Peygamber Efendimizin Tüm İsimleri

'Dini Bilgiler' forumunda EyLüL tarafından 26 Kas 2011 tarihinde açılan konu


  • Abdullah: Allah (cc)' ın kulu
  • Âbid: Kulluk eden, ibadet eden Âdil: Adaletli Ahmed: En çok övülmiş, sevilmiş
  • Ahsen: En güzel
  • Alî: Çok yüce
  • Âlim: Bilgin, bilen
  • Allâme: Çok bilen
  • Âmil: İşleyici, iş ve aksiyon sahibi
  • Aziz: Çok yüce, çok şerefli olan
  • Beşir: Müjdeleyici
  • Burhan: Sağlam delil
  • Cebbâr: Kahredici, gâlip
  • Cevâd: Cömert
  • Ecved: En iyi, en cömert
  • Ekrem: En şerefli
  • Emin: Doğru ve güvenilir kimse
  • Fadlullah: Allah-ü Teâlanın ihsânı, fazlına ulaşan
  • Fâruk: Hakkı ve bâtılı ayıran
  • Fettâh: Yoldaki engelleri kaldıran
  • Gâlip: Hâkim ve üstün olan
  • Ganî: Zengin
  • Habib: Sevgili, çok sevilen
  • Hâdi: Doğru yola götüren
  • Hâfız: Muhafaza edici
  • Halîl: Dost
  • Halîm: Yumuşak huylu
  • Hâlis: saf, temiz
  • Hâmid: Hamd edici, övücü
  • Hammâd: Çok hamdeden
  • Hanîf: Hakikate sımsıkı sarılan
  • Kamer: Ay
  • Kayyim: Görüp, gözeten
  • Kerîm: Çok cömert, çok şerefli
  • Mâcid: Yüce ve şerefli
  • Mahmûd: Övülen
  • Mansûr: Zafere kavuşturulmuş
  • Mâsum: Suçsuz, günahsız
  • Medenî: Şehirli, bilgilive görgülü
  • Mehdî: Hidayet eden, doğru yola erdiren
  • Mekkî: Mekkeli
  • Merhûm: Rahmetle bezenmiş
  • Mes'ûd: Mutlu
  • Metîn: Çok sağlam ve güçlü
  • Muallim: Öğretici
  • Muktedâ: Peşinden gidilen
  • Mübârek: Uğurlu, hayırlı, bereketli
  • Müctebâ: Seçilmiş
  • Mükerrem: Şerefli, yüce
  • Müktefî: İktifâ eden, yetinen
  • Münîr: Nurlandıran, aydınlatan
  • Mürsel: Elçilikle görevlendirilmiş
  • Mürtezâ: Beğenilmiş, seçilmiş
  • Muslih: Islah edeci, düzene koyucu
  • Mustafa: Çok arınmış
  • Müstakîm: Doğru yolda olan
  • Mutî: Hakka itaat eden
  • Mu'tî: Veren ihsân eden Müşâvir: Kendisine danışılan
  • Nakî: Çok temiz
  • Nakîb: Halkın iyisi, kavmin en seçkini
  • Nâsih: Öğüt veren
  • Nâtık: Konuşan, nutuk veren
  • Nebî: Peygamber
  • Neciyullah: Allah' ın sırdaşı
  • Necm(i): Yıldız
  • Nesîb: Asil, temiz soydan gelen
  • Nezîr: Uyarıcı, korkutucu
  • Nimet: İyilik, dirlik ve mutluluk
  • Nûr: Işık, aydınlık
  • Râfi: Yükselten
  • Râgıb: Rağbet eden, isteyen
  • Rahîm: Mü'minleri çok seven
  • Râzî: Kabul eden, hoşnut olan
  • Resûl: Elçi
  • Reşîd: akıllı, olgun, iyi yola götürücü
  • Saîd: Mutlu
  • Sâbir: Sabreden, güçlüklere dayanan
  • Sâdullah: Allah' ın mübârek kulu
  • Sâdık: Doğru olan, gerçekci
  • Saffet: Arınmış, seçkin kişi
  • Sâhib: Mâlik, arkadaş, sohbet edici
  • Sâlih: iyi ve güzel huylu
  • Selâm: Noksan ve ayıptan emin olan
  • Seyfullah: Allah' ın kılıcı
  • Seyyid: Efendi
  • Şâfi: Şefaat edici
  • Şâkir: Şükredici
  • Tâhâ: Kur'ân-ı Kerîm' deki ismi
  • Tâhir: Çok temiz
  • Takî: Haramlardan kaçınan
  • Tayyib: Helal, temiz, güzel, hoş
  • Vâfi: Sözünde duran, sözünün eri
  • Vâiz: Nasihat eden
  • Vâsıl: Kulu Rabb'ine ulaştıran
  • Yâsîn: Kur'ân-ı Kerîm' deki ismi, gerçek insan, insan-ı kâmil
  • Zâhid: Mâsivadan yüz çeviren
  • Zâkir: Allah' ı çok anan
   
  Moderatör tarafından düzenlendi: 28 Nis 2014