Öğrenmeyi Etkileyen Faktörler Nelerdir?

'Bunları biliyormusunuz' forumunda Wish tarafından 13 May 2011 tarihinde açılan konu

 1. Öğrenmeyi Etkileyen Etmenler nelerdir

  ÖĞRENMEYİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER  A Öğrenenle ile ilgili faktörler S Türe özgü hazır oluş
  öğrenecek olan organizmanın istenüen davranışı göstermek için gerekli biyolojik donanıma sahip olması demektir Organizma bu donamımdan yoksun olduğunda öğrenemez Örneğin; İnsan uçmayı öğrenemez ancak kuşlar uçabilir

  Olgunlaşma

  • Organların kendilerinden beklenen görevleri yapabilecek duruma gelmesi durumudur Diğer bir deyişle Organizmanın temelindeki potansiyel güçlerin göreve hazır bir duruma ulaşmasıdır

  Organizma türe özgü hazır oluş durumunda olsa bile olgunlaşma olmadan öğrenemez Olgunlaşma yaş ve zeka açılarından ele alınmaktadır
  İki aylık bir bebek yürüyemez, yaş açısından o olgunluğa ulaşmamıştır Aynı zamanda bazı insanlar yaş olarak olgunlaşmış olsalar bile zeka gelişimleri açısından yeterli olgunluğa ulaşmamış olabilirler

  Kaygı ve genel uyarılmışlık hali

  Organizmanın verimli bir öğrenme sağlayabilmesi için hazır ve tetikte bulunmasıdır Bireyin dışarıdan gelen uyarıcıları alma derecesidir "Canım ders çalışmak istemiyor" diyen öğrenci aslında yeterli genel uyarılmışlık haline ulaşmamıştır Yatakta ders çalışmak öğrencinin genel uyarılmışlık haline girmesini olumsuz yönde etkilemektedir Benlik kavramı, güdü, çalışma alışkanlıkları gibi etkenler genel uyarılmışlık halini etkileyen faktörlerdendir

  Kaygı

  Güçlü bir istek ya da dürtünün gerçekleşmeyecek gibi göründüğü durumlarda ortaya çıkan tedirgin edici bir duygudur Aşın ve düşük düzeydeki kaygı öğrenmeyi olumsuz yönde etkilemektedir

  Güdülenme (Motivasyon)

  Organizmayı etkileyerek bir amaç için harekete geçiren durumdur Buradaki "durum" ifadesi dürtü, istek, ihtiyaç, hırs vb olabilir
  Güdüler bizi harekete geçiren güçlerdir Yani davranışı bir amaca doğru başlatan ve sürdüren bir iç şarttır Güdüler organizma içindeki ihtiyaçlardan doğar ve bu ihtiyaçların giderilmesi için organizmayı harekete geçirir Organizmanın öğrenmeye güdülenmiş olması bireyin öğrenmesini kolaylaştırır
  Öğrenmede güdüler üç nedenle önemlidir;

  1 Güdü, davranışı oluşturan en önemli koşuldur Örnek: aç olmayan organizmaya et gösterilse de salya salgılamaz

  2 Güdü, pekiştirme için de gereklidir Yani davranışın sürdürülmesini-tekrarını sağlar

  3 Güdü, davranış değişikliğini de denetler Yani davranışın şu ya da bu yönde olmasını sağlar Böylece organizmanın istenen tepkide bulunabilme artar
  Güdüler genellikle içse! veya dışsal uyarıcılar tarafından uyarılmaktadır Güdünün uyandırılması sonucunda organizma bugüdüyü doyurmak için harekete geçmektedir

  Örneğin susuzluk dürtüsü organizmayı su ihtiyacını karşılamak için harekete geçmeye zorlar

  Organizma

  harekete geçerek su aramaya başlar Suyun içilmesiyle birlikte susuzluk dürtüsü doyurulmuş olur

  Güdülerin içsel-dışsal, birincil-ikincil, döngüsel olma gibi özellikleri vardır
  • Dikkat: Bilincin bir noktada toplanması haline denir Diğer bir deyişle psikofizik enerjinin bir noktada toplanmasıdır

  Eski Yaşantılar

  Daha önceden deneyimli oluş ya da konu ile tanışıklığın bulunması (eski yaşantılar) yeni öğrenmeleri etkiler

  Yetişkin kişiler hemen hemen hiç bir öğrenmeye sıfırdan başlamazlar Okullardaki eğitimde her konu daha önce öğrenilmiş olması gereken başka konularla bağlantılıdır Bu açıdan bir derste öğrenilen kavramlar diğer bir dersteki öğrenilen kavramlarla ters düşmemelidir

  Birey öğrenmeyi kolaylaştıracak ve hızlandıracak önbilgilere (ön öğrenmeler) sahip olmalıdır Bu ön öğrenmeler öğrenmeyi kolaylaştıracağı gibi zorlaştırabilir

  Öğrenmenin Aktarılması

  Pozitif transfer (olumlu aktarma): Geçmiş yaşantıların öğrenmeyi kolaylaştırmasına denir Otomobil kullanmayı öğrenen birisinin başka bir model ya da marka otomobili de kullanabilmesi

  Negatif transfer (olumsuz aktarma): Geçmiş yaşantıların öğrenmeyi olumsuz etkilemesine denir Iki parmak yöntemiyle daktilo yazmayı öğrenen birisi on parmak ile yazmaya çalıştığında zorlanır ve daha yavaş yazar Önceki öğrenme yeni öğrenmeyi olumsuz etkiler

  Fizyolojik Durum

  Öğrenme için sağlıklı bir fizyolojik yapı gereklidir Süreğen hastalıklar ve duyu organlarındaki bozukluklar öğrenmeyi olumsuz yönde etkiler

  Bireysel Farkhlıklar

  Zeka, ilgi, yetenek, tutum, güven, benlik tasarımı gibi farklılıklar öğrenmeyi etkileyen bireysel farklılıklardır Kalıtım ve çevrenin rolü vardır

  B Öğretim Yöntemi ile ilgili Faktörler Konunun Yapısı

  öğrenmede konunun bütün olarak verilmesi parçalara bölerek verilmesinden daha etkilidir Konu anlamlı ve kolayca birbirine bağlanabilir nitelikte olmalıdır

  Öğrenmeye Ayrılan Zaman

  Öğrenen bireyler arasında bir konunun öğrenilmesine ayrılan zaman bakımından farklılıklar vardır

  Bazı öğrenciler öğrenilecek konuyu günde 2 saatten bir haftada öğrenirler buna aralıklı öğrenme denir Sistematik çalışmadır öğrenilen bilgiler kısa sürede unutulmaz

  Bazı öğrenciler de öğrenilecek konuyu yoğun bir biçimde bir günde öğrenirler buna toplu öğrenme denir Sadece sınav zamanında çalışan öğrenciler bu gruba girer Öğrenciler konuyu kısa zamanda öğrenmekte ve sınavda başarılı olmaktadırlar Buna karşın öğrenilen bilgi kısa sürede unutulmaktadır

  Katılım (öğrenci aktivitesi)

  Öğrenilecek olanla etkileşim öğrenme çabasına girmedir Bu etkileşim dinleme-okuma-yazma-anlatma şeklinde olabilir Dinlemede öğrenci pasiftir Öğrenme zayıf olmaktadır Buna karşın anlatmaya doğru gidildikçe öğrenci aktifleşmekte ve öğrenme artmaktadır

  Geribildirim (Dönüt)

  Sonuçların bilgisi de denebilir iyi bir öğrenmenin gerçekleşmesi için öğrencinin öğrenip öğrenmediği veya ne kadar öğrendiği ile ilgili olarak bilgilendirilmesi gerekir Öğrenci yaptıkları ve söylediklerinin ne derece doğru olduğunu bilirse daha kolay öğrenir Bunu bilmeyen öğrenci yavaş öğrenir Sınav sorularının kısa sürede cevaplanması geribildirimdir

  C Öğrenme Malzemesi ile ilgili faktörler s Algısal Ayırt Edilebilirlik

  Öğrenme malzemesinin çevredeki uyarıcılardan ayırt edilebilir olmasıdır Beyaz uyarıcılar içinde siyah bir uyaranın dikkat çekmesi gibi öğrenilecek konu da öğrencinin dikkatini çekmelidir Diğer uyaranlar arasından öğrenilecek malzeme ile ilgili uyaranlar kolayca ayırt edilebilir nitelikte olmalıdır Öğrenilecek malzeme öğrencilerin amaçlarına, beklentilerine uygun olmalıdır
   
 2. Cevap: Öğrenmeyi Etkileyen Faktörler Nelerdir?

  Kulak Burun Boğaz Uzmanı Operatör Doktor Serdar Ünlü hocamızın öğrenmeyi etkileyen faktörler arasında yeralan Geniz eti problemini burada paylaşmakta fayda görüyorum,

  Geniz eti olan çocuğun rahat nefes alamadığını, ağzı açık uyuduğunu, horladığını, yatağını ıslattığını, yatakta sürekli yer değiştirdiğini, karın ağrısı şikayeti ile karşılaştığını anlatan Ünlü, ''Aileler (burunda et var) gibi meseleyi basit algılıyor ama sonuçları kötü'' diyor.

  OKULDA DİKKAT DAĞINIKLIĞI

  Okulda dikkat dağınıklı olan çocuk sayısının arttığına işaret eden Ünlü :

  ''Çocuk ders boyunca hareketsiz kaldığı zaman nefes alamıyor ve sürekli hareket etme eğiliminde oluyor. Bunların çoğuna dikkat dağınıklığı, konsantrasyon bozukluğu tanısı konuyor, bu çocuklara hiperaktif deniyor. Ancak bu çocuklar hem rahat nefes alamadığı için hem de öğretmeni duymadığı için derse ilgisiz kalıyor.
  Bu çocuklarda 30 desibel, 40 desibele kadar kulakta işitme kaybı oluşuyor, yani orta derecede işitme kaybı oluşuyor. İki kelimeden birini kaçıran çocukta öğrenme bozukluğu olur, çocukta zeka geriliği anlamına gelmez. İşitme probleminden dolayı öğrenme bozukluğu olan çocuklar var. Öğrenme bozuldukça dikkat dağınıklığı oluyor''
   
Yükleniyor...