Mikroskop İcadı

'Bunları biliyormusunuz' forumunda Wish tarafından 21 Ağu 2010 tarihinde açılan konu

 1. Mikroskobu Kim İcat Etti
  Mikroskop Ne Zaman İcat Edildi
  Mikroskop Hakkında Bilgi


  [​IMG]

  “Mikroskop deyimi, Yunanca “mikro ve “skop kelimelerinden meydana gelmiş bileşik bir kelimedir.Mikro-küçük “skopise “bakıcı,gözleyici anlamına gelir.Deyimi bütünüyle ele aldığımız zaman, “küçük şeylere bakıcı/ küçük şeyleri gören anlamı ortaya çıkacaktır. Gerçekten de,bir mikroskop,gözle (çıplak gözle) görülemeyecek kadar küçük şeylerin gözlenip incelenmesi,görülebilmesi amacıyla kullanılır.

  Normal olarak, herhangi bir obje (nesne/cisim)göze yaklaştıkça, yakın getirildikçe büyür. Fakat 25-30 santimden fazla yaklaştığında artık netliğini kaybetmeğe başlar.Buna odak dışı olma denilir. Gözle aynı obje arasına basit bir yakınsak (içbükey)mercek yerleştirildiği zaman, obje 25-30 santimden daha yakına getirilebilir ve hala “odakta dır.

  Basit bir örnek olarak “büyülteçi gösterebiliriz.Sıradan “büyülteçler, aslında “basit mikroskop lar olarak kabul edilmelidir. Çok eski zamanlardan beri de bu amaçla kullanılagelmiştir.Ancak, konumuza başlık olan “mikroskobun keşfi,daha karışık yapıdaki modern mikroskopla ilgilidir.

  Bu tür mikroskopda, “büyültme iki aşamalıdır. “Objektü diye isimlendirilen mercek,primer (ilk) büyültülmüş görüntüyü verir. Bir de gözle bakılan ve “okular adı verilen mercek vardır ki, ilk görüntüyü büyültür. Gerçekte, gerek objektif ve gerekse gözle bakılan kısım,birkaç mercekten meydana gelen “mercek gurupları niteliğindedir.

  Sözü edilen mikroskop 1590 ile 1610 yılları arasında keşfedilmiştir. Bunu bulan kesin olarak bilinmemekle beraber, bazı kaynaklar Galileo (Galile)yi öne sürmektedirler. Bazı kimselere göre de, “mikroskobun babası Leeuwenhoek adındaki Hollandalı bir bilim adamıdır. Ancak, bu şahıs mikroskobu keşfetmemiş, fakat mikroskopla bir çok keşiflerde bulunmuştur.

  Nitekim, pire, bit ve benzeri daha nice küçük yaratığın “yumurtadan geldiğini bulan Leemvenhoekdur.Hayatmprotozoa ve bakteri gibi mikroskobik (çok küçük) formlarını ilk gören de gene bu Hollandalıdır. Leeuwenhoek, kendi mikroskobuyla bütün olarak “kan dolaşımı nı ilk kez gözlemiştir.

  Günümüzde, mikroskobun bilim ve endüstri alanında insan için taşıdığı önem kelimelerle anlatılamayacak ölçüde büyüktür.
   
Yükleniyor...