Namazda mushafa bakarak sure okumak caizmidir

'Dini Bilgiler' forumunda Kylie tarafından 29 Kas 2009 tarihinde açılan konu

  1. Namazda myazılı kağıda bakarak sure okumak caizmidir

    Namazda mushafa bakarak kıraati yapmak caiz midir?

    Ebu Hanife’ye göre namazda, sure veya ayetleri Mushaf’a bakarak okumak namazı bozar. İmameyn’e göre ise, mekruh olsa da namaz bozulmaz (İbn Nüceym, el-Bahru’r-Raik, Daru’l-Marife, Beyrut, ts. , II, 11). Şafiilere göre de bir kimse, namazda Fatiha suresini Mushafa bakarak okursa namazı geçerli olur (Şirbini, Muğni’l-muhtac, Beyrut 1418/1997, I, 240-241).


    Öte yandan bir kişi, namazda okuyacağı sureleri, kıraat sahih olacak şekilde öğrenip namazını dosdoğru kılmaya çalışmalıdır. Hiçbir ayet bilmiyor veya okuyamıyorsa öğreninceye kadar, “subhanAllahi ve’l-hamdu lillahi vela ilahe illAllahu vellahu ekber…” der. Bunu da söyleyemiyorsa sanki bir dilsizmiş gibi kıyamda üç kez “SubhanAllah” diyecek kadar durur sonra rukuya gider. En kısa zamanda namaz kılacak kadar sure veya ayet öğrenir (Ebu Yusuf, Kitabu’l-Asar, Beyrut, 1355, I, 12; İbn Abidin, Reddü’l-muhtar, I, 419; Haşiyetu’t-Tahtavi ala Merakı’l-felah, s. 185).
     
Yükleniyor...