Peygamber Efendimizin Okuduğu Günlük Dualar

'Dini Bilgiler' forumunda Yasemin tarafından 29 Eyl 2013 tarihinde açılan konu

 1. Peygamber Efendimizin okuduğu günlük dualar.Aşağıda Peygamber Efendimizin Günlük okuduğu dulardan bazılarını bulabilirsiniz sizlerde günlük bu duaları okuyabilirsiniz.Peygamber Efendimiz dua etmeyi ve duaları hayatının her anına yaymıştır.Peygamber Efendimiz gün içerisinde aşağıdaki duaları ederdi:

  Peygamber EfendimizinSabah uyandığında yaptığı dua:


  Allahım! Senin yardımınla sabaha girdik, senin yardımınla akşama kavuştuk, senin yardımınla diriliyor ve senin kudretinle ölüyoruz ve (kıyamette) varış sanadır. (Ebu Davud: 5067)

  Peygamber Efendimizin Akşam Yaptığı Dua:


  Allahım! Senin yardımınla akşama girdik, senin yardımınla sabaha kavuştuk, senin yardımınla diriliyor ve senin kudretinle ölüyoruz ve dönüş yalnız sanadır. (İbn Mace, Dua: 14)

  Peygamber Efendimizin Yemekten Sonra Yaptığı Dua:


  Bizi nimetleriyle yediren ve içiren ve bizi İslam üzere bulunduran Allah'a hamd olsun." (Ebu Davud, At'ime:15)

  Peygamber Efendimizin Şirkten Korunmak İçin (Sabah-Akşam) Okuduğu Dua:

  Allahumme inni euzu bike min en uşrike bike şey'en ve ene a'lemu ve estağfiruke lima la a'lemu inneke ente allamulğuyubi.

  Anlamı


  Allahım! Şüphesiz ben bilerek herhangi bir şeyi şirk koşmak (eş ve ortak tanımak) tan sana sığınırım.Bilmeyerek işlemiş olduğum(şirk ve hatalarım) ın senden bağışlanmasını dilerim. Şüphesiz ki bütün gaybları (gizli şeyleri) ancak sen bilirsin." (et-terğıb ve et-terhib: 1/76)

  Peygamber Efendimizin Elbise Giyerken Okuduğu Dua


  Elhamdulillahillezi kesani haza ve razeganihi min ğayri havlin minni ve la guvvetin.

  O Allah'a hamd olsun ki, benden bir kuvvet olmaksızın bu elbiseyi bana giydirdi ve (bunu) bana rızık olarak verdi. (Tirmizi, deavat: 107)

  Peygamber Efendimizin Camiye Girerken Okuduğu Dua

  Bismillahi vessalatu vesselamu ala rasulillahi. Allahummeğfir li zunubi veftah li ebvabe rahmetike.

  Allah'ın adıyla, Allah Resulune salat ve selam olsun. Allah'ım , günahlarımı bağışla ve bana rahmet kapılarını aç. (Müslim, Müsafirin 68)

  Peygamber Efendimizin Camiden Çıkarken Okuduğu Dua

  Bismillahi vessalatu vesselamu ala rasulillahi. Allahumme inni es'eluke min fedlike, allahumme e'sımni mineşşeytanirracim.

  Allah'ın adıyla, Allah Resulune salat ve selam olsun. Allah'ım , Senden fazl-u (ihsanını) diliyorum. Allahım, beni rahmetinden uzaklaştırılmış şeytanın şerrinden koru. (Buhari, teheccüd 25)
   
 2. Cevap: Peygamber Efendimizin Okuduğu Günlük Dualar

  Helaya Girerken Okunacak Dua

  Bismillahi Allahumme inni euzu bike minelhubsi velhebaisi.


  Allah'ın adıyla, Allahım, her türlü pislikten ve pis olan şeylerden(erkek ve dişi şeytanların şerrinden) sana sığınırım." (İbni Mace, Teharet: 9)

  Heladan Çıkarken Okunacak Dua


  Ğufraneke, Elhamdulillahillezi ezhebe annil eza ve afani.

  (Allahım!) Senin mağfiretini dilerim.Benden eza veren şeyleri gideren ve bana afiyet veren Allah'a hamdolsun. (İbni Mace, taharet 10)

  Bir Meclisten (sohbet veya bir toplantıdan) Kalkarken Okunacak Dua:


  Okunuşu:

  Subhaneke Allahumme ve bihamdike eşhedu en la ilahe illa ente estağfiruke ve etubu ileyke.

  Anlamı:


  Allah'ım! Seni her türlü noksanlıklardan tenzih eder, hamdimi sana takdim ederim. Senden başka hiçbir ilah bulunmadığına şehadet ederim. Senden mağfiret diliyor ve sana tevbe ediyorum." (tirmizi, deavat: 38)

  Su İçtikten Sonra Okunacak Dua:


  Okunuşu:


  Elhamdulillahillezi segana azben furaten birahmetihi ve lem yec'alhu milhen ucacen bizunubina."

  Anlamı:


  Bize tatlı soğuk su içiren ve günahlarımız sebebiyle onu içilmez tuzlu su yapmayan Allah'a hamd olsun." (Ebu Nuaym)

  Aynaya Bakarken Okunacak Dua:


  Okunuşu:


  Elhamdulillahi Allahumme kema hassente halgi fehassin hulugi.

  Anlamı:


  Allah'a hamdolsun. Allah'ım! Benim yaratılışımı güzel kıldığın gibi ahlakımı da güzelleştir." (İbnüs-sünni, El- Ezkar: 270)

  Evden Çıkarken Okunacak Dua:


  Okunuşu:
  "Bismillahi tevekkeltu alellahi la havle ve la guvvete illa billahil aliyyil azim."
  Anlamı:
  "Allah'ın adını anarak (evimden çıkıyorum) ben, Allah'a dayanıp tevekkül ettim. (her türlü) kuvvet ve kudret ancak yüce Allah'ın yardımıyladır." (Tirmizi, deavat: 34)

  Peygamber Efendimizin Gece Uykudan Önce Okuduğu Dua:


  Okunuşu:
  Bismike Allahumme emutu ve ehya.
  Anlamı:
  "Senin adını anarak ölür ve dirilirim (uyur ve uyanırım) Allahım!" (Buhari, Deavat: 7)
   
Yükleniyor...