Mısra, beyit ve ölçü nedir? Örnek veriniz

'Bunları biliyormusunuz' forumunda anniccha tarafından 2 Tem 2010 tarihinde açılan konu

 1. Mısra Nedir
  Beyit Nedir
  Beyit Örnekleri
  Şiirde Ölçü Nedir


  Mısra
  Manzum edebiyat yapıtlarının her bir satırına mısra denir. En küçük anlamlı nazım birimi olan mısra, bir şiirin parçası olabileceği gibi, bağımsız bir bütün de olabilir. Yani tek mısralık şiirler de olabilir.Bir ölçüye uygun olarak söylenmiş beyitin yarısına da mısra denir. Divan edebiyatında kendi içinde bir bütün oluşturan mısralara mısra-i azade (bağımsız mısra) adı verilir. Ayrıca bir beyitin birbirinin anlamlarını tamamlayan ya da aralarındaki anlam bağı kesin olmayan mısralarına da aynı isim verilir. Yetkinliği, sağlam yapısı, özlü ve çarpıcı anlatımıyla dikkat çeken, her zaman kolayca anımsanabilen, dilden dile dolaşan mısralar "mısra-i berceste" ya da şah-mısra diye adlandırılır.

  Ölçü (Vezin)
  Edebiyatımızda iki ölçü kullanılmıştır.
  1. HECE ÖLÇÜSÜ:
  Şiiri oluşturan dizelerdeki hece sayılarının aşit olmaı kuralına dayanan ölçüdür. Hece ölçüsünde dizeler iki yada daha çok parçaya bölünür.Dizelerin bu bölüm yerlerine durak denir. Duraklar sözcükleri bölmez.
  2. ARUZ ÖLÇÜSÜ:
  Hecelerin kısa uzun (açık kapalı) olması kuralına dayanan ölçüdür.
  Ölçü, ahengi sağlayan ögelerdir.

  Fuzuli
  Meni candan usandırdı cefâdan yâr usanmaz mı
  Felekler yandı âhımdan mur3adım şemi yanmaz mı

  Beyit
  İki mısradan meydana gelen nâzım parçası. Divan edebiyatında nâzım birimi sayılan beyit, aynı vezinde olan ve birbiri peşinden gelen iki mısradır. Çoklukla anlamın tamamlandığı bir bölüm Beyitin bir nâzım birimi olarak kabul edilmesi yüzünden, divan edebiyatı şiirlerinde konu birliği pek az görülür. Divan şairinin bütün düşüncesi, beyitleri meydana getirecek kafiyelerle ikişer mısra söyleyebilmekti. Divan edebiyatındaki bu şiir anlayışı, bizde "Edebiyat-i Cedide" ile değişmeye başlamıştır. Anlamın bir beyitte tamamlanmasının şart olmadığı sonraki beyitte, hattâ daha sonraki beyitlere geçebileceği hakkındaki örnekler, bu edebiyat akımı ile edebiyatımızda gelişmiştir. Böylece, bir nâzım şeklinde konu birliğine önem verilmesi yoluna geçilebilmiştir.


  Yanıp Bir Narı Ruhsare Çırağan

  Nevruz
  Yanıp Bir Nârı Ruhsâre Çırağan Olduğun Var Mı
  Seni Pervâne Veş Şem'e Şebistan Olduğun Var Mı

  Hüseynî
  (Ah) Demişsin Ey Saba Yok Bâğ-I Dilde Sünbül-İ Efkâr
  Hevây-I Zülf-İ Yâr İle Perişân Olduğun Var Mı (Aman Emirim Vay)

  Kürdî
  Güruh-I Zenperestânın Piriyim Demişsin Zâhit
  Senin Beyt-İ Senemde Şeyh-İ Sen'an Olduğun Var Mı

  Tâhir
  Visâl-İ İyd-İ Ethâyı Nice Ümid Edersin Sen
  O Şuhun Katına İydinde Kurban Olduğun Var Mı (Aman Dad Ey Ey)

  İbrahîmi
  Niceler Talib-İ Feyz-İ Muhabbet Olmak İsterler
  Senin Ol Tekkey-İ Uşşaka Mihman Olduğun Var Mı

  Kürdî
  Züleyha'yı Murada Nâil Olmak Hayli Müşkildir
  Azizim Yusuf Âsa Bend-İ Zindân Olduğun Var Mı

  Hüseynî
  Per-İ Rûyayı Teshir Eylemekse Maksadın Ey Dil
  Fehîma Mülk-İ Belkis'e Süleyman Olduğun Var Mı

  Nevruz
  Yanalım Yakınalım Sürme Gibi Zehk Olalım
  Bâri Bu Takrîb İle Girelim Yârin Gözüne Güle Feryâd Ey
   
  YAREN bunu beğendi.
 2. Cevap: Mısra, beyit ve ölçü nedir? Örnek veriniz

  Yanıp Bir Narı Ruhsare Çırağan

  Nevruz
  Yanıp Bir Nârı Ruhsâre Çırağan Olduğun Var Mı
  Seni Pervâne Veş Şem'e Şebistan Olduğun Var Mı

  Meali :
  Ne ayaksın sen :) Aşkın ızdırabını böyle yaşamadan Aşk' tan bahsetmek abesle iştigal etmek bana göre :f40:
   
Yükleniyor...