Muhammed Haşim-İ Keşmi Kimdir, Kısaca

'Biyografi' forumunda zamaneanne tarafından 31 Eki 2012 tarihinde açılan konu

  1. Muhammed Haşim-İ Keşmi Kimdir


    Muhammed Haşim-İ Keşmi Kısaca Hayatı    Muhammed Hâşimin yüksek babası Hâce Kâsım, o bölgenin büyüklerinden ve meşhûr âlimlerinden olup, Bedehşân pâdişâhı Mirzâ Şahrûhun hocalarındandır.

    İmâm-ı Rabbânî Ahmed-i Fârûkî Serhendi hazretlerinin yetiştirdiği evliyânın büyüklerinden, İranda Bedâhşânın Keşm kasabasındandır. Önce Seyyid Mîr Muhammed Numân hazretlerinin huzûrunda tövbe edip, ona talebe oldu. Sohbetinde yetişip, Seyyid Mîr Muhammedin işâreti ile, 1031 (m. 1621) senesinde İmâm-ı Rabbânî hazretlerinin sohbetiyle şereflendi, İmâm-ı Rabbânî iki sene askerde kaldığı zaman, hep hizmetinde bulunup, teveccüh ve ihsânlarına kavuştu. Hâşim-i Keşmî diyor ki: “Seyyidim Muhammed Numân buyurdu ki: “Burhânpûrda bir câmide, Resûlullahı ( aleyhisselâm ) dört halîfesi ile rüyâda gördüm. Beni görünce hazret-i Sıddîk-ı Ekbere karşı buyurdu ki: “Şeyh Ahmedin kabûl ettiği kimseyi biz de, Allahü teâlâ da kabûl eder. Şeyh Ahmedin red ettiği kimseyi, biz de, Allahü teâlâ da red eder. Bu sözü işitince, İmâm-ı Rabbânînin makbûllerinden olduğum için, cenâb-ı Hakka şükür eyledim. Hâşim-i Keşmî hazerde ve seferde, İmâm-ı Rabbânînin meclis-i şerîflerinde bulunmakla şereflendi. 1033 (m. 1623) senesinde Mektûbâtın üçüncü cildini toplamağa başladı. 1040 (m. 1630)da tamam oldu. 1037 (m. 1627) yılında “Berekât veya “Zübdet-ül-makâmât isimlerini verdiği kitabı yazarak, bu saadet güneşinin üstâdlarından ve talebelerinden meşhûr olanların kerâmetlerini, hâl tercümelerini insanlığa duyurdu. 1054 (m. 1645) senesinde Burhânpûr şehrinde vefât etti.