Osmanlı Maarif Nazırları Listesi

'Tarih Bölümü' forumunda Merve tarafından 2 Şub 2012 tarihinde açılan konu

 1. Osmanlı Maarif Nazırları Listesi
  Osmanlıda Maarif Nazırları Listesi

  • Abdurrahman Sami Paşa
  • Ahmed Kemal Paşa
  • Mustafa Fazıl Paşa
  • Mehmed Nevres Paşa
  • İbrahim Edhem Paşa
  • Ahmed Kemal Paşa
  • Mehmed Nevres Paşa
  • Abdüllatif Suphi Paşa
  • Mehmed Esad Safvet Paşa
  • Mehmed Emin Derviş Paşa
  • Ahmed Vefik Paşa
  • Ahmed Cevdet Paşa
  • Mehmed Esad Safvet Paşa
  • Ahmed Arifi Paşa
  • Ahmed Cevdet Paşa
  • Yusuf Ziya Paşa
  • Mehmed Tahir Münif Paşa
  • Ahmed Vefik Paşa
  • Abdüllatif Suphi Paşa
  • Mehmed Tahir Münif Paşa
  • Kıbrıslı Mehmed Kâmil Paşa
  • Ali Fuad Bey Aralık
  • Mustafa Nuri Paşa
  • Ahmed Zühdü Paşa
  • Mehmed Celaleddin Paşa
  • Mustafa Haşim Paşa
  • Recaizade Mahmud Ekrem Bey
  • İbrahim Hakkı Paşa
  • Abdurrahman Şeref Efendi
  • Mustafa Nail Bey
  • Emrullah Efendi
  • Babanzade İsmail Hakkı Bey
  • Emrullah Efendi
  • Gelenbevizade Mehmet Said
  • Mehmed Şerif Paşa
  • Ahmed Şükrü Bey
  • Ali Münif Bey
  • Doktor Nâzım Bey
  • Gelenbevizade Mehmet Said
  • Rıza Tevfik Bey Kasım
  • Yusuf Ziya Paşa
  • Ali Kemal Bey
  • Rumbeyoğlu Fahreddin Bey
  • Bağdatlı Mehmed Hadi Paşa
  • Mustafa Reşit Paşa
  • Raşid Bey
  • Mustafa Arif Bey
  • Abdullah Lami Bey


  kaynak: wikipedia
   
Yükleniyor...