Peygamberlerin Kavimleri

'Dini Bilgiler' forumunda Sitem tarafından 22 Şub 2012 tarihinde açılan konu


 1. Peygamberlerin Kavimleri nedir
  Peygamberler hep ayni kavme mi gonderildi?

  İlk insan ve peygamber olan Hz Ademden beri 124 bin peygamber gelip geçmiştir. Bunlardan 25 ya da 28 tanesinin adları Kuran'da anılmaktadır ki bu peygamberler genellikle tarihte medeniyetin beşiği olan ortadoğu ve çevresinde yaşamışlardır. Kuran'da anılan peygamberlerin bir kısmı İsrailoğullarına bir kısmıda diğer kavimlere gönderilmiş peygamberlerdir. Geriye kalan diğer peygamberler de dünyanın çeşitli yerlerindeki muhtelif kavimlere gönderilmişlerdir. Bunun en açık delili dünyanın dört bir yanındaki kavimlerin kültürlerinde yer etmiş, tabletlerine işlemiş fakat dejenere olarak günümüze kadar gelebilmiş vahiy kaynaklı hakikatlardır. Buradan da anlaşıldığı gibi 124 bin peygamber dünyanın her tarafında ilahi vahyi tebliğ etmiş fakat bu vahiy hakikatları zamanla dejenerasyona uğramıştır.

  Bilindiği üzere eskiden iletişim imkanları son derece kısıtlı idi. Aralarında bir dağ olan iki kavmin birbirinden haberi olamayabiliyordu. Bu nedenle aynı zamanda ve yakın mekanlarda bile peygamber görevlendiriliyordu. Bu nedenle bir kavme kısa aralıklarla gönderilen peygamberler baba-oğul ya da kardeş olabiliyorlardı. Hz Muhammed'den (s) başka peygamberler sadece kendi kavimlerine gönderilmiştir. Bu durum Kuran'da sık sık ifade edilmiştir.
  "Andolsun ki, vaktiyle Nuh'u da kavmine gönderdik, O, onlara şöyle dedi: 'Ben sizin için apaçık bir uyarıcıyım.'" 11,25
  "Onlara, kendilerinden öncekilerin; Nuh Kavmi'nin, Âd'in, Semûd'un, İbrahim Kavmi'nin, Medyen Ashabı'nın ve o mü'tefikelerin haberi gelmedi mi? Onların hepsine peygamberleri delillerle gelmişlerdi. Demek ki Allah, onlara zulmetmiş değildi, lâkin onlar kendi kendilerine zulmediyorlardı." 9,70
  Dolayısıyla iletişim imkanı olmayan bir kavmin insanının diğer kavme gönderilen peygamberden sorumlu olması söz konusu değildir.

  Peygamber gönderilmemiş ya da fetret devrini yaşamış bir kavme sorumluluk olmadığı da;

  "Kim doğru yola gelirse sırf kendi iyiliği için gelir. Kim de saparsa ancak kendi aleyhine sapar. Hiçbir günahkar başkasının günah yükünü çekmez. Biz bir Peygamber göndermedikçe, hiç kimseye azab edecek değiliz." 17:15 Ayetiyle açıkça bildirilmiştir.

  İletişim imkanlarının dünyayı bir kavim durumuna getirdiği bu son zamanda gönderilen peygamber tüm insanlığa gönderilmiştir; "Biz seni ancak bütün insanlara bir müjdeci ve bir uyarıcı olarak gönderdik. Fakat insanların çoğu bilmezler. " 34:28


  alıntı
   

Yükleniyor...