osmanlı devletinin yükselme dönemi madde hali

'Sorun Cevaplayalım' forumunda EyLüL tarafından 2 Ara 2012 tarihinde açılan konu

 1. Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi

  Sultan II. Murat'ın (1421 - 1444, 1446 - 1451) ölüp de yerine oğlu Fatih Sultan Mehmet (II. Mehmed) (1444 - 1446, 1451 - 1481) padişah olduğunda, artık Osmanlı Devleti, Ankara Savaşı'nın tüm sarsıntılarını atlatmış ve kuruluş dönemini tamamlamış bir imparatorluk olarak dünya tarihindeki yerini almaya hazır bulunuyordu. 1451'de II. Mehmed, atalarının pek çok defa girişip de başaramadıkları İstanbul'u alma işini düşünebilecek ve bunu gerçekleştirebilecek kadar kendini güçlü hissediyordu.

  İstanbul'un Fethi (29 Mayis 1453)

  Fethin Sebebleri:

  1) Bizans'ın sürekli olarak avrupa devletlerinin Osmanlı alehine kışkırtılması
  2) Bizans'ın Anadolu beylikleri ve şehzadelerini Osmanlı yönetimi alehine kışkırtarak karışıklık çıkartması
  3) İstanbul'un boğazı üzerinde bulunan Bizansın Osmanlı ticareti için büyük bir denge oluşturması
  4) Osmanlı sınırları içerisinde kalan Bizans topraklarının bütünlüğünü bozması
  5) Bizans engelinin ortadan kaldırarak balkan fethlerinin dahada kolaylaştırmak istenmesi

  Akdeniz'de Osmanlılar'la Hıristiyan Akdeniz devletleri arasında her iki taraf için de yıpratıcı deniz savaşları yapılırken, Osmanlı Devleti, 1538'den başlayarak Hint Okyanusunda Portekizliler ile mücadeleye girişti. Osmanlı Devletinin Hint Okyanusu için mücadelesi 1669a kadar sürdü. Bu süre içinde birkaç kez Hindistana, bir kez de Sumatra Adasına donanma gönderildi; Yemen, Habeşistan ve bazı Afrika ülkeleri Osmanlı Devletine katıldı. Hint Okyanusu'nda Portekizlilere karşı bazı deniz başarıları elde edildi ise de, Osmanlılar Hint Okyanusunda kesin bir üstünlük sağlayamadılar. Osmanlıların Hint Okyanusundaki başarısızlığı daha sonra hem Osmanlı Devleti hem de tüm doğu ulusları için son derece olumsuz sonuçlar doğuracaktır.

  Güney Azerbaycan seferi

  Kanuni döneminde önemli mücadele alanlarından biri de Azerbaycan oldu. Yavuz Sultan Selim zamanında Azerbaycana karşı kazanılan Çaldıran zaferine, Osmanlı ordularının Tebrize kadar ilerlemesine ve tüm Doğu Anadolunun Osmanlı egemenliğine geçmesine karşın Sefeviler ile kesin bir barış antlaşması imzalanmamıştı. Gerek Sefeviler, gerekse Osmanlı İmparatorluğu, birbirlerine kuşku ile bakıyorlardı. Güney Azerbaycan, Anadoluyu ele geçirme planlarından vazgeçmediği gibi, Osmanlılar da Hint Okyanusuna kuzeyden açılan iki körfezden biri olan Basra Körfezi'ne açılan Irak topraklarını ele geçirme emelleri besliyorlardı. Bu arada iki devlet arasında sınır olayları da eksik değildi; bir takım sınır görevlileri durmadan taraf değiştirmekteydiler. Bütün bu olaylar bir araya gelince 1533'te Sadrazam İbrahim Paşa, Sefevi seferiyle görevlendirildi, arkasından da padişah Safevi seferine çıktı (1534). "Irakeyn Seferi"denilen bu seferin en önemli ve kalıcı etkisi Bağdat dahil olmak üzere Irak topraklarının Osmanlıların eline geçmesi oldu (1535). Böylece Hint Okyanusu'na açılan önemli körfezlerin ikisi de Osmanlılar'ın eline geçmiş oldu. Güney Azerbaycan savaşları 1555teki Amasya Antlaşması ile sona erdi; antlaşma sonucu Azerbaycan ile merkezi Tebriz, bir kısım Doğu Anadolu toprakları Osmanlılar'ın eline geçti. Bu barış 1576 yılına kadar sürdü.
   
  Moderatör tarafından düzenlendi: 18 Tem 2014
Yükleniyor...