Okul Ortamında Sağlıklı Çevre

'Güncel Bilgiler' forumunda HazaN tarafından 22 May 2011 tarihinde açılan konu

 1. Okul Ortamında Sağlıklı Çevre

  Okulların yüzde 53,4’ünde güvenlik personeli olduğu görülürken, yüzde 74,7’sinde güvenlik kamerası olduğu ortaya çıkıyor İlköğretim okullarının yüzde 50,1’inde güvenlik personeli bulunurken, yüzde 71,6’sında güvenlik kamerası mevcut Ortaöğretim okullarının yüzde 60,2’sinde güvenlik personeli bulunurken, yüzde 81,2’sinde güvenlik kamerası olduğu tespit edildi Okullarda güvenlik personelinin ve güvenlik kamerasının olup olmamasının, öğretmenlerin okulda kendini güvende hissetme durumunu etkilemediği görülüyor

  Fiziksel Şiddet İlk Sırada

  Okulların yüzde 62,3’ünde şiddet olayları yaşanırken, bu şiddet olaylarının; yüzde 44,2’si fiziksel şiddet, yüzde 43,5’i sözlü şiddet, yüzde 12,7’si sözlü taciz, yüzde 8,8’i psikolojik şiddet, yüzde 5,7’si fiziksel taciz, yüzde 5,3’ü ayrımcı şiddet, yüzde 3’ü duygusal taciz, yüzde 1’inin ise cinsel taciz şeklinde sıralandığı görülüyor

  İlk ve ortaöğretim okullarında aynı oranda şiddet olayları yaşandığı ortaya çıkıyor Güvenlik personeli olan okullarda ve güvenlik personeli olmayan okullarda aynı oranda şiddet olaylarının yaşandığı görülüyor Fakat güvenlik kamerası bulunan okullarda yaşanan şiddet olaylarının, güvenlik kamerası olmayan okullara nazaran daha az olduğu ortaya çıkıyor

  Okullardaki bu şiddet olaylarının en çok (yüzde 82,7) öğrenciler arasında yaşandığını ifade eden öğretmenler, ikinci sırada okul dışı çocuklarla öğrenciler arasında yaşandığını (yüzde 11,4) belirtiyor

  Öğretmenler, okulunda gözlemlediği şiddet olaylarının sebeplerini şu şekilde ifade ediyor:

  Aileler tarafından çocuklara verilen değerler eğitiminin zayıflığı (yüzde 33,8), bölgenin toplumsal ve kültürel yapısı (yüzde 26,7), çocukların ailelerinin de şiddete meyilli olması (yüzde 23,7), okulun içinde bulunduğu çevrenin bir yansıması (yüzde 16,3), okul tarafından çocuklara yeterince değerler eğitiminin verilmemesi (yüzde 8,8), diğer nedenler (yüzde 2,5), öğretmenlerle okul yöneticilerinin şiddete meyilli olması (yüzde 1,7)

  Öğretmenlerin yüzde 8,2’si okulda şiddete maruz kaldığını belirtiyor Okulda maruz kaldığı bu şiddeti en fazla okul yöneticilerinin (yüzde 22,9) uyguladığını, daha sonra sırasıyla öğrenci velilerinin (yüzde 20,8), öğrencilerin (yüzde 18,8), diğer öğretmenlerin (yüzde 18,8), okul etrafında dolaşan ve öğrenci olmayan gençlerin veya vatandaşların (yüzde 16,7) uyguladığını söylüyor

  Öğretmenlerin maruz kaldığı bu şiddet olayları sıralanacak olursa; yüzde 6,5’i sözlü şiddet, yüzde 2,5’i psikolojik şiddet, yüzde 1,8’i fiziksel şiddet, yüzde 0,8’i ayrımcı şiddet, yüzde 0,7’si sözlü taciz, yüzde 0,3’ü fiziksel taciz, yüzde 0,2’si cinsel taciz şeklindedir

  Televizyon Dizileri Şiddeti Artırıyor

  Öğretmenlerin yüzde 88,7’si televizyon dizilerinin şiddeti artırdığını, yüzde 9,2’si kısmen artırdığını, yüzde 2,2’si artırmadığını düşünüyor

  Öğretmenlerin yüzde 11,2’si okul ortamında oluşabilecek kaza veya yaralanmalarda ilkyardım konusunda gerekli tıbbi müdahaleyi yapamayacağını ifade ederken, yüzde 55,9’u ise bu ilkyardım müdahalesini kısmen yapabileceğini dile getiriyor
   
Yükleniyor...