Muhammed Bin Eslem Tûsi Kimdir, Kısaca

'Biyografi' forumunda zamaneanne tarafından 22 Eki 2012 tarihinde açılan konu

 1. Muhammed Bin Eslem Tûsi Kimdir


  Muhammed Bin Eslem Tûsi Kısaca Hayatı  Evliyânın büyüklerinden. Tefsîr, hadîs ve kelâm âlimlerindendir. İsmi, Muhammed bin Eslem bin Sâlim bin Yezîd Tûsî olup, künyesi Ebül-Hasendir. Salâhda (doğrulukda) meşhûr idi. 242 (m. 856) senesi Muharrem ayında vefât etti. Cenâze namazında binlerce insan bulundu. Hadîs ilminde sika (güvenilir) bir zât olup, hâfız (yüzbinden fazla hadîs-i şerîfi, râvilerinin hâl tercemeleri ile birlikte ezbere bilen) idi. Yalâ bin Ubeyd ve kardeşinden, Cafer bin Avn, Yezîd bin Hârûn, Ubeydullah bin Mûsâ, el-Mukrî ve başkalarından rivâyetlerde bulundu. Kendisinden de, İbrâhim bin Ebî Tâlib,

  Hüseyn bin Muhammed el-Kubânî, İbn-i Huzeyme, İbn-i Ebî Dâvûd, Muhammed bin Veki et-Tûsî ve başka zâtlar rivâyette bulundular.

  Muhammed bin Eslemin (r.a.), hadîs ilmine dâir el-Müsned ve el-Erbeûn isimli eserleri ve Tefsîr-ül-Kurân, el-Îmân vel-Amâl (sapık fırkalardan Kerrâmiyye ve Cühemiyyeye reddiye) isimli eserleri vardır.
   
Yükleniyor...