Peygamber Efendimizin Dedelerinin İsimleri

'Dini Bilgiler' forumunda EyLüL tarafından 10 Ağu 2012 tarihinde açılan konu

 1. Peygamber Efendimizin Dedeleri İsimleri
  Peygamber Efendimizin Dedelerinin İsimleri Nelerdir

  Şeybe Abdülmuttalib) Peygamber Efendimizin birinci kuşaktaki dedesidir. Doğuştan ak saçlı olduğundan kendisine Şeybe ismini vermişlerdi. Abdülmuttalib onun lakabıdır.

  Bütün kaynakların ittifakla belirttikleri, Kainatın Efendisinin yirminci dedesine kadar uzanan neseb silsilesi de şöyledir:

  Muhammed (a.s.m.), Abdullah, Abdülmuttalib (asıl ismi Şeybe), Hâşim, Abd-i Menâf (Muğîre), Kusay, Kilab, Mürre, Kab, Lüeyy, Galib, Fihr (Kureyş), Mâlik, Nadr, Kinâne, Huzeyme, Müdrike (Amir), İlyas, Mudar, Nizar, Maad, Adnan.

  Annesinin nesebi de şöyledir: Vehb, Abdümenâf, Zühre, Kilâb, Mürre Görüldüğü üzere her iki tarafın nesebi Kilâbda birleşmektedir.


  İşte, Fahr-i Kâinat Efendimizin büyük dedeleri bu zâtlardı. Herbirinin zürriyeti çoğalmış ve herbiri pekçok cemaatların reisi ve birçok kabile ve aşîretlerin dedesi ve babası olmuşlardır.

  Ancak, ne vakit birinin iki oğlu olsa veya bir kabile iki kola ayrılsa, sevgili Peygamberimiz (s.a.v.)in soyu en şerefli ve en hayırlı olan tarafta bulunur ve her asırda onun büyük dedesi kim ise, yüzünde parlayan müstesnâ nûrdan bilinirdi.

  Yirminci Dededen Sonraki Neseb Çizgisi

  Neseb âlimlerince, Peygamber Efendimizin yirminci dedesi olan Adnanın Hz. İbrâhimin neslinden olduğu ittifakla kabul edilmektedir. Adnan ile İbrâhim (a.s.) arasında uzun bir zaman mesafesi vardır. Bir kısım neseb âlimleri arada kırk batın (göbek) bulunduğunu belirtirler. Buna göre aradaki zaman biriminin ne kadar uzun olduğunu az çok tasavvur etmek mümkündür.

  Bu sebeple, Resûl-i Ekrem Efendimizin yirminci dedesi Adnandan Hz. İbrâhime kadar olan ikinci kademe neseb silsilesi, basamak basamak tesbit edilememiştir. Bazı neseb âlimleri Peygamber Efendimizin nesebini yedi, bazısı da dokuz göbekte Hz. İsmâile bağlarlar. Bu, haliyle arada birçok basamakların atlandığını ortaya koyar.

  Adnandan Hz. İbrâhime Kadar Olan Nesep Çizgisi

  Bazı âlimler, Peygamber Efendimizin, Adnandan Hz. İbrâhime kadar olan ikinci kademe neseb silsilesini şöyle sıralarlar:
  Adnan, Udd (veya Udad), Mukavvim, Nahur (veya Sârih), Teyrah, Yarub, Yeşcub, Nabit, İsmâil (a.s.), İbrâhim (a.s.)

  Ayrıca, İbn-i İshâk, bundan sonra da, Resûl-i Ekrem Efendimizin neseb silsilesini tâ Âdeme (a.s.) kadar götürür. Ancak belirtelim ki, diğer kaynaklar bu silsile üzerinde ittifak etmiş değillerdir.
   
Yükleniyor...