Nato ve Varşova paktı

'Ansiklopedik Bilgi' forumunda YAREN tarafından 24 Kas 2010 tarihinde açılan konu

 1. Nato nedir,
  Nato ve Varşova paktı,
  Varşova paktı nedir


  Varşova Paktı ya da Varşova Anlaşması, 14 Mayıs 1955 'den 1991 yılına kadar, SSCB önderliğinde Doğu Bloku ülkelerini savunmada müttefik yapan anlaşmadır. Demirperde diye bilinen devletlerin 14 Mayıs 1955te aralarında yaptıkları yirmi yıllık bir antlaşma. Varşovada Arnavutluk, Demokratik Alman Cumhûriyeti, Bulgaristan, Macaristan, Polonya, Romanya, Çekoslovakya ve Rusya toplanarak sözleşme imzâladılar. Paktın gâyesi; müttefiklerin birine saldırıldığı takdirde diğer üyelerin askerî kuvvet kullanmak da dâhil olmak üzere gerekli her yardımı yapması. Arnavutluk Pakttan 1968de ayrıldı. Antlaşma müddeti 1975te bittiğinden bu târihte 10 sene, 1985te de 20 sene daha uzatıldı.

  Varşova Paktına üye ülkeler; Arnavutluk (1968'de çıktı), Bulgaristan, Doğu Almanya (Almanya'nın Birleşmesiyle 1990'da çıktı), Polonya,Romanya,Çekoslavakya ve SSCB.
  31 Mart 1991 de askeri yapılanması sonlandırılmış ve 1 Haziran 1991 de Varşova Anlaşması feshedilmiştir.

  14 Mayıs 1955'te S.S.C.B Varşova Paktı'nı oluşturdu. Bu devletin yanında Çekoslovakya, Bulgaristan, Macaristan, Polonya, Doğu Almanya ve Arnavutluk (1968'de çekildi) örgütün üyesi oldular. Rus yöneticilerin anlatımı ile Varşova Paktı. bir NATO saldırısına karşı Doğu Avrupa ülkelerini savunmak amacıyla kurulmuştur.

  Bu paktın kuruluş antlaşması, üyeler arasında birleşik bir askeri komutanlık kurulmasını ve Doğu Avrupa ülkelerinin topraklarına Sovyet Ordu birliklerinin yerleşmesini öngörüyordu. 1989 'da komünizmin çökmesi ve çok partili parlamenter rejime geçilmesi, Avrupa'nın iki bloklu yapısını siyasal bakımdan ortadan kaldırdı. Varşova Paktı, 1 Nisan 1991'de dağıtıldı ve böylece savaş sonrası Avrupa'sının iki kutuplu yapısı askeri bakımdan da tarihe karıştı.

  İkinci Dünyâ Harbi sırasında Almanyanın yenilmesi için Rusya, müttefiklerinden geniş yardım ve müsâmaha gördü. Büyük kayıplar veren Rusyanın dünyâ hâkimiyetini düşünmeyip kendi yaralarını saracağı tahmin edilmişti. Dünyâ hâkimiyeti kurmak isteğinden hiçbir zaman vazgeçmeyen Ruslar, Tahran ve Yalta Konferanslarında müttefiklerini oyaladılarsa da 17 Temmuz 1945 Postdam Konferansında niyetlerini açıkça ortaya döktüler. Böylece Batı ile olan münâsebetlerinde derin görüş ve anlayış farkları ortaya çıktı. Romanya, Çekoslovakya, Bulgaristan, Macaristan, Doğu Almanyada komünist idârelerin arka arkaya kurulması Rusyanın düşüncelerinin tatbikatı olarak görüldü. Bu devletlerle ayrı ayrı saldırmazlık paktı imzaladı. Batı devletlerinin 1949 Kuzey Atlantik Paktını imzâlamalarının arkasından Rusya da peyk devletleriyle müşterek ordu kurmanın hazırlıklarına girdiler. 1951-1952 yıllarında DoğuBloku peyk devletleri Rusya ordusu düzenine girdiler. Bu çalışmalar devam etti.

  Batı Almanyanın 1955 yılında NATOya girmesiyle Doğu Avrupa ülkelerinin bütünlüğünü korumak mecburiyetinde olduklarını söyleyen Rusya, Varşova Paktını kurdu. Askerî gâyelerle kurulan bu paktın sevk ve idâresi tamâmen Rusyaya âitti. Peyk devletler bu antlaşmaya zorla iştirak etmekteydiler. Macaristan ve Çekoslovakyada olan hâdiseler, bunların kanlı olarak bastırılması bu baskının neticeleriydi.

  Paktın en büyük organı siyâsî danışma komitesiydi. Komite, tam teşkilâtlı olarak, üye ülkelerin Komünist Parti Genel Sekreterleri, Hükümet Başkanları, Dışişleri ve Savunma Bakanlarından meydana geliyordu. Bu komite Moskovadaydı. Batı ile herhangi bir harp hâlinde paktın silâhlı kuvvetleri Sovyet Yüksek Komutanlığının harekât kontrolunda bulunurlardı. Güç dengesi bakımından Varşova Paktının asker sayısı NATOdan bir milyon fazlaydı. 1955 yılında altı demir perde ülkesi tarafından kurulan Varşova Paktı, 1.7.1991 târihinde resmen sona ererek târihe karışmış oldu.

  Varşova Paktı lağvedilmeden önce NATO ile aralarındaki silah oranı şöyleydi (1990).

  Nato - Varşova Paktı
  Denizaltı 268 - 464
  Savaş gemisi 561 - 616
  Savaş uçağı 3513 - 6850
  Tank 28000 - 55000
  Uçak gemisi 19 - 5
  Helikopter 1195 - 768
  Kıtalararası füze 1775 - 2387
  Alıntı
   
Yükleniyor...