mürşitin yalan söylemesi cizmidir

'Bunları biliyormusunuz' forumunda Aderito tarafından 9 Ara 2012 tarihinde açılan konu

 1. mürşitin yalan söylemesi cizmidir


  Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve hep doğru sözlü kimselerden olun!

  Hadislerimiz :

  Safvân İbnu Süleym radıyallahu anh anlatıyor:

  "Ey Allah'ın Resûlü! Mü'min korkak olur mu?" dedik.

  "Evet!" buyurdular.

  "Pekiyi cimri olur mu?" dedik, yine:

  "Evet!" buyurdular. Biz yine:

  "Pekiyi yalancı olur mu?" diye sorduk.

  Bu sefer: "Hayır!" buyurdular."

  "Kul yalan söylemeye ve yalan söyleme niyetini taşımaya devam edince bir an gelir ki, kalbinde önce siyah bir nokta belirir. Sonra bu nokta büyür ve kalbinin tamamı simsiyah olur. Sonunda Allah nezdinde "yalancılar" arasına kaydedilir."

  "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki:

  "Yazıklar olsun o kimseye ki, insanları güldürmek için konuşur ve yalan söylerler! Yazık ona, yazık ona!"

  Ebu Hureyre: Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: Münafıkın alâmetleri üçtür. Söz söylerken yalan söyler. Va'd ettiği vakit sözünde durmaz. Kendisine bir şey emniyet edildiği zaman hıyanet eder. (Buhari, İman, 30)

  Risale-i Nurda “yalan:

  “Sıdk, İslamiyetin üssü'l-esasıdır ve ulvî seciyelerinin rabıtasıdır ve hissiyat-ı ulviyesinin mîzacıdır. Öyle ise, hayat-ı içtimaiyemizin esası olan sıdkı, doğruluğu içimizde ihya edip, onunla manevî hastalıklarımızı tedavi etmeliyiz.
  Evet, sıdk ve doğruluk, İslamiyetin hayat-ı içtimaiyesinde ukde-i hayatiyesidir; riyakârlık fiilî bir nevi yalancılıktır, dalkavukluk ve tasannu alçakça bir yalancılıktır, nifak ve münafıklık muzır bir yalancılıktır.

  Yalancılık ise, Sani-i Zülcelalin kudretine iftira etmektir.

  Küfür, bütün envaiyle kizbdir, yalancılıktır; iman sıdktır, doğruluktur. Bu sırra binaen, kizb ve sıdkın ortasında hadsiz bir mesafe var; şark ve garp kadar birbirinden uzak olmak lazım geliyor.

  Nar ve nur gibi birbirine girmemek lazım.

  Necat yalnız sıdkla, doğrulukla olur. Urvetül-vuska sıdktır. Yani, en muhkem ve onunla bağlanacak zincir, doğruluktur.
  Amma maslahat için kizb ise, zaman onu neshetmiş. Maslahat ve zaruret için bazı âlim “muvakkat fetvası vermişler. Bu zamanda o fetva verilmez. Çünkü o kadar su-i istimal edilmiş ki, yüz zararı içinde bir menfaati olabilir. Onun için hüküm maslahata bina edilmez.

  “Evet, Müseylime'yi esfel-i sâfilîne düşüren kizb olduğu gibi, Muhammedü'l-Emîn Aleyhissalâtü Vesselâmı âlâ-yı illiyyîne çıkaran sıdktır ve doğruluktur.  Cevap: Küfrün mahiyeti yalandır. İmanın mahiyeti sıdktır. Şu bürhan kafi değil midir ki, hayatımızın bekası îmanın ve sıdkın ve tesanütün devamıyladır.

  “ Yalan lafz-ı kâfirdir

  “Bütün hayatımda, "en menfaatli ve en iyi hile, hilesizlik olduğu" düstur olduğundan, bütün müdafaatımda hak ve hakikat ve sıdk ve doğruluk esasını takip ettim.
   
  Moderatör tarafından düzenlendi: 8 Ara 2015