Peygamber kavramının anlamı nedir

'Sorun Cevaplayalım' forumunda EyLüL tarafından 22 Eyl 2011 tarihinde açılan konu

 1. Peygamber ne demektir. Peygamber kavramının anlamı

  "Peygamber" kelimesi Farsça bir kelime olup, haber getiren anlamındadır. Dilimizdeki anlam, Yüce Allah’ın, emir, yasak ve hükümlerini kullarına bildirip açıklamak üzere, insanlar arasından seçip görevlendirdiği elçi demektir.
  Kur’an-ı Kerîmde peygamber kelimesinin yerine Resûl ve Nebî kelimeleri geçmektedir ki, elçi ve haber getiren anlamındadır. Dînî anlamları bakımından Resûl ile Nebî arasında fark vardır.
  Resûl, Allah tarafından kendisine kitap gönderilmiş peygamber demektir.
  Nebî, Allah tarafından kendisine kitap gönderilmemiş, fakat önceki peygamberlerin şeriatını tebliğ ile mükellef peygamber demektir. Nebîler de Cebrail aracılığı ile Allah’tan vahiy almışlardır.
  İman esaslarından biri de peygamberlere inanmaktır. Peygamberler, Allah’ın seçtiği, eğittiği ve yetiştirdiği insanlardır. İnsan kendi çabaları ile, eğitim ve öğretimi ile peygamberliği elde edemez. Allah, peygamberliği dilediğine verir. Onlar, Allah ile kullar arasında elçilerdir. Yüce Allah’ın, kullarına hak yolu göstermek için gönderdiği ilk peygamber Hz. Adem (a.s), sonuncusu Hz. Muhammet (s.a.v) ve bu ikisi arasında gelip geçen peygamberlerin hepsinin hak olduğuna, Allah tarafından gönderildiğine inanmak farzdır.
   
  Moderatör tarafından düzenlendi: 18 Tem 2014
 2. peygamber:İnsanlara Allah'ın Buyruklarını Bildiren,Onları Allah Yoluna,Dine Çağıran Kimse,Yalvaç,Elçi.
   
  Moderatör tarafından düzenlendi: 18 Tem 2014
 3. Sözlükte gizli konuşmak, emretmek, ilham etmek, îma ve işâret etmek, seslenmek, fısıldamak, mektup yazmak ve göndermek anlamlarına gelen vahiy, dini bir terim olarak, Allah’ın Peygamberlerine iletmek istediği mesajlarını, doğrudan doğruya veya Cebrail vasıtasıyla bildirmesine denir.Kuran ve diğer kutsal kitaplar vahiy ürünüdür.
   
  Moderatör tarafından düzenlendi: 18 Eyl 2014
 4. Peygamber kelimesinin Arapça'da kullanılan karşılığı ise, 'resûl' ve 'mürsel'dir. Resûl veya mürsel, yeni bir kitap ve yeni bir şeriatla insanlara gönderilen peygambere denilir. Çoğulları 'rusül' ve 'murselûn' dür. Kur'ân'da peygamber anlamını ifade eden diğer bir kelime de Nebî kelimesidir. Nebî de Allah'ın emir ve yasaklarını insanlara haber veren, fakat yeni bir kitap ve yeni bir şeriatla gönderilmeyip, önceki bir peygamberin kitap ve şeriatını ümmetine bildirmeye görevli olan peygamberdir. Çoğulu 'enbiyâ'dır. Risalet ve nübüvvet kelimeleri mastar olup, peygamberlik anlamına gelir.
   
  Moderatör tarafından düzenlendi: 21 Eyl 2014