Mehmet Akif Ersoyun Eserleri

'Eğitim Merkezi' forumunda Elfida tarafından 14 Kas 2011 tarihinde açılan konu 1. Mehmet Akif Ersoyun Mektuplar

  “Safahat, Mehmet Akif Ersoyun şiirlerini topladığı yedi kitaplık şiir külliyatının adıdır. İçinde 11.240 mısra tutan 108 şiir bulunmaktadır. Şair, İstiklal Marşı'nı Safahat'a koymamıştır. Nedenini ise şöyle açıklar: "Çünkü ben onu milletimin kalbine gömdüm"
  Mehmet Akif Ersoy'un Tefsirleri

  Mehmet Akifin tefsir yazılarının hepsi elli yedi tanedir. Bunların on sekizi manzum olarak yazılmış olup, Safahata alınmışlardır. Elli üç tanesi âyet ve dört tanesi hadis üzerine yazılmıştır. Çoğunun uzunluğu bir sayfadan azdır. Akif Bey, memleketin ve halkın o günkü meselelerine hitap eden bir veya birkaç ayet veya hadîsi mevzu alarak, okuyuculara onlarla yol göstermeye çalışmıştır. Dolayısıyla bu yazılar, tefsir ilmi bakımından değil, zamanın meselelerine bakış açısından mühimdirler.

  Mehmet Akif Ersoy'un Mektupları

  Hâlen elli kadar mektubu ve bazı mektup parçaları yayınlanmış bulunan Mehmet Âkifin, dağınık hâlde, bazı kimselerin elinde birkaç yüz mektubunun bulunduğunu tahmin etmekteyiz. Bunların toplanarak yayınlanması, şairimizin düşünceleri, hayatı ve yakın tarihimiz bakımından çok faydalı olacaktır.

  Mehmet Akif Ersoy'un Vaazları

  Mehmet Âkif Ersoyun bir tanesi kitap içinde yayınlanmış, diğerleri konuşma sırasında Eşref Edib tarafından tesbit edilmiş olan, dokuz konuşması, vaazı (mevizası) vardır. Bunlardan birincisi, bir kulüpte konuşma şeklinde yapıldıktan sonra, “Mevâiz-i Dîniye kitabında yayınlanmıştır. Kalan sekiz vaazın üçü Balkan Harbi içinde İstanbulun üç büyük camiinde (Beyazıt, Fâtih, Süleymâniye); birisi Balıkesir Zağnos Paşa Camiinde; üçü ise Kastamonuda Nasrullah Camiinde ve şehrin kazalarında verilen vaazlardır. Her bakımdan çok önemli konuşmalardır.

  Mehmet Akif Ersoy'un Tercümeleri

  Mehmet Âkif, 1908den sonra, hepsi de dergisinde yayınlanmış ve 268 tefrika devam etmiş olan 55 ayrı tercüme yapmıştır. Bunların birkaçında “Sadi takma adını kullanmıştır.

  Tercümeler, beşi Arapça ve biri Fransızca yazmış olan altı yazardan yapılmıştır. Tercümelerin yazar ve tefrika sayısı bakımından dağılışı şöyledir: Ferid Vecdi: 7 tercüme, 73 tefrika/M. Abduh: 31 tercüme, 48 tefrika / A. Refik: Bir tercüme, 3 tefrika / Şeyh Şiblî: Bir tercüme, 10 tefrika/A. Câviş: 13 tercüme, 122 tefrika/Said Halim Paşa (Fransızca): 2 tercüme, 12 tefrika Kitap olarak basılmış tercümeleri:

  1. “Müslüman Kadını, Ferid Vecdi; 2. “Hanotonun Hücumuna Karşı Şeyh Muhammed Abduhun İslâmı Müdâfaası; 3. “İslâmlaşmak, Said Halim Paşa; 4. “Anglikan Kilisesine Cevap, Abdülaziz Câviş; 5. “İçkinin Hayât-ı Beşerde Açtığı Rahneler, Abdülaziz Câviş.

  Mehmet Akif Ersoy'un Makaleleri

  Çeşitli cemiyet, edebiyat ve fikir meseleleri üzerine, makale, sohbet ve hatıra şeklinde kaleme alınmış elli yazıdan ibarettir. Bunların on yedisi “Hasbihâl, on biri “Edebiyat Bahisleri, dördü “Eski Hâtıralar, ikisi “Letâif-i Arabdan genel başlıkları altında –bazan ikinci bir başlık daha taşıyarak– yayınlanmışlardır. On beşinin ise ayrı başlıkları vardır. Mehmet Âkifin düşünceleri, bilgisi, kültürü ve irfanı, çok samimî bir dille kaleme aldığı bu yazılarında görülmektedir.

  Mehmet Akif Ersoy'un Safahat Dışında Kalmış Eserleri

  Mehmet Akif Bey, Halkalı Baytar Mektebinin son sınıflarında bulunduğu sıralarda (1891-1893), şiirlerini zamanın dergilerine göndermeye başlamıştı. 1908 sonrasında, yazdıklarını devamlı olarak yayınlamaya başlamadan önceki yıllarda da, önemli bir şair olarak tanınmış ve kabul edilmişti. Gerek dostlarına gönderdiği manzum mektuplar ve gerek diğer manzumeleri, şiir meraklıları tarafından yazılarak elden ele yayılıyordu.

  Mehmet Akif, 1908den önce yazdığı şiirlerinden birkaçını, 1908den sonra neşretmekle beraber, beğenmediklerinin hepsini ortadan kaldırmıştır. Kendisinin, ikinci bir Safahat hacminde olduğunu söylediği eski şiirlerinden, sadece, 1900den önce yayınlanmış olanlarla, ele geçen mektuplarında bulunanlar ve meraklıların defterlerinde kalanlar kurtulmuşlardır.
   
  Moderatör tarafından düzenlendi: 8 Oca 2013

Yükleniyor...