Muhammed Bin Ömer Kimdir Kısaca

'Biyografi' forumunda EyLüL tarafından 24 Kas 2012 tarihinde açılan konu

 1. Muhammed Bin Ömer Kimdir


  Fasta yetişen evliyânın büyüklerinden ve Mâliki mezhebi fıkıh âlimi. İsmi, Muhammed bin Ömer el-Hevârî, künyesi Ebû Abdullahtır. 1350 (H.751) senesinde Magrâvede doğdu.

  Muhammed el-Hevârî, Bâcede ilim öğrenmeye başladı. Sonra Fasa giderek, orada ikâmet etti. Fas'ta Mûsâ Abdûsî'den, Kubâb ve Bicâyede Ahmed bin Hâris ve Abdurrahmân Vaglisîden ilim öğrendi. Mısırda el-Irâkî ile görüştü. Ondan ilim öğrendi. Garpta ve şarkta birçok memleketleri dolaştı.

  Hevârî, Mekke ve Medîneyi ziyâret etti. Buralarda bir süre ikâmet etti. Sonra namaz kılmak arzusu ile Beyt-i Makdise gitti. Oradan da Şama geçti. Şamda Benî Ümeyye Câmiinde ders okuttu. Seyahatleri sırasında birçok vahşî hayvanlar yanına gelir ve ona hiç zarar vermezlerdi. Sonra Vehrâna gidip yerleşti. Kendisine ilim öğrenmek için gelenlere ilim ve ahlâk öğretti.

  Muhammed Hevârî; velî, sâlih, ârif ve zâhid, hiç dünyâya düşkün olmayan bir zât idi. Devlet adamlarıyla görüşmezdi. İlim meclislerinde Allahü teâlânın rahmetinin çok olduğunu söyler, insanları ilim meclislerinde bulunmaya teşvik eder îmân sâhiblerini saâdetle müjdelerdi.

  Muhammed Hevâri 1439 (H.843) senesinde Cezâyirin Vehrân şehrinde vefat etti.
   
Yükleniyor...