Öşürün dini dayanağı nedir?

'Sorularla İslamiyet' forumunda EyLüL tarafından 9 Tem 2012 tarihinde açılan konu

 1. Öşür ne anlama gelir, dini dayanağı nedir?
  Sözlükte onda bir anlamına gelen öşür, dini bir kavram olarak, tarım ürünlerinden verilen zekat demektir. Tarım ürünlerinin zekata tabi oluşu Kur’an ile sabittir.

  Yüce Allah; “Ey iman edenler! Kazandıklarınızın iyilerinden ve rızık olarak yerden size çıkardıklarımızdan infak edin.” (Bakara, 2/267); “Çardaklı ve çardaksız (üzüm) bahçeleri, ürünleri çeşit çeşit hurmaları, ekinleri, birbirine benzer ve benzemez biçimde zeytin ve narları yaratan O’dur. Her biri meyve verdiği zaman meyvesinden yiyin. Devşirilip toplandığı gün de hakkını (zekat ve sadakasını) verin, fakat israf etmeyin; çünkü Allah israf edenleri sevmez.” (En’am, 8/141) buyurmaktadır.

  Bu ürünlerin zekatlarının oranı ise Hz. Peygamber (s.a.s.) tarafından belirlenmiştir. Nitekim bir hadis-i şerifte “Yağmur ve nehir sularıyla sulanan toprak mahsullerinde onda bir; kova ile sulananlarda ise yirmide bir vardır.” (Buhari, Zekat, 55) buyurulmuştur.

  Ebu Hanife’ye göre bütün toprak ürünleri zekata tabidir (Mevsıli, el-İhtiyar, I, 113). İmam Malik ve İmam Şafii’ye göre bir sene saklanabilen ve gıda özelliği taşıyan toprak ürünleri zekata tabidir (İbnCüzey, el-Kavaninü’l-Fıkhiyye; 105; Şirazi, el-Mühezzeb, I, 156).

  Ahmed b. Hanbel’e göre, ölçülebilen, kurutulabilen dayanıklı gıda maddeleri ile pamuk ve keten gibi topraktan elde edilen ürünler zekata tabidir (İbnKudame, Muğni, II, 695-690).

  Her çeşit toprak ürününden, nisap miktarına ulaşması halinde öşür verilmesi görüşü, konuyla ilgili nasların ruhuna uygunluğu ve yoksulların lehine olması sebebiyle daha uygun görülmektedir.
   
Yükleniyor...