Mevlana Muhammed Rukıyye Kimdir, Kısaca

'Biyografi' forumunda Masal tarafından 25 Eyl 2012 tarihinde açılan konu

 1. Mevlana Muhammed Rukıyye Hakkında Bilgi


  Mevlana Muhammed Rukıyye Biyografisi


  Evliyânın büyüklerinden. Hayâtı hakkında fazla bilgi yoktur. 1494 (H. 900) senesinden sonra vefât etti. Muhammed Rukıyye, zâhirî ilimlerde eşsiz bir âlim olup, tasavvuftaki derecesi çok yüksekti. Vâz ve nasîhat ettiği zaman, dünyâ sevgisini ve muhabbetini gönüllerden çıkarmaya çalışırdı. Çok sayıda talebe yetiştirdi.

  Mevlânâ Muhammed; ârif, âlim, takvâ ehli, dünyâ sevgisini kalbinden çıkarmış, kalbi Allahü teâlânın sevgisi ile dolu mübârek bir zâttı. Çok ibâdet ederdi. Tasavvuf yolunu Yûsuf Mahdûmdan öğrendi. Mevlânâ Muhammedin yedi oğlu oldu. Çocukları, kendisi hayattayken talebe yetiştirmeye ve insanlara doğru yolu göstermeye başladılar.

  Mevlânâ Muhammed, talebelerine şöyle buyurdu: “Size bu yolda lâzım olan, mücâhede ve riyâzeti elden bırakmamak, bu yolun âdâbına gereği gibi riâyet etmek, bu yolun temeli olan doğru söze ve helâl yemeye devâm etmektir.

  Tasavvuf yolunun esâsı, devamlı Allahü teâlâyı zikretmek, hatırlamaktır. Kurân-ı kerîmde meâlen; “Allahü teâlâyı her hâlinizle çok anın ki, (dünyâ ve âhiret saâdetine kavuşup azaptan) kurtulabilesiniz. buyrulmaktadır (Cuma suresi 10). Allahü teâlâ, âyet-i kerîmede kurtuluşu, çok zikre bağlı kılmıştır. Muâz bin Cebelin rivâyet ettiği hadîs-i şerîfte, Resûl-i ekrem efendimiz; “Cennet ehli, dünyâda zikretmeden geçirdikleri zamanları için pişmân olurlar. buyurmuştur. Fudayl bin İyâd hazretleri de; “Allahü teâlâyı zikreden, zikirle nîmetlenir, sevap kazanır, günahtan kurtulur. buyurdular.

  Bir mürşid-i kâmile talebe olmak isteyen kimse, dînin emir ve yasaklarına uymak ve tasavvuf yolunun edeplerine riâyet etmek sûretiyle, mürşid-i kâmilin işâret buyurduğu şekilde ibâdet ve tâatle meşgûl olunca, hem nefsini ıslâha, hem de ilâhî mârifetlere kavuşur: “Nefsini tanıyan, Rabbini tanır. hadîs-i şerîfi gereğince, cehâletten uzaklaşır, irfân derecelerine ve Rabbine yakınlık makâmına kavuşur ve büyük velîlerden olur.
   
Yükleniyor...