Okul Eşyalarını Koruma Kulübü

'Etüt Merkezi' forumunda Wish tarafından 5 Nis 2011 tarihinde açılan konu

 1. Okul Eşyalarını Koruma Kulübü Tüzüğü
  Okul Eşyalarını Koruma Kulübü yönetmeliği
  Okul Eşyalarını Koruma Kulübü yıllık çalışma planı
  OKUL ARAÇ-GEREÇLERİ KORUMA KULÜP YÖNETMELİĞİ

  Okulun Adı:
  Eğitici Kulubün Adı: Okulun Araçlarını ve Gereçlerini Koruma Kulübü

  AMAÇ: Okul araç ve gereçlerini koruma kulübü Eğitici kulüpler yönetmeliğinde belirtilen genel amaçlar doğrultusunda.
  Madde 1- Öğrencilere okulda ve hayatında işbölümünün yararlarını göstermek, bunu alıştırmak ve bu alanda gelişmelerine yardımcı olmak.
  Madde 2- Okul araç ve gereçlerini koruma ve temiz tutmanın önemini, bütün okul öğrencilerine kavratmak.
  Madde 3- Devlet malını korumanın topluma yararlarını kavratmak.
  Madde 4- Bozulan, kırılan bir eşyanın hemen onarılması alışkanlığını kazandırmak.
  Madde 5- Eğitici kulüp çalışmalarında öğrencilere, dayanışma ve yardımlaşma alışkanlığı kazandırmak.
  Madde 6- Araç ve gereçleri yerinde, sırasında, ekonomik olarak kullanmayı öğretmektir.

  KAPSAM:
  Madde 7- Bu iç yönetmelik Kazım Karabekir İlköğretim okulunda okul araç ve gereçlerini koruma kulübünün çalışmaları değerlendirir. İlk toplantıda: Yıllık çalışma programını hazırlayarak eğitici kulüpler rehber öğretmenler kuruluna sunar.
  Madde 8- Kulüp, bütün üyeleriyle toplantı yaparak çalışmaları değerlendirir. İlk toplantıda: Yıllık çalışma programını hazırlayarak eğitici kulüpler rehber öğretmenler kuruluna sunar.
  Madde 9- Kulüp toplantısı, başkanın çağrısı ile yapılır. Toplantı salt çoğunlukla yapılır. Kararlar oy çokluğuyla alınır. Oyların eşitliği halinde başkanın oyu iki oy sayılır.
  Madde 10- Kulüp yönetim kurulu, ayda bir defa toplanarak kulüp çalışmalarını gözden geçirir.
  Madde 11- Kulübün ilk toplantısında; Yürürlükte bulunan kulüp iç yönetmeliğinde değişiklik yapılması teklifi olursa, görüşülür, karara bağlanır. Bu karar kulüp rehber öğretmen aracılığı ile rehber öğretmenler kurulunda görüşüldükten sonra müdürün onayı ile yürürlüğe girer.
  Madde 12- Kulüp rehber öğretmeni kulübün toplantılarına gözlemci olarak katılır, danışman olarak kendisinden yararlanılır.
  Madde 13- Kulübün bütün toplantıları demokratik kurallar içinde yürütülür.
  Madde 14- Bu Yönetmeliği okul müdürü yürütür.

  EĞİTİCİ KULÜBÜN KURULUŞU

  Madde 15- Eğitici kulüp yönetmelik hükümlerine göre sınıf ve şubelerden seçilen iki öğrenciden oluşmuştur.
  Madde 16- Eğitici kulübün rehber öğretmeni Fatmaana Topbaş’tır.
  Madde 17- Genel kurulca kulüp yönetimi için yönetim kuruluna seçilen üyeler kendi ararlarında iş bölümü yaparak Başkanlığa ............................... Başkan yardımcılığına ....................................., sekreterliğe ................................ saymanlığa .................................ve üyeliğe .....................................seçilmiştir.
  Madde 18-Kulüp denetim kuruluna 1)..................................... 2)....................................
  Madde19-Eğitimci kulüp başkanının görevleri: Kulübün çalışmalarından, yıllık çalışma programının uygulanmasından birinci derecede sorumludur.
  Madde 20- Başkanın görevleri:
  a- Kulüple ilgili bütün dilekleri alır. Üyeleri kulüp toplantısına çağırır.
  b- Diğer eğitici kulüplerle işbirliği yapar.
  c- Rehber öğretmenin gözetim, denetim ve yönlendirmelerini kulüp üyelerine iletir.
  d- Kulüp çalışmalarının, düzenini, disiplinini ve gelişimini sağlar.
  e- Genel kurulda kulüple ilgili cevapları aktarır.
  f- Kulüple ilgili harcamaları saymanla tespit ederek eğitici kulüpler yönetim kuruluna bildirir.
  g- Kulüple ilgili yönetim kuruluna başkanlık eder.
  Madde 21- Eğitici kulüp başkan yardımcısının görevleri şunlardır:
  a- Eğitici kulüp başkanını bulunmadığı hallerde başkanın görevlerini yerine getirir.
  b- Kulübün demirbaş eşyalarının kaydını tutar ve sorumlu olur.
  c- Başkanın kulüple ilgili vereceği görevleri yerine getirir.
  Madde 22- Sekreterin görevleri şunlardır:
  a- Kararları karar defterine yazarak üyelere imzalatır.
  b- Kulüplerle ilgili belgeleri dosyalar, düzenler.
  c- Kulüplerle ilgili yazışmaları yapar, takip eder.
  Madde 23- Saymanın görevleri şunlardır:
  a- Kulübün para işlerini yürütür.
  b- Kulübün giderlerini, ilgili belgelerin suretlerini çıkarıp asıllarını eğitici kulüpler yönetim kuruluna verir.
  c- Eğitici kulübün yıllık gelir- giderleriyle ilgili yıllık tahmini bütçeyi başkanla birlikte hazırlar.

  EGİTİCİ KULÜBÜN ÇALIŞMA ALANLARI

  Madde 24- Kulüp şu alanlarda faaliyetlerde bulunur:
  a- Eğitici kulüp gerek kendi üyelerinin, gerek okulun bütün öğrencilerinin görüş,seziş, buluş ufuklarını geliştirici çalışmalara yer verir.
  b- Çeşitli konularda yarışmalara yer vererek teşvik edici örneklemeler yapar.
  c- Kulübün amacına uygun resim, sergi, film, slaytlar hazırlayıp gösterir.
  d- Eğitici kulüp saatlerinde eğitici konuşmalar hazırlar.
  Madde 25- Kulüp şu defter ve dosyaları tutar:
  a- Toplantı karar defteri
  b- Gelir- gider defteri
  c- Harcamalar dosyası
  d- Evrak dosyası ve zimmet defteri
  e- Demirbaş defteri
  Madde 26- Eğitici kulüp yönetim kurulu:
  a- Okul müdürüne
  b- Görevli müdür yardımcısına
  c- Eğitici kulüp yönetici öğretmenine
  d- Rehber öğretmenler kuruluna
  e- Kulüp başkanlar kuruluna karşı sorumludurlar.


  YÖNETİM KURULU

  Başkan Başkan Yard. Sekreter Sayman Üye

  İncelendi Uygundur
  ........ / ....... / ............. .. ...... / ....... / .............

  REHBER ÖĞRETMEN OKUL MÜDÜRÜ  OKUL ARAÇ-GEREÇLERİ KORUMA KULUBÜ YILLIK ÇALIŞMA PLANI

  EYLÜL:Eğitsel kulübe öğrenci seçiminin yapılması.Kulüp içi görev dağılımının yapılması ve planların hazırlanması.

  EKİM: Kulüp çalışmalarının tanıtılması. Öğrencilerin faaliyet alanları ile etkinlik yapacakları kulüp çalışmaları hakkında bilgilendirilmesi

  KASIM: Okulun tüm demirbaş eşyalarının gözden geçirilmesi. Sınıflardaki sıraların tespiti. Sınıflardaki kırık camların tespiti. Kırık sandalye, sıra ve masaların tespiti.

  ARALIK: Kırık sıraların tespiti ve bunların onarılması. Eksik sandalyelerin giderilmesi. Sınıf kulüp başkanlarıyla toplantı yapılması. Eksik soba ve boruların tespiti.

  OCAK: Eksik sıraların tamamlanması. Okul ve sınıflardaki ders araç ve gereçlerin gözden geçirilerek onarılması. Bozuk ve kırık kapıların onarılması. Yapılan çalışmaların not edilmesi.

  ŞUBAT: Okuldaki pano ve levhaların korunması ve eksiklerin giderilmesi. Eksik haritaların giderilmesi. Yırtık haritaların onarımı. Deney araç ve gereçlerinin düzenlenmesi.

  MART: Okulun tüm demirbaş eşyalarının gözden geçirilmesi.

  NİSAN: Eksik trampetlerin giderilmesi. Derisi yırtık trampetlerin yenilenmesi.

  MAYIS: Okul duvarlarının bakımı ve onarımı yapılan çalışmaların gözden geçirilmesi.

  HAZİRAN: Okul camlarının kırılmaması için öğrencilere gerekli öğütlerin verilmesi.

  REHBER ÖĞRETMEN OKUL MÜDÜRÜ

  OKUL ARAÇ- GEREÇLERİ KORUMA KULÜBÜ ÖĞRENCİ LİSTESİ


  1-A =


  2-A =


  3-A =


  4-A =


  4-B =


  5-A =


  6-A =

  7-A =


  7-B =


  8-A =


  8-B =


  REHBER ÖĞRETMEN OKUL MÜDÜRÜ
   
Yükleniyor...