Milli Cemiyetler Nelerdir

'Tarih Bölümü' forumunda Aysell tarafından 14 Şub 2012 tarihinde açılan konu

 1. Milli Cemiyetler hakkında bilgi
  Milli Cemiyetlerin isimleri


  Bu cemiyetler, Mondros Mütarekesinin hemen ardından, Anadolunun işgali üzerine Türk ulusu tarafından kurulmuştur.

  Trakya Paşaeli Cemiyeti

  Edirnede Mondros Ateşkes Antlaşmasından hemen sonra 2 Aralık 1918′de kuruldu. Amacı Trakya Bölgesinin Yunanistana verilmesini engellemek için Türkleri örgütlemekti. Bu bölgedeki ordu komutanı Cafer Tayyar Paşa tarafından yürütülen çalışmaların sonucunda Lüleburgaz ve Edirne Kongrelerinde toplandılar ve TBMMye bağlanma kararını aldılar.

  İzmir Müdafaa-i Hukuk-i Osmaniye Cemiyeti

  İzmirin işgalinden önce bu cemiyet önceleri Türklerin haklarını basın-yayın yoluyla savunmaya çalışmış, ancak 2-19 Mart 1919 tarihleri arasında düzenledikleri “Müdafaa-i Hukuk Kongresi sonrasında silahlı direnişi benimsemişlerdir. Direniş örgütlerine silah sağlanmıştır.

  Şark Vilayetleri Müdafaa-i Hukuk-i Milliye Cemiyeti

  İzmirin işgalinden sonra Ağustos 1919′da Erzurumda kurulan bu cemiyet, daha önce İstanbulda kurulmuş olan “Vilayet-i Şarkiye Müdafaa-i Hukuk-ı Milliye Cemiyeti ne bağlı olarak açılmış, daha sonra İstanbuldan ayrılarak “Şark Vilayetleri Müdafaa-i Hukuk-i Milliye Cemiyeti adını almıştır. Dopu Anadolunun Ermenilere verilmesini engellemeye çalışan bu cemiyet Erzurum Kongresinden sonra Mustafa Kemal bu cemiyet aracılığıyla öteki cemiyetleri birleştirmiştir.

  Kilikyalılar Cemiyeti

  Mondrostan hemen sonra İstanbulda çalışmalarına başlayan bu cemiyet, daha sonra Adana ve dolaylarına geçerek orada Ermeniler ve Fransızlarla mücadele etmiştir.

  Trabzon Müdafaa-i Hukuk-ı Milliye Cemiyeti

  Bu cemiyet Karadenizde bir Pontus Devleti kurmak isteyen Pontus Rum Cemiyetine karşı kuruldu. Diğer yandan da ayrılıkçı emeller peşinde koşan “Trabzon Havalisi Adem-i Merkeziyet Cemiyeti ile mücadele etti. Erzurum Kongresinden sonra “Doğu-Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti nin şubesi haline geldi.

  Hareket-i Milliye ve Redd-i İlhak Cemiyeti

  İzmirin işgaline karşı savunma amacıyla kurulmuştur. Redd-i İlhak Dernekleri; Redd-i İşgal, Redd-i İlhak İstihlas-ı Vatan Heyet- Milli adları ile ortaya çıkmıştır.

  Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan Cemiyeti

  Bu cemiyet Sivas Kongresinden sonra 9 Aralık 1919′da Sivas Valisi Reşit Paşanın eşi Melek Hanımın öncülüğünde kurulmuştur. A.B.D. Senatosuna ve Avrupa devletlerinin parlamentolarına telgraflar çekilmiş, ulusal mücadelenin haklılığı anlatılmış, ordu için para ve malzeme toplanmıştır.

  Milli Kongre Cemiyeti

  Esat Paşa tarafından İstanbulda kurulmuştur. (29 Kasım 1918). Basın ve yayınla mücadeleyi benimsemişlerdir. Yazılarla halkın aydınlatılmasına çalışılmıştır.

  Ortak Özellikleri Nelerdir?

  Amaçları; Türk ulusunun bağımsızlığını sağlamaktı.
  Kendi bölgelerini korumak ve işgalden kurtarmak için kurulmuşlardır.
  Silahlı mücadele ile birlikte, basın-yayın yoluyla da mücadeleyi benimsemişlerdir.
  İhtiyaçlarını bölge halkı karşılamıştır.
  Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri, Milli devlet modelini benimsemişlerdir.


  Alıntı
   
Yükleniyor...