Milli Savunma Bakanlığı Görevleri

'Sosyal Konular' forumunda Ezlem tarafından 30 Nis 2011 tarihinde açılan konu

 1. Milli Savunma Bakanlığı ne iş yapar
  Milli Savunma Bakanlığı Görevleri nelerdir
  Milli Savunma Bakanlığı Görev kanunu

  Milli Savunma Bakanlığı Görevleri

  1. Millî Savunma görevlerinin siyasi, hukuki, sosyal, mali ve bütçe hizmetlerini,

  2. Silâhlı Kuvvetlerin Bakanlar Kurulunca kararlaştırılacak savunma politikası çerçevesinde, Genelkurmay Başkanlığı tarafından tespit olunacak ilke, öncelik ve ana programlarına göre :

  a. Barışta ve savaşta asker alma hizmetlerini,

  b. Silâh, araç, gereç ve her çeşit lojistik ihtiyaç maddelerinin tedariki hizmetlerini,

  c. Harp sanayii hizmetlerini,

  d. Sağlık ve veteriner hizmetlerini,

  e. İnşaat, Emlâk, İskân ve Enfrastrüktür hizmetlerini,

  3. Mali ve mal hesap teftiş hizmetlerini, yürütmektir.


  MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI GÖREV VE TEŞKİLATI HAKKINDA KANUN

  Kanun Numarası: 1325

  Kabul Tarihi: 31/07/1970

  Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 07/08/1970

  Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 13572

  KURULUŞ:

  Madde 1 - Milli Savunma Bakanlığı; Bakanlık müsteşarı, yeteri kadar müsteşar yardımcısı ile Başkanlık, daire başkanlıkları ve Bakanlığa bağlı diğer kuruluşları ihtiva eder.

  Bakanlıkça, Genelkurmay Başkanlığı ile koordineli olarak düzenlenecek bu teşkilat Silahlı Kuvvetler kuruluş ve kadrolarında gösterilir.

  GÖREV VE YETKİ :

  Madde 2 - Milli Savunma Bakanının görevleri:

  a) Milli Savunma görevlerinin siyasi, hukuki, sosyal, mali ve bütçe hizmetlerini,

  b) Silahlı Kuvvetlerin Bakanlar Kurulunca kararlaştırılacak savunma politikası çerçevesinde, Genelkurmay Başkanlığı tarafından tespit olunacak ilke, öncelik ve anaprogramlarına göre:

  (1) Barışta ve savaşta asker alma hizmetlerini,

  (2) Silah, araç, gereç ve her çeşit lojistik ihtiyaç maddelerinin tedariki hizmetlerini,

  (3) Harb sanayii hizmetlerini,

  (4) Sağlık ve veteriner hizmetlerini,

  (5) İnşaat, Emlak, İskan ve Enmrastrüktür hizmetlerini,

  c) Mali ve mal hesap teftiş hizmetlerini, yürütmektir.

  PERSONEL İŞLEMLERİ:

  Madde 3 - Silahlı Kuvvetler personel hizmetleri özel kanunlarına göre yürütülür.

  GÖREVLERİN YÜRÜTÜLMESİ:

  Madde 4 -

  Milli Savunma Bakanı bu görevleri; müşteşarlık teşkilatı ve Bakanlığa bağlı diğer kuruluşlar ile Kara, Deniz, Hava Kuvvetleri Komutanlıkları vasıtasiyle yerine getirir.

  ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER:

  Madde 5 - Diğer kanunlarla Milli Savunma Bakanlığına verilen görev ve yetkiler ile askeri yargı organları hakkındaki özel kanun hükümleri saklıdır.

  İŞBİRLİĞİ:

  Madde 6 -

  Silahlı Kuvvetler hizmetlerinin tam bir bütünlük ve beraberlik içinde yürütülmesi amaciyle Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ile sıkı bir işbirliği ve beraberliği içinde çalışır.

  Her iki makam, görev ve yetkileri icabı Kuvvet Komutanlıkları, diğer makamlar ve kurumlarla yaptıkları önemli ve ilgili yazışmalardan karşılıklı olarak birbirlerine bilgi verirler.

  Madde 7 - 5398 sayılı Kanun ile diğer kanunların bu kanuna aykırı hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.

  YÜRÜRLÜK VE YÜRÜTME:

  Madde 8 - Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Madde 9 - Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.
   
Yükleniyor...