Peygamber Efendimizin Şakaları

'Dini Bilgiler' forumunda Aysell tarafından 8 Ara 2011 tarihinde açılan konu

 1. Hz. Muhammed'in Şakaları
  Peygamber Efendimizin Şakaları


  Bir keresinde Abbas bin Mirdâs isimli şâir kendisine verilen ganimet malını az bularak Resûlullah -sallallâhu aleyhi ve sellem-'e hitâben sitemkâr bir şiir söylemişti. Efendimiz bu haberi duyunca onu çağırdı ve:


  “– Senin dilini keseceğim Sana onun dilini kesmeni emrettiğimde kendisine bir elbise ver! diye tenbih etmişti. Sonra da:

  “– Ey Bilâl haydi götür şunu, kes dilini! buyurdu. Bilâl Abbâs'ın elini tutup götürürken Abbâs:

  – Ya Resûlallâh! Dilimi mi kesecek, ey Muhâcirler dilimi mi kesecek, ey Ensâr dilimi mi kesecek, diye çığlık atmaya başladı. Bilâl ise Abbas'ı çekip götürmeye devam ediyordu. Abbas feryadı çoğaltınca Bilâl:

  – Sus! Bir elbise vererek Resûlullah seni susturmamı emretti, dedi. Neticede Bilâl-i Habeşî, sakinleşen Abbâs'a fazladan bir elbise daha verdi. (İbn-i Sa'd, IV, 273)
  Safça bir adam bir gün Resûlullâh'tan binmek için bir hayvan istemişti. Efendimiz -sallallâhu aleyhi ve sellem-:

  “– Peki, seni bir dişi deve yavrusuna bindirelim. buyurdu. Adam ise hayretle:

  – Yâ Resûlallâh! Ben dişi deve yavrusunu ne yapayım, o beni nasıl taşır, diyerek şaşkınlığını ifâde edince Lâtifler Lâtifi Efendimiz:

  “– Devenin küçüğü de büyüğü de muhakkak bir dişi deveden doğmamış mıdır?
  diye latîfede bulundu. (Tirmizî, Birr, 57)


  Bir defâsında da ihtiyar kadının birisi Peygamberimiz'e gelerek:

  – Yâ Resûlallâh! Cennete girmem için Allâh'a dua et! der. Efendimiz ise:

  “– Cennete yaşlı kadınlar giremez! diye mukâbelede bulunur.

  Verilen cevabın nüktesini anlayamayan kadıncağız üzülür ve ağlamaya başlar. Bunun üzerine Âlemlere Rahmet Efendimiz durumu ona şöyle açıklar:

  “– Yaşlı kadınlar cennete o hâlleriyle değil, genç ve güzel olarak girerler. Zîra Allâh Teâlâ Kur'an-ı Kerîm'de:

  «Biz (cennete giren kadınları) defterleri sağdan verilenler için yeniden yaratmışızdır; onları eşlerine düşkün ve yaşıt bâkireler kılmışızdır.» (el-Vâkıa 56/35-38) buyuruyor. (Heysemî, X, 419; Tirmizî, Şemâil , s. 91-92)
   
Yükleniyor...