Osmanlıca da D harfi ile başlayan kelimeler ve anlamları

'Türkçe Sözlük' forumunda Ezlem tarafından 19 May 2011 tarihinde açılan konu

 1. D Harfi İle Başlayan Osmanlıca Kelimeler

  DÂB: 1. Adalet, doğruluk, 2. İhsan, vergi.

  DÂBBE: Yük ve binek hayvanı.

  DÂBBETÜ’L-ARZ: Kıyâmet alametlerinden olup topraktan çıkan varlık.

  DÂD-I HAKK: 1. Allah vergisi. 2. Veriş, satış.

  DÂFİ’: 1. Def’ eden, savan, savuşturan, iten. 2. Cenab-ı Hak.

  DÂĞ-DÂR: 1. Kızgın demirle nişanlanmış, dağlanmış. 2. Pek müteessir, çok üzgün.

  DÂİN (DÂYİN): Borç veren, alacaklı.

  DAKİK: 1. İnce, ufak, nâzik. 2. Toz haline getirilmiş şey, un. 3. Dikkatli ölçülü davranan titiz kimse.

  DALÂLÂT-I BEŞERİYYE: İnsanlığın sapıklığı, beşerî sapıklık.

  DALÂLET: Hak yoldan sapma, sapıklık, azgınlık.

  DALÂL-İ MUBÎN: Apaçık sapıklık.

  DÂLL Bİ’L-İŞÂRE: İşaretle delâlet etme. Sözün işaretle mânâya delâlet etmesi.

  DÂLL U MUDILLE : Doğru yoldan çıkanlar ve çıkaranlar, sapanlar ve saptıranlar.

  DÂLLÎN GÜRÛHU: Sapıklar, azgınlar topluluğu.

  DÂLLİN: Doğru yoldan sapmış olanlar, azgınlar.

  DÂR: Ev, yer, yurt, dünya.

  DARBE-İ AZÂB: Azap darbesi, azap verici vuruş.

  DARB-I MESEL: Ata sözü.

  DÂREYN: İki dünya: Dünya ve ahiret.

  DÂR-I DÜNYA: Dünya.

  DÂR-I HARP: Müslümanlarla savaş halinde olan gayri müslim ülke.

  DÂR-I İSLÂM: İslâm ülkesi.

  DÂR-I KÜFÜR: Gayr-i müslimlerin ülkesi.

  DÂR-I SAADET: Mutluluk yeri.

  DÂR-I UHRA: Ahiret yurdu.

  DARÎRU’L-BASAR: Kör, âmâ.

  DÂRU’N-NEDVE: Mekke şehir meclisi.

  DÂRU’S-SELÂM: 1.Selamet yurdu, cennet. 2. Bağdat şehrinin ünvanı.

  DÂRÜ’L-HİLAFET: İstanbul.

  DE’B-İ KADÎM: Eski gelenek, eski usûl, eski âdet.

  DEBÛR: Batı rüzgarı, batı taraftan esen yel.

  DECCÂL: Kıyametten az önce çıkacak, insanlardan bir kısmını sapıtacak ve daha sonra Hz. İsa tarafından öldürülecek olan şahıs.

  DEF’: Öteye itme, savma, savulma.

  DEF-İ İHTİYAÇ: İhtiyacın giderilmesi, ihtiyacın karşılanması.

  DEF-İ MAZARRAT: Zararı giderme.

  DEF-İ MEFSEDET: Fesadı ortadan kaldırma.

  DEFTER-İ A’MÂL: Amel defteri, insanların dünyadaki hayır ve kötülüklerin kaydedildiği defter.

  DEHA: 1. Olağanüstü zeka ve anlayış kabiliyeti. 2. Olağanüstü zeka sahibi kimse.

  DEHLİZ: Hol, koridor.

  DEHRİ: Dünyanın sonsuzluğuna inanıp ahireti inkâr eden kimse Materyalist.

  DELÂLET: Yol gösterme, kılavuzluk etme.

  DELÂLET-İ AKLİYYE VE MANTIKIYYE: Akıl ve mantık yardımıyla, akıl ve mantığın yola göstermesiyle.

  DELİL: 1. Kılavuz, yol gösterme. 2. Kanıt.

  DELİL-İ NAKLÎ: Naklî delil, Kitabî delil. Kur’ân-ı Kerim ve Hadis-i şeriflere istinad eden delil.

  DELÎL-İ ŞUÛDÎ: Görgüye dayanan delil.

  DEM: 1. Kan, 2. Soluk, nefes. 3. Zaman, an.

  DEM’: Göz yaşı, göz yaşı dökme, ağlama.

  DEM-İ MESFUH: Dökülmüş kan.

  DENÂNET: Alçaklık, zillet.

  DENÎ: Alçak.

  DERMİYÂN: Ortada.

  DERPİŞ: Göz önünde, en önde.

  DERS-İ İNTİBAH: Uyandırma dersi.

  DERÛN: İç taraf, dahil, kalp.

  DEVR-İ CÂHİLİYYE: Cahiliyye devri, İslâm’dan önceki devir.

  DEVR-İ SABAVET: Çocukluk çağı.

  DEYN: Borç.

  DEYYÂN: Mükâfatlandıran veya cezalandıran, hâkim. Allah.

  DEYYÂR: 1. Manastır sahibi. 2. Biri, bir kimse, fert.

  DÎBÂCE: Başlangıç, önsöz, mukaddime.

  DİĞERGÂM: Başkalarını düşünen, bencil olmayan.

  DİL-ÂVÎZ: Gönül çeken, câzip.

  DİL-NİŞÎN: Hoşa giden, kalpte yerleşen.

  DÎN U DİYÂNET: Din dindarlık, din ve din duygusu.

  DÎNÂR: Bir altın liranın dörtte bir değerinde olan eski bir para.

  DÎN-İ HAK: Hak din İslâmiyet.

  DİRAYET: Zekâ, iktidar, beceriklilik. Akıl ve ilim yoluyla yapılan çözüm.

  DİRHEM: 1. Okkanın dörtyüzde biri olan eski ağırlık ölçüsü. 2. Gümüş para.

  DİVAN: Arap şiiri, Divan-ı Arab, Arab’ın şiir külliyatı.

  DÛN: 1. Alçak, aşağılık. 2. Aşağı. 3. Altta.

  DÜBB-İ ASGAR: Küçük ayı (yedili yıldız grubu).

  DÜBB-İ EKBER: Büyük ayı (yedili yıldız grubu).

  DÜLDÜL: Hz. Muhammed (s.a.v.)’in Hz. Ali’ye verdiği beyaz at.

  DÜSTÛR: Kânun, kaide, kural, esas.
   
  Moderatör tarafından düzenlendi: 14 Mar 2013