Modüler Aritmetik Hakkında Bilgi

'Ders notları' forumunda Violet tarafından 20 Şub 2011 tarihinde açılan konu

 1. Modüler Aritmetik Hakkında Bilgi
  Modüler Aritmetik ile ilgili dersler - Modüler Aritmetik Özellikleri - Lys Modüler Aritmetik Dersleri - Modüler Aritmetik Çözümü


  A TANIM

  Herhangi bir A kümesinden A kümesine tanımlanan her fonksiyona birli işlem denir

  A Ì B olmak üzere, A x A kümesinden B kümesine tanımlanan her fonksiyona ikili işlem veya kısaca işlem denir
  İşemler; + , – , : , x, D ,o,¨ , *, « gibi simgelerle gösterilir

  B İŞLEMİN ÖZELLİKLERİ

  A kümesinde D ve * işlemleri tanımlanmış olsun Buna göre, aşağıdaki 7 özelliği inceleyelim

  1 Kapalılık Özelliği

  " a, b Î A için aDb nin sonucu A kümesinin bir elemanı ise, A kümesi Dişlemine göre kapalıdır

  2 Değişme Özelliği

  " a, b Î A için, aD b = bD a ise, Dişleminin değişme özelliği vardır

  3 Birleşme Özelliği

  " a, b, c Î A için aD (bD c) = (Da b) Dc ise,D işleminin birleşme özelliği vardır

  4 Birim (Etkisiz) Eleman Özelliği

  " x Î A için, xD e = e Dx = x ise, e ye Dişleminin etkisiz elemanı denir

  e Î A ise,D işlemine göre A kümesi birim eleman özelliğine sahiptir

  5 Ters Eleman Özelliği

  Dişleminin etkisiz elemanı e olsun

  " a Î A için, aD b = bD a = e olacak biçimde bir b varsa b elemanına işlemine göre a nın tersi denir

  a nın tersi b ise genellikle b = a–1 biçiminde gösterilir

  b Î A ise,D xişlemine göre A kümesi ters eleman özelliğine sahiptir

  * Birim elemanın tersi kendisine eşittir
  * Tersi kendisine eşit olan her eleman birim eleman olmayabilir  6 Dağılma Özelliği

  " a, b, c Î A için,

  a * (bD c) = (a * b)D(a* c) ise,

  * işlemininDişlemi üzerinde soldan dağılma özelliği vardır

  (aD b) * c = (a * c)D(b * c) ise,

  * işleminin işlemi üzerinde sağdan dağılma özelliği vardır
  * işleminin D işlemi üzerinde; hem soldan, hem de sağdan dağılma özelliği varsa * işleminin D işlemi üzerinde dağılma özelliği vardır  7 Yutan Eleman Özelliği

  " x Î A için, xDi y = yDx = y olacak biçimde bir y varsa y ye Diişleminin yutan elemanı denir

  y Î A ise,D işlemine göre A kümesi yutan eleman özelliğine sahiptir

  Yutan elemanın tersi yoktur Fakat tersi olmayan her eleman yutan eleman değildir

  C TABLO İLE TANIMLANMIŞ İŞLEMLER

  A = {a, b, c, d} kümesinde *¶ işlemi aşağıdaki tablo ile tanımlanmış olsun  [​IMG]
  Ü b * c nin sonucu bulunurken, başlangıç sütununda b, başlangıç satırında c bulunur Bunların kesiştiği bölgedeki eleman, b *c nin sonucudur Buna göre, b * c = a dır

  Ü Başlangıç satırındaki ve başlangıç sütunundaki elemanların sonuçlarının görüldüğü kısımda A kümesine ait olmayan eleman yoksa A kümesi * işlemine göre kapalıdır

  Ü Sonuçlar kısmı, köşegene göre simetrik ise, * işleminin değişme özelliği vardır

  Ü Tablonun sonuçlar kısmında başlangıç sütununun ve başlangıç satırının görüldüğü sütunun ve satırın kesişimin deki eleman etkisiz elemandır

  Ü Yutan eleman hangi elemanla işleme girerse girsin, sonuç kendisine eşit olur Bunun için, tablonun sonuçlar kısmında aynı elemandan oluşan satır ve sütun belirlenir Bulunan yutan elemandır  D
  MATEMATİK SİSTEMLER  1 Tanım

  A, boş olmayan bir küme olmak üzere, * işlemi A da tanımlı olsun

  (A, *) ikilisine matematik sistem denir

  2 Grup

  A ¹ Æ olmak üzere, A kümesinde tanımlı * işlemi aşağıdaki dört koşulu sağlıyorsa, A kümesi* işlemine göre bir gruptur

  1 A, * işlemine göre kapalıdır
  2 A üzerinde * işleminin birleşme özelliği vardır
  3 A üzerinde * işleminin birim (etkisiz) elemanı vardır
  4 A üzerinde *işlemine göre her elemanın tersi vardır

  A üzerinde tanımlı * işleminin değişme özelliği de varsa (A,*) sistemi değişmeli gruptur

  3 Halka

  A ¹ Æ olmak üzere, A kümesi üzerinde tanımlı D ve * işlemleri aşağıdaki üç koşulu sağlıyorsa (A, D, *) sistemi bir halkadır

  1 (A, D) sistemi değişmeli gruptur
  2 A kümesi*işlemine göre kapalıdır
  3 *işleminin D işlemi üzerinde dağılma özelliği vardır

  Ü * işleminin değişme özelliği de varsa (A, D, *) sistemi değişmeli halkadır

  Ü * işleminin A kümesinde birim (etkisiz) elemanı da varsa (A, D, *) sistemine birim halka denir
  ---------------------------------