Peygamber Efendimizin Günlük Duaları

'Dini Bilgiler' forumunda Wish tarafından 9 May 2010 tarihinde açılan konu

 1. Hz.Muhammed S.A:V. in Günlük Yaptığı Dualar
  Peygamberimizin Günlük Duaları


  Sabahleyin Uykudan Kalkınca Okunacak Dua:

  Elhamdulillahillezi ehyana bade ma ematena ve ileyhin- nüşur.

  Anlamı: “Bizi öldürdükten sonra dirilten (uyuduktan sonra uyandıran) Allaha hamdolsun. (kıyamette) Onun huzurunda toplanılacaktır. (Buhari: 11/96)

  Her Sabah Okunacak Dua:


  “Allahümme bike asbahna ve bike emseyna ve bike nehya ve bike nemutu ve ileykennuşur.

  Anlamı: “Allahım! Senin yardımınla sabaha girdik, senin yardımınla akşama kavuştuk, senin yardımınla diriliyor ve senin kudretinle ölüyoruz ve (kıyamette) varış sanadır. (Ebu Davud: 5067)

  Her Akşam Okunacak Dua:

  “Allahumme bike emseyna ve bike esbahna ve bike nahya ve bike nemutu ve ileykel masir.

  Anlamı: “Allahım! Senin yardımınla akşama girdik, senin yardımınla sabaha kavuştuk, senin yardımınla diriliyor ve senin kudretinle ölüyoruz ve dönüş yalnız sanadır. (İbn Mace, Dua: 14)

  Şirkten Korunmak İçin (Sabah-Akşam) Okunacak Dua:

  Allahumme inni euzu bike min en uşrike bike şeyen ve ene alemu ve estağfiruke lima la alemu inneke ente allamulğuyubi.

  Anlamı: “Allahım! Şüphesiz ben bilerek herhangi bir şeyi şirk koşmak (eş ve ortak tanımak) tan sana sığınırım.Bilmeyerek işlemiş olduğum(şirk ve hatalarım) ın senden bağışlanmasını dilerim. Şüphesiz ki bütün gaybları (gizli şeyleri) ancak sen bilirsin. (et-terğıb ve et-terhib: 1/76)

  Yemekten Sonra Okunacak Dua:

  “Elhamdulillahillezi etamena ve segana ve cealena müslimin.

  Anlamı: “Bizi nimetleriyle yediren ve içiren ve bizi İslam üzere bulunduran Allaha hamd olsun.

  Elbise Giyerken Okunacak Dua:

  “Elhamdulillahillezi kesani haza ve razeganihi min ğayri havlin minni ve la guvvetin.

  Anlamı: “O Allaha hamd olsun ki, benden bir kuvvet olmaksızın bu elbiseyi bana giydirdi ve (bunu) bana rızık olarak verdi. (Tirmizi, deavat: 107

  Camiye Girerken Okunacak Dua (sağ ayakla girilir):

  “Bismillahi vessalatu vesselamu ala rasulillahi. Allahummeğfir li zunubi veftah li ebvabe rahmetike.

  Anlamı: “Allahın adıyla, Allah Resulune salat ve selam olsun. Allahım , günahlarımı bağışla ve bana rahmet kapılarını aç. (Müslim, müsafirin:68

  Camiden Çıkarken Okunacak Dua (sol ayakla çıkılır):

  “Bismillahi vessalatu vesselamu ala rasulillahi. Allahumme inni eseluke min fedlike, allahumme esımni mineşşeytanirracim.

  Anlamı: “Allahın adıyla, Allah Resulune salat ve selam olsun. Allahım , Senden fazl-u (ihsanını) diliyorum. Allahım, beni rahmetinden uzaklaştırılmış şeytanın şerrinden koru. (Buhari, teheccüd: 25

  Helaya Girerken Okunacak Dua (sol ayakla girilir):

  “Bismillahi Allahumme inni euzu bike minelhubsi velhebaisi.

  Anlamı: “Allahın adıyla, Allahım, her türlü pislikten ve pis olan şeylerden(erkek ve dişi şeytanların şerrinden) sana sığınırım. (İbni Mace, Teharet: 9)

  Heladan Çıkarken Okunacak Dua (sağ ayakla çıkılır):

  Ğufraneke, Elhamdulillahillezi ezhebe annil eza ve afani.

  Anlamı: “(Allahım!) Senin mağfiretini dilerim.Benden eza veren şeyleri gideren ve bana afiyet veren Allaha hamdolsun. (İbni Mace, taharet:10)

  Bir Meclisten (sohbet veya bir toplantıdan) Kalkarken Okunacak Dua:

  “Subhaneke Allahumme ve bihamdike eşhedu en la ilahe illa ente estağfiruke ve etubu ileyke.

  Anlamı: “Allahım! Seni her türlü noksanlıklardan tenzih eder, hamdimi sana takdim ederim. Senden başka hiçbir ilah bulunmadığına şehadet ederim. Senden mağfiret diliyor ve sana tevbe ediyorum. (tirmizi, deavat: 38

  Su İçtikten Sonra Okunacak Dua:


  “Elhamdulillahillezi segana azben furaten birahmetihi ve lem yecalhu milhen ucacen bizunubina.

  Anlamı: “Bize tatlı soğuk su içiren ve günahlarımız sebebiyle onu içilmez tuzlu su yapmayan Allaha hamd olsun. (Ebu Nuaym)

  Aynaya Bakarken Okunacak Dua:

  Elhamdulillahi Allahumme kema hassente halgi fehassin hulugi.

  Anlamı: “Allaha hamdolsun. Allahım! Benim yaratılışımı güzel kıldığın gibi ahlakımı da güzelleştir. (İbnüs-sünni, El- Ezkar: 270)

  Aksırma Esnasında:

  Aksıran kimsenin; Elhamdulilllah “Allaha hamd olsun demesi, onu işiten kimsenin de: “Yerhamukeallah “Allah sana merhamet etsin demesi gerekir. Aksıran kişi, yanında “Yerhamukeallah denildiğini duyunca: “Yehdina ve yehdikumullah Allah bize ve size hidayet versin. Veya, “Yehdikumullahu ve yuslihu balekum “Allah, sizi doğru yola yöneltsin ve işlerinizi düzeltsin demelidir. (Buhari, Edep: 125)

  Vasıtaya Binerken Okunacak Dua:

  Önce besmele okunur; üç tekbir getirilir. Sonra:

  Subhanellezi sehharalena haza ve ma kunna lehu mugrinine ve inna ila rabbina lemungalibun.

  Anlamı: “Bunu bizim hizmetimize veren Allahın şanı ne yücedir. Onun ihsanı olmasaydı biz buna güç yetiremezdik. Muhakkak ki biz Rabbimize döneceğiz. (Zuhruf Suresi 13-14)

  Eve Girerken Okunacak Dua:

  “Allahumme inni eseluke hayral mevleci ve hayral mehraci bismillahi ve lecna ve bismillahi haracna va alallahi rabbina tevekkelna.
  Anlamı: “Allahım! Her giriş ve çıkışımda senden hayır diliyorum. Allahın adıyla evimize girer, Allahın adıyla çıkarız ve Rabbimize dayanıp güveniriz. (Ebu Davud, Edeb: 112)

  Evden Çıkarken Okunacak Dua:


  Bismillahi tevekkeltu alellahi la havle ve la guvvete illa billahil aliyyil azim.

  Anlamı: “Allahın adını anarak (evimden çıkıyorum) ben, Allaha dayanıp tevekkül ettim. (her türlü) kuvvet ve kudret ancak yüce Allahın yardımıyladır. (Tirmizi, deavat: 34)

  Gece Uykudan Önce Okunacak Dua:

  “Bismike Allahumme emutu ve ehya.

  Anlamı: “Senin adını anarak ölür ve dirilirim (uyur ve uyanırım) Allahım! (Buhari, Deavat: 7)
   
 2. Cevap: Peygamber Efendimizin Günlük Duaları

  Allah razı olsun.
   
Yükleniyor...