mezhep nedir mezhep kaça ayrilir mezhep hakkında

'Dini Bilgiler' forumunda Yasemin tarafından 27 Ara 2013 tarihinde açılan konu

 1. Mezheb Nedir kaça ayrılır?  Mezheb’ kelime anlamı itibariyle gidilen yol mecra anlamlarını taşımaktadır.
  Mezheb Dini ıstılahta ise içtihat derecesine ulaşmış olan alimin dini meseleleri bir bütün sistem halinde ortaya koyması, bir anlamda teknik yorumlar bütünü oluşturmasıdır.

  Kısaca ifade etmek gerekirse, her Müslüman; Kur’an’ın hükümlerini, Resulüllah’ın hadislerini ve sünnetini, daha sonraki sahabe ve tabiinin görüşlerini ve bunlara ait bütün ilimleri tam manasıyla öğrenip uygulayamayacağına göre bunları bilen bir alime tabi olmak zorundadır.

  Bu zorunluluk, hem kişisel bilgi ihtiyacını gidermek hem de cemaat halinde uygulanması gereken namaz, Hac vb. gibi ibadetlerde, idarede, yargıda ve daha bir çok sosyal alanda bütünlüğü ve birlikteliği koruyabilmekten kaynaklanıyordu.İşte, alimler içerisinde de öyleleri vardır ki, diğerleri onun görüşüne ve ilminin sağlamlığına tabi olmuşlardır. Yetiştirdiği talebeleri, yazdığı eserleri, nesilden nesile o görüşleri devam ettirdiler. Böylece, o en güvenilir alimin sistemli görüşleri, sağlam hüküm ve prensipleri etrafında, zamanla bir yorum tarz ve tekniği, bir okul, bir ‘mezheb’ oluşmuştur.Mezhepler ayet ve hadisleri farklı anlamaktan kaynaklandığına göre, Peygamberimizin zamanında mezhep olması düşünülemez.

  Mezhebler Kaça Ayrılır?

  Mezhebler önce 2'ye ayrılır:

  1 - Fıkhi mezhebler,
  2 - İtikadi mezhebler...
  Fıkhi Mezhebler Kaça Ayrılır?
  4'e ayrılır:
  1 - Hanefi mezhebi,
  2 - Maliki mezhebi,
  3 - Şafii mezhebi,
  4 - Hanbeli mezhebi.
   
Yükleniyor...