Peygamber Efendimizin Yaptığı Günlük Dualar

'Dini Bilgiler' forumunda Yasemin tarafından 27 Tem 2013 tarihinde açılan konu

 1. Peygamber Efendimizin Yaptığı Günlük Dua  Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed S.A.V 'in günlük okuduğu dualadan bazıları aşağıdaki gibidir;

  Bir Meclisten sohbet veya bir toplantıdan Kalkarken Okunacak Dua


  Subhaneke Allahumme ve bihamdike eşhedu en la ilahe illa ente estağfiruke ve etubu ileyke.

  Allah'ım! Seni her türlü noksanlıklardan tenzih eder, hamdimi sana takdim ederim. Senden başka hiçbir ilah bulunmadığına şehadet ederim. Senden mağfiret diliyor ve sana tevbe ediyorum.

  tirmizi, deavat: 38

  Su İçtikten Sonra Okunacak Dua:

  Elhamdulillahillezi segana azben furaten birahmetihi ve lem yec'alhu milhen ucacen bizunubina.

  Bize tatlı soğuk su içiren ve günahlarımız sebebiyle onu içilmez tuzlu su yapmayan Allah'a hamd olsun.

  Ebu Nuaym


  Aynaya Bakarken Okunacak Dua


  Elhamdulillahi Allahumme kema hassente halgi fehassin hulugi.

  Allah'a hamdolsun. Allah'ım! Benim yaratılışımı güzel kıldığın gibi ahlakımı da güzelleştir.

  İbnüs-sünni, El- Ezkar: 270

  Vasıtaya Binerken Okunacak Dua


  Önce besmele okunur; üç tekbir getirilir. Sonra:

  Subhanellezi sehharalena haza ve ma kunna lehu mugrinine ve inna ila rabbina lemungalibun.

  Bunu bizim hizmetimize veren Allah'ın şanı ne yücedir. O'nun ihsanı olmasaydı biz buna güç yetiremezdik. Muhakkak ki biz Rabbimize döneceğiz.

  Zuhruf Suresi 13-14


  Gece Uykudan Önce Okunacak Dua


  Bismike Allahumme emutu ve ehya.

  Senin adını anarak ölür ve dirilirim uyur ve uyanırım Allahım!

  Buhari, Deavat: 7

  Eve Girerken Okunacak Dua


  Allahumme inni es'eluke hayral mevleci ve hayral mehraci bismillahi ve lecna ve bismillahi haranca va alallahi rabbina tevekkelna.

  Her giriş ve çıkışımda senden hayır diliyorum. Allah'ın adıyla evimize girer, Allah'ın adıyla çıkarız ve Rabbimize dayanıp güveniriz.

  Ebu Davud

  Evden Çıkarken Okunacak Dua:


  Bismillahi tevekkeltu alellahi la havle ve la guvvete illa billahil aliyyil azim.

  Allah'ın adını anarak evimden çıkıyorum ben, Allah'a dayanıp tevekkül ettim. (her türlü) kuvvet ve kudret ancak yüce Allah'ın yardımıyladır.

  Tirmizi, deavat: 34
   
Yükleniyor...