Miras Davaları Dilekçe Örnekleri

'Ansiklopedik Bilgi' forumunda Wish tarafından 29 Kas 2010 tarihinde açılan konu

 1. Miras sözleşmesinin iptali davası dilekçesi


  ....... MAHKEMESİNE


  DAVACI :


  VEKİLİ :


  DAVALI :


  KONU : Miras Sözleşmesinin İptali İstemi.


  AÇIKLAMALAR :

  1-) Müvekkilimin babası ile davalı kiracı aralarında miras sözleşmesi yapmışlar ve bu sözleşme uyarınca davalının kiracı olarak ikamet ettiği apartman dairesini, müvekkilin babası, davalıya bağışlamıştır.


  2-) Miras sözleşmesi /// tarihinde yapılmıştır. Müvekkilimin babası bu sözleşme tarihinden gün sonra vefat etmiştir.


  3-) Bu miras sözleşmenin müvekkilimin babasının korkutularak ve aldatılarak yapıldığını düşünmekteyiz. Olayı açığa çıkaracak delilileri bulacağımızı taahhüt ediyoruz.


  HUKUKİ NEDENLER : 4721 S. K. m. 545, 557 ve ilgili mevzuat.


  HUKUKİ DELİLLER : Nüfus kaydı, miras sözleşmesi, tanık beyanları ve diğer deliller.


  SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, // tarihli miras sözleşmesinin iptaline, yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine, karar verilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla talep ederim. //  Davacı Vekili

  Av.​