Osmanlı Devletinin Enleri

'Tarih Bölümü' forumunda Merve tarafından 27 Kas 2011 tarihinde açılan konu

 1. Osmanlı Devletinin Enleri
  Osmanlı Devletinin İlkleri

  • İlk Osmanlı padişahı Osman Beydir.
  • Osmanlıların ilk başkenti Söğüt'tür.
  • Osmanlılarla Bizansın yaptığı ilk savaş Koyunhisar Savaşı'dır.
  • Aşiretten beyliğe geçiş ilk defa Osman Bey döneminde olmuştur.
  • Osmanlılardan beylikten devlete geçiş ilk defa Orhan Bey zamanında gerçekleşti.
  • İlk Osmanlı müderrisi Kayserili Davut'tur.
  • İlk Osmanlı veziri Alaaddin Paşa'dır.
  • İlk Osmanlı kadısı Karamanlı Dursun Fakihtir.
  • Osmanlılarda ilk vakıf Orhan Bey zamanında kurulmuştur.
  • İlk divan teşkilatı Orhan Bey zamanında kurulmuştur.
  • İlk düzenli orduyu Orhan Bey kurmuştur (yaya ve müsellem).
  • İlk defa Orhan Bey zamanında donanmaya sahip olundu.
  • İlk Osmanlı medresesi Orhan Bey zamanında İznikte kurulmuştur.
  • Osmanlılar Rumeliye ilk defa Orhan Bey in kardeşi Süleyman Paşa ile geçmiştir.
  • İlk Osmanlı tersanesi Karamürsel de Orhan Bey tarafından kurulmuştur.
  • Rumeliye ilk geçiş Çimpe kalesinin alınmasıyla gerçekleşmiştir.
  • Osmanlıların Rumeli deki ilk üssü Çimpe Kalesi'dir.
  • İlk Osmanlı parası Osman Bey tarafından bastırılmıştır.
  • Osmanlılara katılan ilk beylik Karesioğulları'dır.
  • Anadolu Türk birliğini sağlama faaliyetleri ilk defa Orhan Bey döneminde başlamıştır.
  • İlk denizcilik faaliyetleri Orhan Bey döneminde başlamıştır.
  • İlk Osmanlı donanması Karesioğullarından alınan donanmadır.
  • Bizans ile yapılan ilk büyük savaş Maltepe Savaşı'dır.
  • İlk gümüş para Orhan Bey döneminde basılmıştır.
  • Şehirlerde kurumsallaşma ilk defa Orhan Bey döneminde kadı subaşlarının atamasıyla olmuştur.
  • Ankara savaşından sonra Osmanlıya katılan ilk beylik Saruhanoğulları'dır.
  • Topçu ocağı ilk defa I.Murat tarafından kurulmuştur.
  • Top ilk defa I.Kosova'da kullanılmıştır.
  • İlk eyalet I.Murat döneminde oluşturuldu.
  • Karamanoğulları ilk defa I.Murat zamanında savaşılmıştır.
  • Osmanlılar Haçlılarla ilk defa Sırpsındığında karşılaşmışlardır.
  • Osmanlılarda sultan unvanını kullanan ilk padişah I.Murat'tır.
  • Yeniçeri ocağı ilk defa I.Murat zamanında kurulmuştur.
  • Acemioğlanlar ocağı ilk defa I.Murat zamanında kurulmuştur.
  • Veziriazam, kazasker, defterdar, nişancı ilk defa I.Murat zamanında divan üyesi olmuştur.
  • İlk veziriazam Çandarlı Halit Paşa dır. (I.Murat).
  • Merkezi otoriteyi güçlendirmek amacıyla egemenlik anlayışında değişiklik ilk defa I.Murat zamanında gerçekleşmiştir. (ülke padişah ve oğullarınındır)
  • Rumeli beylerbeyliği ilk defa I.Murat devrinde kurulmuştur. (ilk eyalet)
  • Pencik sistemi ilk defa I.Murat zamanında uygulanmıştır.
  • Sancak valiliğinden gelen ilk hükümdar I.Murat'tır.
  • Orta Avrupa ticaret yolunu ilk defa ele geçirilmesi Çirmen savaşı ile olmuştur.
  • Çeyiz yoluyla Osmanlı topraklarına katılan ilk beylik Germiyanoğlulları beyliğidir.
  • Tımar sistemi ilk defa I.Murat devrinde oluşturulmuştur.
  • İlk mali teşkilat I.Murat devrinde oluşturulmuştur.
  • Osmanlı Devletinin ilk yenilgisi Ploşnik Savaşıdır. (1388)
  • Haçlılarla yapılan ilk büyük meydan savaşı I.Kosova dır.
  • İstanbulu kuşatan ilk Osmanlı padişahı Yıldırım Beyazid'dir.
  • Osmanlı tarihinde Anadolu Türk Birliğini ilk defa Yıldırım Beyazid sağlamıştır.
  • Orta Avrupanın kapıları Osmanlılara Niğbolu zaferi ile açılmıştır. (1396)
  • İngiltere ve Fransanın katıldığı ilk haçlı savaşı Niğbolu Savaşıdır.
  • Yıldırım Beyazid Niğbolu Savaşından sonra “Sultan-ı İklimi Rum unvanını almıştır.
  • Anadolu Türk birliğinin ilk defa bozulması Ankara Savaşı sonucunda olmuştur.
  • Osmanlıyı Balkanlarda yenmenin mümkün olmadığı Niğbolu Savaşıyla anlaşılmıştır.
  • Ankara savaşından sonra Osmanlı Devletinin ilk hakimiyet alanında aldığı beylik Saruhanoğullarıdır.
  • İlk büyük Tersane Yıldırım Beyazid döneminde yapılan Gelibolu tersanesidir.
  • Osmanlı Devletini tehdit eden ilk doğulu devlet Timurlardır.
  • İstanbulda yapılan ilk hisar I.Beyazidin yaptırdığı Anadolu hisarıdır.(Güzelcehisar)
  • Dini ve sosyal içerikli ilk isyan Şeyh Bedrettin isyanıdır.
  • Osmanlılarda taht kavgası ilk kez Fetret döneminde (1402-1413)
  • Enderun mektebi ilk defa II.Murat zamanında kurulmuştur.
  • Devşirme sistemi ilk kez II.Murat zamanında kurulmuştur.
  • Yeniçeriler ilk defa 1444 yılında II.Muratın tahtı terk etmesi üzerine isyan etmişlerdir. (Buçuk tepe isyanı)
  • İki kez tahta çıkan ilk padişah II.Murattır.
  • Oğlu tarafından tahta geçirilen ilk padişah II.Murat'tır.
  • İlk defa doğu klasikleri Türkçeye II.Murat zamanında çevrilmiştir.
  • Osmanlılarla Haçlılar arasında ilk antlaşma Edirne-Segedin antlaşmasıdır.
  • Osmanlı Devletinin batıda imzaladığı ilk antlaşma Edirne-Segedin antlaşmasıdır.
  • Osmanlı Devletinde ilk defa sınır kavramından Edirne-Segedin anlaşmasında söz edilmiştir. (Tuna Nehri)
  • İlk deniz savaşı Venediklerle Çelebi Mehmet zamanında yapılmıştır.
  • Avrupalılar Türkleri balkanlardan atamayacaklarını ilk kez II.Kosovada anladılar.
   
Yükleniyor...