Müslüman Bilim Adamları ve Buluşları

'Tarih Bölümü' forumunda Dark tarafından 24 Eki 2010 tarihinde açılan konu

 1. Müslüman Bilim Adamları ve Buluşları

  01 – Akşemseddin: Pasteur dan 400 sene önce mikrobu bulmuştur
  02 – Ali Kuşçu: Büyük astronomi bilgini. İlk defa ayın şekillerini anlatan kitabı yazmıştır.
  03 – Ebul-Vefa: Trigonometride tanjant,cotanjant,sekant,kosek ant ı bulan büyük alimdir
  04 – Biruni: İlk defa dünyanın döndüğünü ispat etmiştir.
  05 – Ebu Kamil Şüca: Avrupaya matematiği öğretmiştir.
  06 – Ebu Maşer: Med-Cezir (Gel-Git) olayını ilk o bulmuştur.
  07 – Battani: Dünyanın en büyük kaşifidir. Trigonometrinin kaşifidir
  08 – Cabir Bin Hayyan: Atom bombası fikrinin babası ve kimya biliminin atası büyük alim
  09 – Cezeri: 8 asır önce otomatik sistemin kurucusu ve bilgisayarın babasıdır
  10 – Demiri: Avrupalılardan 400 sene önce zooloji ansiklopedisini yazmıştır.
  11 – Farabi: Ses olayını ilk defa fiziki yönden açıklamıştır.Sesin fiziki izahını ilk defa o yapmıştır
  12 – Gıyasüddin Cemşid: Matematikte ondalık kesir sistemini ilk o bulmuştur.
  13 – İbn Cessar: Cüzzamın sebebini ve tedavisini 900 sene önce açıklamıştır
  14 – İbn Hatip: Vebanın bulaşıcı bir hastalık olduğunu ilmi yoldan açıklamıştır
  15 – İbn Firnas: Wright kardeşlerden bin sene önce ilk uçağı yapıp uçmayı gerçekleştirdi.
  16 – İbn Karaka: 900 sene önce harika bir torna tezgahı yapmıştır
  17 – İbni türk: Cebirin temelini atan bilginlerdendir
  18 – İdrisi: Yedi asır önce bugünkü ne çok benzeyen dünya haritası çizmiştir
  19 – İbni Sina: Eserleri Avrupa üniversitesinde 600 sene ders kitabı olarak okutmuştur. Tıbbın babasıdır. AVRUPA ya göre adı AVICENNAdır.
  20 – Kadızade Rumi: yaşadığı asrın en büyük matematik ve astronomi bilginidir. Fizik kurallarını astronomiye uyarlamıştır
  21 – Kambur Vesim: verem mikrobunu R.Kochtan 150 sene önce keşfetmiştir
  22 – İbnünnefis: avrupalılardan üç asır önce küçük kan dolaşımını keşfetmiştir
  23 – Piri Reis: 400 sene önce bugünküne en yakın dünya haritasını çizmiştir.
  24 – Ömer hayyam: Cebiri oluşturandır. İlk defa o bulmuştur
  25 – İlk kağıt fabrikasını kuran alim İbni Fazıl
  26 – İlk kağıt fabrikasını kuran alim İbni Fazıl
  27 – Kızamık ve çiçek hastalığını keşfeden; alim Razi
  28 – Mikrobu ilk tanımlayan alim Akşemseddin
  29 – Cüzzamı bulan alim ... İbni Cessar
  30 – Vebanın bulaşıcı olduğunu bulan alim İbni Hatip
  31 – Verem mikrobunu bulan alim Kambur Vesîm
  32 – Retina tabakasını bulan alim İbni • Rüşd
  33 – İ lk göz ameliyatını yapan alim Ammar
  34 – İ lk kanser ameliyatını yapan alim Ali bin Abbas
  35 – Küçük kan dolaşımını bulan alim İbnünnefis
  36 – İ lk Tabipler odası başkanı Ali bin Rıdvan
  37 – Sıfırı ilk kullanan alim Harizmi
  38 – Trigonometriyi ilk bulan alim Battani
  39 – Tanjant, kotanjant ve kosekantı ilk kullanan alim Ebul Vefa
  40 – Trigonometri kitabını yazan alim Nasiruddin Tusi
  41 – İlk trigonometrik dönüşüm formülünü bulan alim İbni Yunus
  42 – Binom formülünü ilk bulan alim Ömer Hayyam
  43 – İlk difransiyel kitabını yazan alim. Sabit bin Kurra
  44 –Ondalık kesiri ilk bulan alim Gıyaseddin Cemşid
  45 –İlk usturlabı yapan alim Zerkali
  46 –Dünyanın döndüğünü keşfeden ilk alim Biruni
  47 –Dünyanın çevresini ilk ölçen alim Musa kardeşler
  48 –Güneşin yüzündeki lekeleri ilk bulan alim Fergani
  49 –Yıldızların yer ve açıklıklarını ölçen ve ilk cetveli geliştiren alim Cabir bin Eflah
  50 –İlk otomatik kontrol sistemleri tasarlayan alim Ahmet bin Musa
  51 –Sibernetiği ilk kuran alim. İsmail-El Gezeri
  52 –İlk optik temellerini koyan alim İbni Heysem
  53 –Sesin fiziki açıklamasını ilk yapan alim Farabi
  54 –İlk torna tezgahını yapan alim İbni Karara
  55 –Kanatlarla uçan ilk alim Hazerfen Ahmed Çelebi
  56 –İlk uçağı yapan alim Ebu Firnas
  57 –Yer çekimini ilk bulan alim Razi
  58 –Sarkaçlı saati ilk yapan alim İbni Yunus
  59 –Maddelerin özgül ağırlığını ilk hesaplayan alim Hazini
  60 –Atomun parçalanabileceğim ilk bulan alim Cabir bin Hayyan
  61 –Gök kuşağını ilk açıklayan alim Kutbettin Şirazi
  62 –İlk kimya laboratuarını kuran alim. Cabir
  63 –Saf alkolü ilk elde eden alim Razi
  64 –Fosforu ilk bulan alim Beşir
  65 –Havan topunu ilk bulan alim Fatih Sultan Mehmed
  66 –İlk kıta seyahatnamesini yazan alim İbni Battuta
  67 –İlk dünya haritasını çizen alim Mürsiyeli İbrahim
  68 –İlk ecza kitabını yazan alim İbni Baytar
   
Yükleniyor...