Peygamber Efendimizin Peygamber Olmadan Önceki Hayatı kısaca

'Dini Bilgiler' forumunda By RiZeLi tarafından 18 May 2010 tarihinde açılan konu

 1. Peygamber Efendimizin Peygamber Olmadan Önceki Hayatı


  DOĞUMU, AİLESİ, ÇOCUKLUĞU ve GENÇLİĞİ

  Peygamberimiz (s.a.v.) 'in doğumu rivayetlere göre Fil Olayı'ndan 50 gün sonrasına rastlar. Yani Peygamber Efendimiz 20 Nisan 571 Pazartesi günü, kameri aylardan Rebiyülevvel 'in on ikisi.

  Peygamber efendimizin doğduğu gece çeşitli olaylar gerçekleşmiştir. Bunlar; Kisra sarayının 14 sütununun yıkılması, Mecusi İranlıların bin yıllık sönmeyen ateşlerinin sönmesi, Semave deresinin taşması ve Save Gölü'nün kurumasıdır. Bu olaylar tüm dünya üzerindeki küfrün yok olacağı anlamına gelmektedir.

  Peygamber Efendimizin doğumundan sonra ismi konulurken annesi Amine Hatun 'Muhammed' ismini istemiştir. Çünkü daha önce gördüğü bir rüyada bu ismin konulması hatırlatılmıştır.

  O dönemde Mekke 'de kuraklık olduğu için yeni doğan çocuklar verimli köylerden gelen süt annelere verilirdi. Bunun sebebi çocuğun temiz, havası iyi bir yerde büyümesi ve Arapça'yı daha iyi öğrenerek konuşmasıydı. Peygamber Efendimiz de doğduktan sonra Halime adlı bir süt anneye verilmiştir. O zamanlar kurak bir dönem geçiren Halime 'nin yaşadığı köyün aksine Halime' nin kendi evi bereketliydi.

  Peygamberimiz, kendi annesi Amine Hatun'a verilmesinden sonra altı yaşına kadar Onunla yaşadı. Peygamberimiz altı yaşına bastığında annesi Medine'ye dayılarını ziyarete gitmiş fakat dönüş yolunda hastalanarak vefat etmiştir. Bundan sonra Peygamberimiz dedesi Abdülmuttalib 'in yanında sekiz yaşına kadar kalmıştır. Annesinin ölümünden sonra dedesini de kaybeden Muhammed amcası Ebu Talib'in yanında kalmaya başlamıştır.

  Peygamberimiz on iki yaşına bastığında ticaret yapma gayesiyle Suriye'ye giden bir kervana katılan amcasının yanında gitti. Uzun bir yolculuktan sonra kervan Bizans'a bağlı Busra 'ya vardı. Kervan o zamanlar sağlam bir Hıristiyanlık yaşayan rahip Bahira 'nın bulunduğu bir manastırda mola verdi. Kervanlara pek yardımda bulunmayan Bahira bu kervanda bir fevkaladelik sezmiş ve hemen yemek hazırlatmıştır. Çünkü Bahira kervan gelirken uzaktan bulutların kervanı gölgelediğini ve ağaçların bu kervanda bulunan birisi için eğilip kalktığını görmüştü. Yemek sırasında Muhammed'e çeşitli sorular soran Bahira çok şaşırmıştı. Çünkü aldığı cevaplar kutsal kitaplarda yazan Peygamberin bu çocuk olması gerektiğini gösteriyordu. Bunun üzerine rahip hemen Ebu Talib'e yeğenini memleketine geri götürmesini yoksa Yahudilerin bu çocuğa kötülük yapabileceklerin söyledi.

  EVLENMESİ

  Tüm Kureyşliler gibi Hz. Hatice de ticaretle uğraşıyordu. Daha önce iki kere evlenmiş fakat kocaları vefat etmişti.

  Artık yirmi beş yaşına ulaşan Hz. Peygamber çeşitli şekillerde çalışarak amcasının aile bütçesine katkıda bulunuyordu. Sekiz yaşından beri çeşitli kervanlara katılıp ticaret hakkında tecrübe sahibi olmuş ve bir kervan yönetebilecek bilgiye sahip olmuştu. Hz. Hatice'nin sahip olduğu bir kervanı Şam'a götürme işini almıştı. Kervanı Şam'a götürüp malları satabilmişti. Mekke'ye dönen kervanın mallarını Mekke'de kolayca satmış ve iyi bir kar elde etmişti. Daha önce böyle bir kar edinememiş olan Hz. Hatice Hz. Peygamber'e bir ilgi duymuştu. Çeşitli kişilerden Hz. Muhammed'in temiz, doğru birisi olduğunu öğrenen Hatice O nunla evlenmek istemişti. Sonunda evlenen yeğenini gören Ebu Talib çok sevinmişti. Sekiz yaşından beri baktığı yeğeni artık müstakil bir hayata geçmişti.

  Hz. Muhammedin Özellikleri

  Kuran-ı Kerimde bir peygamber olarak Hz.Muhammedle ilgili sayılan başlıca özellikler; Allahın elçisi, son peygamber, evrensel peygamber, âlemlere rahmet, yüce ahlâk sahibi ve güzel örnek oluşu özellikleridir.

  Allah Elçisi

  Hz.Muhammed (s.a.), Yüce Allahın peygamber olarak seçtiği ve doğru yol üzere olan elçilerden biridir: “Bütün dinlerden üstün kılmak üzere, Peygamberini, doğruluk rehberi Kuran ve hak din ile gönderen Allahtır. Şahit olarak Allah yeter. Muhammed, Allahın elçisidir. Onun beraberinde bulunanlar, inkârcılara karşı sert, birbirlerine ise merhametlidirler. (Fetih, 48/29); “Yâ, Sîn. Kuran-ı Hakime and olsun ki, sen doğru yol üzere gönderilmiş peygamberlerdensin. Bu, babaları uyarılmadığından gâfil kalmış bir milleti uyarman için güçlü ve merhametli olan Allahın indirdiği Kurandır. (Yâsîn, 36/1-4)

  Son Peygamber

  Hz.Muhammedin (s.a.) Kuran-ı Kerimde belirtilen ikinci önemli özelliği, son peygamber oluşudur: “Muhammed, içinizden herhangi bir adamın babası değildir. O, Allahın elçisi ve peygamberlerin sonuncusudur. Allah, her şeyi bilendir. (Ahzâb, 33/40) Bu hususu, Hz.Peygamber (s.a.) kendisi de belirtmiştir: “Benden sonra artık gelecek olan peygamber yoktur. (Müslim, fedâilüs-sahâbe, 30)

  Evrensel Peygamber

  Önceki peygamberler, kendi kavimlerine veya belirli bölgelere gönderilmiştir. Hz.Muhammedin (s.a.) peygamberliği ise, bütün insanlık içindir: “Biz seni bütün insanlara ancak müjdeci ve uyarıcı olarak göndermişizdir; fakat insanların çoğu bilmez. (Sebe,34/28)

  Bütün insanlar için peygamber olduğunu ve buna inanmak gerektiğini duyurmak, onun Yüce Allah tarafından verilmiş görevidir: “De ki: Ey insanlar! Doğrusu ben, göklerin ve yerin hükümranı, Ondan başka tanrı bulunmayan, dirilten ve öldüren Allahın, hepiniz için gönderdiği peygamberiyim. Allaha ve okuyup yazması olmayan, haber getiren peygamberine -ki o da Allaha ve sözlerine inanmıştır- inanın; ona uyun ki doğru yolu bulasınız. (Araf, 7/158);Öyleyse Allaha, Peygamberine ve indirdiğimiz nûra, Kurana inanın; Allah işlediklerinizden haberdardır. (Tegabün, 64/8); “Allaha ve Peygamberine kim inanmamışsa bilsin ki, şüphesiz Biz, inkârcılar için çılgın alevli cehennemi hazırlamışızdır. (Fetih, 48/13)

  Alemlere Rahmet

  Son ve evrensel peygamber olan Hz.Muhammed (s.a.), âlemlere rahmet olarak gönderilmiştir: “Doğrusu bu Kuranda, kulluk eden kimselere bildiri vardır. Biz seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik. (Enbiya, 21/106-7) Bu niteliklerinin bir gereği olarak, insanlara Yüce Allahın buyruklarını ve yasaklarını iletti, hak dini öğretti, ebedî kurtuluş yolunu gösterdi.

  Yüce Ahlâk Sahibi ve Güzel Örnek

  Hz.Muhammedin (s.a.) başlıca özelliklerinden bir başkası, onun üstün ahlâk sahibi oluşudur: “Şüphesiz sen, büyük bir ahlâka sahipsindir. (Kalem, 68/4) Böyle yüce ahlâk sahibi bir peygamber, bütün insanlığın bağlanacağı güzel bir örnektir: “Ey inananlar! And olsun ki, sizin için, Allaha ve âhiret gününe kavuşmayı umanlara ve Allahı çok anan kimselere Rasûlullah (Allahın Elçisi) en güzel örnektir.(Ahzâb, 33/21)

  İnsanlığın büyük ahlâk örneğine, binlerce salât, selâm ve rahmet olsun.