Nüfusta Cinsiyet Kaydının Düzeltilmesi Davası Dilekçesi

'Güncel Bilgiler' forumunda YAREN tarafından 7 Ağu 2010 tarihinde açılan konu

 1. Nüfus Kaydının Düzeltilmesi Davası,
  Nüfusta Cinsiyet Kaydının Düzeltilmesi Davası Dilekçesi,

  NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

  DAVACI : Adı ve Soyadı, T.C. Kimlik No:
  Adres
  VEKİLİ : Avukat Adı ve Soyadı
  Adres
  DAVALI : ....... Nüfus Müdürlüğü/.........
  DAVA KONUSU : Nüfusta cinsiyet kaydının düzeltilmesi
  AÇIKLAMALAR :
  1- Müvekkilim ........ Askerlik Şubesinden kendisine gönderilen askere çağrı belgesini alınca nüfustaki kaydın yanlış olarak yazıldığını öğrenmiş bulunmaktadır.
  2- Müvekkilim ........ Nüfus Müdürlüğüne müracaat ederek kendisinin bayan olduğunu oysa askerlik şubesinden gelen belgelerde erkek olarak göründüğünü belirterek bu yanlışlığın düzeltilmesini istemiştir.
  3- Nüfus Müdürlüğündeki görevliler müvekkilime bu yanlığı kendilerinin düzeltmesinin mümkün olmadığını, bunun ancak bir mahkeme kararı ile düzeltilebileceğini belirtmişlerdir. Türk Medeni Kanununun 39. maddesi gereğince bu davayı açmak zarureti hâsıl olmuştur.
  DELİLLER : Nüfus Kaydı, Hekim raporu, tanık beyanı ve her türlü delil.
  HUKUKİ NEDENLER : TMK. md. 39-40 ve ilgili mevzuat
  SONUÇ VE İSTEK : Yukarıda açıklanan nedenlerle müvekkilim erkek olarak görünen nüfus kaydının kadın olarak düzeltilmesine ve nüfusa tesciline karar verilmesini vekil eden adına saygıyla arz ve talep ederim. //
  Davacı vekili
  Avukat Adı ve Soyadı
  İmza​
  EK:
  Nüfus Kaydı, Vekâletname Örneği
   
Yükleniyor...