kâbe olmasını, yani namazların Kâbeye dönülerek kılınmasını çok arzu ediyor ve bu konuda Allahtan gelecek emri bekliyordu. Hicretten 18 ay kadar sonra Şaban ayının 15. günü (Berat Kandilinde) Hz. Peygamber, Seleme oğulları mahallesinde öğle veya ikindi namazının farzını kıldırdığı esnada, ikinci rekatın sonunda aşağıdaki âyet-i kerime indi: “ Seni elbette, hoşlanacağın kıbleye döndüreceğiz. O halde hemen Mescid-i Harama (Kâbeye) doğru dön. (Ey müminler) siz de nerede olursanız olun, (namazda) oraya doğru dönün.(54)

  Bunun üzerine Hz. Peygamber, namazı bozmadan hemen Kâbe istikametine döndü, cemaat de saflarıyla birlikte döndüler. Böylece Kudüse doğru başlanan namazın son iki rekatı Kâbeye yönelinerek tamamlandı.

  İşte bu bakımdan bu mescide Mescid-i Kıbleteyn (İki Kıbleli Mescid) denir. Bu mescidin yerinde şimdi büyük bir cami yapılmıştır. Bu camii ziyaret edilerek iki veya dört rekat Tahiyyetül-Mescid namazı kılınması ve dua edilmesi güzel olur.

  Yedi Mescidler

  Hendek savaşının yapıldığı bölgede bir birine yakın küçük küçük yedi mescid bulunmaktadır. Bunlara Yedi Mescidler denir.

  Medineye gelenler tarafından buraların da ziyaret edilmesi âdet haline gelmiştir.
   

Yükleniyor...