Peygamberlerin Kuranda Geçen Duaları

'Dini Bilgiler' forumunda Merve tarafından 20 Şub 2012 tarihinde açılan konu

 1. Peygamberlerin Kuranda Geçen Duaları
  Kuran'da Geçen Peygamber Duaları


  1-Adem as ve eşinin yaptığı yakarış
  Adem as ve eşinin günahı itiraf, tevazu ve gönülden yakarışın sözlü ifadeleri olan bu duaları, ilahi mağfirete muhtaç olan bütün insanların örnek alması gereken bir muhteva ile tefekkür ehlinin ilgisini beklemektedir:
  “Ey Rabbimiz!
  Biz kendimize yazık ettik, bizi bağışlamaz bize merhamet etmezsen, ebediyyen kaybedenlerden olacağız(Araf,7/23)

  2)-Nuh Peygamber
  a) Tebliğ ve İnayet Duaları
  Nuh Peygamber bütün Elçiler gibi başarısını da başarısızlığını da sıkıntısını da mutluluğunu da Alemlerin Rabbi Olan Allaha itiraf etmiş, Onunla dua formunda konuşup dertleşmiştir:
  “Ey Rabbim! Senden hakkında bilgi sahibi olmadığım her hangi bir şeyi istemekten sana sığınırım Çünkü beni bağışlamaz, beni acıyıp esirgemezsen şüphesiz kaybedenlerden olurum (Hûd,11/47)
  Ey Rabbim! Ben halkıma gece-gündüz çağrıda bulunuyorum Ama bu çağrım onları senden daha da uzaklaştırmak(tan başka bir işe yaramadı) Ve doğrusu onlara bağışlayıcılığını göstereceğin ümidiyle ne zaman çağrıda bulunduysam parmaklarını kulaklarına tıkadılar; günahkarlık giysilerine büründüler; daha fazla inada kapıldılar ve boş gururlarında daha da azgınlaştılar Doğrusu ben onları açık açık çağırdım Onlara açıktan tebliğde bulundum; ayrıca onlara gizlice özel olarak da konuştum Ve dedim ki: Rabbinizden günahlarınızın bağışlanmasını dileyin; çünkü o kuşkusuz bağışlayıcıdır (Nuh Suresi,71/5-10)
  “Ey Rabbim! Onlar bana tamamen karşı çıktılar, zaten onlar serveti ve çocukları yüzünden hızla yok olmaya doğru giden kimselere uyarlar; ve sana karşı en korkunç tuzakları kuranlara; çünkü onlar (kendilerine uyanlara): İlahlarınızı hiçbir zaman terk etmeyin; ne Vedd, ne Suva ne Yeğûs, ne Yeûk, ne de Nesri terk etmeyin demişlerdi Onlar böylece çoğu kimseyi saptırdılar O halde Sen bu zalimlere yalnızca özlem duydukları şeylerden uzaklaşmalarını emret! (Nuh,71/21-24)

  Nuh peygamber tevazu sahibi bir gönlün en güzel yakarış örneklerini sunduğu dualarında, Allaha teslimiyetin Cahiliyye toplumundan tam bir kopuşla kopmayı gerektirdiğini de göstermiştir:
  “Ey Rabbim! O cahillerin beni yalanlamalarına karşı bana yardım et Ey Rabbim! bu kafirlerin yalanlamalarına karşı bana destek ol! (Müminûn, 23/26,39)
  Nuh peygamber gece-gündüz, gizli-açık bıkıp usanmadan hakikati halkına anlatmıştır Onu yalanlayan, kendisine sebatından ve direngen onurlu duruşundan dolayı kavmi ona “budala demişti O, bu çaresiz durumdan kurtuluş için zalimlerle uzlaşma yolları aramamış, her salih müminin yapması gerektiği gibi kalbinden geçenleri Allaha tevekkül ederek şöyle arz etmiştir:
  “Doğrusu ben yenik düştüm, artık sen gel ve bana yardım et! (Kamer,54/10)

  b)-Helak İçin Kahhariye Yakarışları
  Kahhariye duaları, onulmaz hatalar işledikleri halde hiçbir kurtuluş gayreti göstermeyen kafir ve zalim bir toplumun sınır tanımaz ayartılarına karşı Allahtan istenen bir tür yardım, görece başarısızlıkların itiraf edilip Allaha tevekkül etmektir Bir sabır âbidesi ve bir direniş timsali olan Nuh peygamber, fesadı ve sapıklığı inatla sürdüren ve artık bütün uyarılara kulak tıkayan halkının kalpleri çürüten, tüm toplumu ifsad eden hataları dolayısıyla helak edilmeleri için şu yakarışlarda bulunmuştur:
  “Ey Rabbim! İşte halkım beni yalanladı Bu yüzden benimle onlar arasında gerçeği bütün açıklığıyla ortaya koy Beni ve benimle beraber olan müminleri kurtar! (Şuara,26/117-118)
  “Ey Rabbim!Yeryüzünde bu hakikati inkar edenlerden hiç kimseyi bırakma Çünkü sen onları bırakırsan , Sana kulluk edenleri hep saptırmaya çalışırlar ve yalnızca fesada ve inatla sürdürülen kafirliğe sebep olurlar
  Ey Rabbim! Bana, anneme-babama, evime mümin olarak giren herkese ve daha sonraki bütün mümin kadınlara ve erkeklere bağışlayıcılığını göster ve zulüm işleyenleri her zaman helake uğrat! (Nuh,71/21-24,26-28)

  c) Güvenli Belde Duası
  Tufandan ilahi yardımlarla kurtulan Nuh peygamber gemide Allaha hamd ederek mübarek bir menzile/şirkin uğramadığı kutsal bir konaklama yerine ulaştırması için şöyle yakarmıştır:
  “Bütün övgülerin gerçek layığı olan ve bizi bu zalimler topluluğundan kurtaran Allahım! Senin tarafından kutlanmış, güvenli kılınmış bir yere eriştir beni Çünkü insana erişmesi gereken yere nasıl erişeceğini en iyi gösteren sensin (Müminun,23/29)

  d) Hamd Duaları
  Müminlerle birlikte yolculuk hazırlıklarını tamamlayıp gemiye bindiği zaman emredildiği gibi Allaha şöyle övgüde bulunmuştur:
  “Hamd, bizi bu zalimler topluluğundan kurtaran Allaha aittir (Müminûn,23/28)

  3- Lût Peygamber
  a) Tevekkül ve Nusret Duası
  Lut peygamber onca uğraşına rağmen toplumsal kirlenmenin yol açtığı ahlaki çöküşten, arınmak isteyen bir iki mümini beri tutabilmiştir O, tebliğ ve öğütle ıslah olmaya niyeti olmayan, günaha dibine kadar batmış, ahlaki çöküntü halinin tüm toplumu sarıp çürüttüğü bir ortamda, yine de çoğunluğa değil hakikate teslim olmuş, mücadelenin tıkandığı noktada Allahı yardıma çağırmıştır
  Kötü ahlakı din edinmiş bir toplumda, tek bir mescid olan hanenin sahibidir Lut peygamber Bozgunculuğu bardağı taşıran bu iflah olmaz halkın, şehrin en ıssız köşelerinde ve en kalabalık mekanlarında dahi sınır tanımayan günahlarından Lut a yılmıştır Gerekli çalışmaları yaptığı halde, düzelmemekte inatla ısrar eden nefislerine zulmeden bu halka karşı Allahtan nusret/yardım istemiştir:
  “Ey Rabbim!Bozgunculuğa ve yozlaşmaya yol açan bu insanlara karşı bana yardım et(Ankebut,29/30)
  “Ey Rabbim! Beni ve ailemi bunların yapa geldikleri kötülüklerden kurtar(şuara,26/169)

  b) Hamd Duası
  Lut peygamberin karısı ve tüm hemşehrileri helak eden bir yağmurla cezalandırılmışlardır Bu korkunç yağmurun getirdiği dehşetli günden sonra, şehirde hiçbir canlılık emaresi kalmamıştır Öte yandan Sünnetullah gereğince Rabbimiz Lut peygamber ve ailesinden mümin olanları kurtarmıştır Böylesi bir kurtuluş tabii ik, Allaha hamd etmeyi, şükr etmeyi gerektirmektedir Lut peygamber de öyle yapmıştır:
  “Hamd/bütün övgüler Allaha yaraşır Selam olsun Onun seçtiği kullara Zaten Allah insanların ilahlaştırdıkları her şeyden daha üstün, daha hayırlı değil mi? (Neml, 27/59)

  4-5)- İbrahim ve İsmail Peygamberler
  Putların ve putların korkulu rüyası, cesaret ve hikmet timsali İbrahim Peygamberin Allaha yakarışları çoğunlukla kabul edilmiştir Fakat soyundan gelen herkesin ebediyyen şirkten ve cehennemden korunmasını istemesi, Sünnetullaha aykırı olduğu için kabul edilmemiştir

  a) İstiğfar ve İnayet, Tevekkül ve Beraat Duası
  Ey Rabbimiz! Sana güveniyor ve Sana yöneliyoruz; çünkü bütün yolların varışı sanadır Ey Rabbimiz! Bizi hakikati inkar eden kafirler için bir oyun ve eğlence aracı yapma! Ve günahlarımızı bağışla, ey Rabbimiz, çünkü tek kudret ve hikmet sahibi olan Sensin(Mümtehine, 60/4-5)
  İbrahim peygamber ve onunla hak yolunda dayanışma içinde olan müminlerin bu yakarışı “üsvetün hasene/güzel örnek olarak takdir edilmiştir Düşmanlık ve nefreti hak etmiş müşrik bir toplumdan derin bir kopuş yaşarken İbrahim a ve dostları Allah ile bir pazarlığa girişmemişlerdir Onlar her şeylerini feda edecekleri ve her şeyleri ile feda edilmeyi kabul edebilecekleri andı ile imana gelmişlerdir Yine onlar tevekkül ile sığınılması güvenilmesi gereken tek dostun, tutulması gereken tek kulpun Allahın eli ve Onun kulpu olduğu bilincini kuşanarak ellerini duaya kaldırmışlardır
  İbrahim a ve onunla birlikte bulunan müminlerin yapamadıklarından ve hatalı eylemlerinden dolayı istiğfar dilediği bu dua, aynı zamanda Kafirlerin fitnelerinin elinde izzetsiz, onursuz bir oyuncak olmaktan muhafaza edilmeyi de içermektedir Bu bir imtihandan kaçmak fiili değildir; iyilik için seferber edilecek olanakların kafirlerin çıkardıkları fitneler tarafından yenilip yutulmasından endişe etmektir Onların fitneden korunmayı dilemeleri, zalimlerle birlikte uzlaşarak yaşamayı da istemek de değildir Çünkü onlar Allahın rızası dışında kalan ne varsa terk etmişler, Cahiliyye toplumuyla kurulması gereken beraat temelli bir ilişkinin imkanlarını göstermişler ve sönmeyen bir dua meşalesini biz müminlere miras bırakmışlardır

  b) Muttakilere Önderlik Yapacak Salih Evlatlar İçin Yakarışı
  İbrahim peygamber ilerlemiş yaşına rağmen çocuk sahibi olamamış; fakat o sonsuz güç ve merhamet sahibi olan Allahtan ümidini kesmemiş, içten yakarışlarla salih nesiller sahibi olmak için yalvarmıştır Bu yakarışları karşılıksız bırakmayan Rabbimiz onu Risalet görevini devr edebileceği, namazında devamlılık gösteren, kuşaklar boyu muttakilere önderlik edecek salih evlatlarla ödüllendirmiştir O da nankörlük etmeyerek bu ödüllere karşılık, dualarla Allahı hamd ederek yüceltmiştir İşte onun salih evlatlar için yaptığı dualar ve bu kabulün ardından onların şeytani amellere karşı Allahan güvence istediği yakarışları:

  “Ey Rabbim! Bana dürüst ve erdemli olacak çocuk(lar) bağışla (Saffât,37/100)
  “Ey Rabbimiz! Soyumdan bazılarını ekilebilir toprağı olmayan bir vadiye –senin kutsal evinin yakınına- yerleştirdim ki, ey Rabbimiz, namazı devamlılık ve duyarlılık içinde yerine getirsinler; öyleyse insanların kalplerini onlara meylettir, ve onlara verimli-bereketli rızıklar bahşet ki şükretsinler
  Ey Rabbimiz! Şüphesiz gizlediğimizi de açığa vurduğumuzu da bilen Sensin: Çünkü yerde ve gökte olan hiçbir şey Allahtan gizli kalmaz En içten övgüler, kocamış halimle bana İsmaili ve İshakı armağan eden Allaha özgüdür Duaları/yakarışları eşsiz bir şekilde işiten elbette benim Rabbimdir
  Ey Rabbim! Beni ve soyumdan gelen insanları namazda devamlı ve duyarlı kıl Ve ey Rabbimiz, bu duamı kabul buyur; Hesabın görüleceği Gün, beni, anamı ve bütün müminleri bağışla (İbrahim,14/35-41)

  c) Sonsuza Dek Yaşayacak Bir Güvenlik Kuşağı İçin Yakarış
  Azimet sahibi, görevine sıkı sıkıya bağlı olan put kırıcı İbrahim ve İsmail peygamberler, seçilmiş kabe ve çevresini kendileri ve gelecek Müslüman kuşaklar için şirkten arındırılmış güvenli bir bölge yapmayı amaçlamışlardır
  İbrahim peygamberin muttakiler için ebediyyen güvenli olacak bir belde istediği yakarışını Yüce Allah kabul etmiş bu günkü Kabenin içinde yer aldığı Mescid-i Haramı lutuf buyurmuştur
  İşte yeryüzündeki ilk mescid olan Kabeyi Allahın buyruğu gereğince dünya üzerinde yaşayacak gelecek nesiller için şirkten azade kılınmış bir anavatan-bir başkent olarak inşa ederken İbrahim ve İsmail peygamberlerin yaptıkları dua:
  “Ey Rabbim! Bu beldeyi güvenli kıl, beni ve çocuklarımı putlara tapmaktan ebediyyen uzak tut! Çünkü ey Rabbim, bu tapınma nesneleri gerçekten insanların pek çoğunu yoldan çıkardı Ey Rabbim! Buraları muvahhidler için ebedi bir güvenlik kuşağı kıl ve halkından Allaha ve Ahiret Gününe iman edenlere bereketli rızıklar bağışla Ey Rabbimiz! Bu amelimizi kabul buyur Sensin her şeyi bilen her şeyi duyan; bizi sana teslim olanlardan kıl ve soyumuzdan da sana teslim olacak bir ümmet çıkar Bize ibadet yollarını göster ve tevbemizi kabul et Şüphesiz yalnız Sensin tevbeleri kabul eden, rahmet dağıtan Ey Rabbimiz! Soyumuz içinden onlara senin mesajlarını iletecek vahyi ve hikmeti öğretecek ve onları arındırıp tertemiz kılacak bir elçi çıkar Çünkü yalnız Sensin kudret ve hikmet sahibi (Bakara,2/126-129)

  d) Dünyada Takva ve Hikmet; Ahirette Af ve Cennet İçin Yakarışı
  İbrahim peygamber ıslah olmamakta direten, kalbini hidayete açmaya halkı ile hesaplaşırken destek ve yardımı sadece Allahtan istemiştir Ayrıca O, bir hicab duymadan diğer peygamberler gibi, Ahirette cennet nimeti ile lütuflanmayı istemiştir Cenneti Allahın sonsuz merhametinin salih kullarına yönelilk bir tezahürü olarak gören İbrahim a cenneti birkaç huriden ibaret görerek küçümseyenler gibi, onu istemekten hicab duymamıştır
  İşte İbrahim aın Allahtan olayları doğru değerlendirebilecek bir hikmetli kavrayış yeteneği, salihlerle dayanışmada ilahi destek istediği, takva temelinde yükselen hikmetle yoğrulmuş bir dünya hayatı ve onun meyvesi olan ebedi mutluluklar diyarını istediği yakarışı:
  Ey Rabbim! Bana doğru ile eğrinin ne olduğuna hükmedebilme bilgi ve yeteneğini bağışla ve beni salih insanların arasına kat Ve gerçeği benden sonrakilere ulaştırabilme gücü ver bana Ve beni o nimetlerle dolu cennetin varislerinden biri yap! Ve babamı bağışla Çünkü o gerçekten yolunu şaşıranlar arasında Ve herkesin yeniden diriltileceği gün beni utandırma! O Gün ki, ne malın ne mülkün ne de çoluk çocuğun bir yararı olmayacaktır Yalnızca Allahın huzuruna kötülükten arınmış bir kalple çıkanlar kurtulacaktır(Şuara,26/83-89)

  6- Yusuf Peygamber
  a) Günahtan Allahın Sonsuz Kudretine Sığınış Duası
  “Ey Rabbim! Benim için hapis bu kadınların zina isteklerine boyun eğmekten daha iyidir Çünkü sen onların oyunlarını-tuzaklarını benden uzak tutmazsan, ben o zaman onların ayartmalarına kapılır doğruyu-eğriyi seçemeyen kimselerden olurum(Yusuf,12/33)
  Günaha bulaşmaktansa zindana girmeyi daha evlâ görecek kadar duyarlılık sahibi, bir erdem, hikmet ve iffet timsali olan Yusuf peygamber bu duasıyla ahlaksız teklifle karşılaşan iffet sahibi Müslüman bir erkeğin takınması gereken tavrı, bununla birlikte sığınıkların en güvenlisi olan Allaha nasıl bir tevekkül ile yöneleceğimizi göstermiştir

  b) Şükür ve Adanış Duası
  Yusuf peygamber bu duasında “hayatın yegane amacının Allah ile yakınlık kurup, adanmış biri olarak canı sahibine teslim etmek olduğunu örnek bir yakarışla dile getirmiş, Rabbimiz bu yakarışı tüm zamanlarda yaşayacak müminler için örnek olarak Kitabına almıştır:
  “Ey Rabbim! Bana nüfuz ve iktidar bahşettin; olayların altında yatan gerçekleri kavrayıp açıklama bilgisi verdin Ey göklerin ve yerin yaratıcısı! Dünyada ve Ahirette benim yakınımda-yanımda olan, beni koruyup destekleyen Sensin: Canımı bütün varlığıyla kendini sana adamış biri olarak al ve beni dürüst ve erdemli insanların arasına kat!(Yusuf,12/101)

  7-Eyyub Peygamber
  Eyyub peygamber dert ve sıkıntıların da en az Allahtan gelen huzur ve mutluluklar kadar değerli olduğunun idrakine varmış ender insanlardandır O ağır hastalığının yol açtığı derin umutsuzluklara rağmen uzun yıllar sabretmiş ve sonunda ilahi bir işaretle ayağını yere vurarak çıkardığı şifalı mucizevi su sayesinde tüm dertlerinden kurtulmuştur
  Rabbani bir lütuf olarak gelen şifa öncesinde Eyyub peygamber Allahın merhamet sıfatına sığınarak şöyle yakarmıştır:
  “Ey Rabbim! Bu dert beni buldu; ama Sen merhametlilerin en merhametlisisin (Enbiya,21/83)

  8- Şuayb Peygamber
  Tahkim ve Tevekkül Duası
  Döneminin en yaygın şirk işleme biçimi olan ekonomik soyguna karşı yılmadan cihad eden adalet timsali Şuayib peygamber kendisini ve az sayıda mümini sürmek veya öldürmek için planlar kuran zalim topluma karşı Allaha sığınmıştır O ve yandaşı olan müminler tevekkülü zırh edinerek hak yoldan sapmayacaklarını ve sonuna kadar direneceklerini ilan ederek Allaha şöyle yakarmışlardır:
  “Ey Rabbimiz!Bizimle halkımız arasında hak neyse ortaya çıkar Çünkü hakkı ortaya çıkaranların en hayırlısı sensin (Araf,7/89)

  9-10) Musa-Harun Peygamberler
  Yeryüzünün en muktedir hükümdarlarından biri olan Firavuna karşı kararlılıkla mücadele eden ve adalet için kesintisiz bir özgürlük cihadı başlatan Tevhid Dininin önderlerinden Musa peygamberin Kuranda çok sayıda duası zikredilmektedir

  a) İstiğfar Duası
  Musa peygamberin Risaletinden önce sebep olduğu kaza ölümünden dolayı Allahtan af dileyen yakarışı:
  “Ey Rabbim! Ben kendime yazık ettim Beni bağışlaEy Rabbim!Bana bahşettiğin nimetler hakkı için bir daha suçlulara arka çıkmayacağım(Kasas,28/16-17)

  b)İstiâze (Allaha sığınış) Duası
  Musa aın sebep olduğu ölümcül kazadan sonra, maktülün Firavun ırkından olması Mısır adaletine güvenmemesi sonucunu doğurmuş ve idam fermanı verilmiş bir suçsuz olarak korkuyla Allaha sığınışı:
  “Ey Rabbim! Zalimlere karşı beni koru(Kasas,28/21)

  c) İnayet Duası
  Musa aın Medyende bir sığınak ararken Allahtan yardım istemek için yaptığı yakarış:
  Ey Rabbim! Bana bahşedeceğin her hayıra öyle muhtacım ki(Kasas,18/24)

  d) Daimi Hicret ve Beraat Duası
  Musa peygamber, bu duası ile manevi olarak kirlenmiş bir Cahiliyye toplumuyla arasında varolması gereken perdeyi –daimi hicret ve beraat halinde yaşama bilinci-ni dile getirmiş, kalbini arınmaya açık tutan müminlere örnek yakarışını miras olarak bırakmıştır:
  “Ey Rabbim!Benim sadece kendime ve kardeşime sözüm geçiyor O zaman bizimle bu sapkın halk arasına bir çizgi çek(Maide,5/25)

  e) İnşirah ve Sültan Duası
  Musa peygamber mücadelenin başında yaşadığı sıkıntılı halini Rabbine açmıştır Görevin zorluğundan kaynaklanan göğsün daralması, ilahi bir lütuf olan inşirah ile açılaktır Bu sebeple O, Allahtan inşirah/göğsüne ferahlık vermesi ve Sültan/destekleyici maddi-manevi güçler vermesi için şöyle yakarmıştır:
  “Ey Rabbim!Doğrusu beni yalanlamalarından korkuyorum Göğsümün daralacağından ve dilimin dilimin dolaşacağından korkuyorum; bu yüzden bu işi Haruna tevdi et(Şuara,26/12-13)
  “Ey Rabbim! İçimi senin aydınlığınla genişlet, görevimi bana kolaylaştır, dilimdeki düğümü çöz ki söyleyeceklerimi tam olarak anlayabilsinler; ve bana yakınlarımın arasından yükümü paylaşacak bir yardımcı tayin et: Kardeşim Harunu mesela, onunla benim gücümü pekiştir; görevimden ona da bir pay ver ki, insanların katında senin yüceler yücesi adını daha da yükseklere çıkaralım; ve seni sürekli analım; muhakkak ki sen bütün varlığımızla bizi görmektesin(Taha,20/25-35)
  Musa peygamberin bu duasında bir salih amelin nasıl yapılması gerektiğine ilişkin şu dersler çıkarılabilir: işe Allahın yardımını talep ederek Onun adı ile başlamak; kendimiz gibi olanlarla dayanışma içinde olmaya çalışmak-bireysel hareket etmemek/güç birliği yapmak; başarıda da başarısızlıkta da Allahı anmaktan asla vazgeçmemek
  Musa ve Harun peygamberler Firavuna gitmeden önce Allahtan istedikleri inşirah ve sültan talebini birlikte yaptıkları dualarla da dile getirmişlerdir:
  “Ey Rabbimiz! Firavunun bize düşmanca davranmasından yahut azgınlıkta devam etmesinden korkarız(Taha,20/45)

  f) Kafir Toplumun Elinden Kurtuluş Duası
  Musa a başarıya ulaşmış, ilahi yardımların mucizevi etkileri tesirini göstermiştir; Firavunun uzman bürokratlarının ilahi hakikate teslim olup ebedi hidayet talep edişleri de dua ile olmuştur:
  “Ey Rabbimiz! Dar zamanda bize sabır ihsan et ve yürekten sana bağlanan kimseler olarak canımızı al Ey Rabbimiz! Bizi zalim bir topluluğun elinde rezil-rüsvay etme, bu kafir toplumun elinden lütfunla kurtar bizi(Araf,7/125)

  g) Helaktan Muhafaza Duası
  Turdan döndükten sonra kavmini buzağıya taparken görmesi Musa peygamberi onu çok üzmüştü Gerekli uyarıları yaptıktan sonra ilk iş olarak şirk suçunun muhatabı olan Allahtan özür dilemek üzere toplu bir yakarış gerçekleştirmiştir Kavmi içinden seçtiği yetmiş adam ve kardeşi Harun olmak üzere toplam yetmiş iki duyarlı insan, ruhlarını saran büyük bir manevi sarsıntı eşliğinde helaktan muhafaza buyurması için Allaha şu yakarışta bulunmuşlardır:
  “Ey Rabbim! Beni ve kardeşimi bağışla ve rahmetine kabul et; çünkü Sen merhametlilerin en merhametlisisin Ey Rabbim! Eğer dileseydin sana şirk koşanları daha önce yok ederdin ve onlarla beraber beni de İçimizden bir takım dar kafalıların yaptıklarından dolayı bizi helak edecek misin? Bütün bunlar senin bir imtihanından başka bir şey değil; ki onunla dilediğinin sapmasına fırsat verir, dilediğini de doğru yola sokarsın Bizim velimiz sensin öyleyse bizi bağışla Bize acı, çünkü bağışlayanların en hayırlısı sensin Bizim için bu dünyada da Ahirette de iyi ve güzel olanı yaz Bak işte pişmanlık içinde sana yöneldik(Araf,7/151,155-156)
  Helak edilmeye layık olan sadece kafirler ve onların yardakçıları münafıklardır; bu yasa gereği şirke karşı mücadeleden vazgeçmeyen Musa-Harun peygamberler ve imanını salih amellerle takviye eden yetmiş mümin kişiden oluşan topluluğa Allah rahmetini indirmiş, onları affetmiş, helak yasalarının işleyiş süreci durmuştur Samiri hariç halkın diğer kesimleri bu şirk suçunu işlemekte ısrar etmedikleri için onlar da Allahın rahmetinden nasiplerini almışlardır

  h) Helak Duası
  Musa peygamber hiçbir uyarının artık fayda vermeyeceği derecede duyarlılıklarını yitirmiş Firavun ve refahtan şımarmış azgın çevresinin mücadelenin nihayetinde helak edilmesini niyaz etmiştir:
  “Ey Rabbim! Gerçek şu ki, Sen Firavun ve onun seçkinler çevresine dünya hayatında görkem ve zenginlik verdin Öyle ki, bunun sonucu olarak onlar da ey Rabbim! başkalarını Senin yolundan çeviriyorlar! Ey Rabbimiz! Öyleyse artık onların zenginliklerini silip yok et! Kalplerini katılaştır! Çünkü onlar çetin azabı görmedikçe inanmayacaklar (Yunus,10/88)

  11-12) Davud-Süleyman Peygamberler
  a) Adil Bir Hükümranlık İçin Yakarış
  Süleyman peygamber, İslamın yücelmesi için seferber edebileceği büyük bir hükümranlık vermesi için Allaha yakarmış ve duası makbul olmuştur Tarihte eşine ender rastlanan bir güç ve iktidara malik olduğu halde O, sahip olduğu her şeyi, hiç şımarmadan Tevhid Dini İslamın hizmetinde kullanmıştır İşte insanlığa örnek olarak Kuranda anılan bu büyük hükümranlık için yapılan yakarış:
  “Ey Rabbim! Günahlarımı affet, bana benden sonra kimsenin ulaşamayacağı bir hükümranlık ver; çünkü sen bol bol veren lütuf sahibisinSad,38/35)

  b)Hamd Duası
  Davud ve Süleyman peygamberler kendilerini ilim vererek peygamber yaptığı için Yüce Allaha hamdetmişler; vahiy nimetine nankörlükle değil şükran ifadesiyle karşılık verdikleri için insanlığa örnek dualarıyla Kurana anılmayı hak etmişlerdir Onların örnek hamd edişleri şöyle olmuştur:
  “Bütün övgüler bizi iman eden öteki kullarından üstün kılan Allaha attir (Neml,27/15)

  c) Şükür ve Şirke Karşı Güç Birliği Yakarışı
  “Ey Rabbim! İçimde öyle düşünceler uyandır ki, bana ve ana-babama bahşettiğin nimetler için sana hep şükreden biri olayım Ve hep senin hoşnut olacağın dürüst ve erdemli işler yapıyor olayım; ve beni rahmetinle dürüstlük ve erdemlilik timsali salih kullarının arasına kat(Neml,27/19)
  Büyük bir iktidar sahibi olan Süleyman peygamber bu duası ile Yüce Allahın bahşettiği her türlü nimete karşı şükran duyduğunu itiraf ederek ilan etmiştir Yüzeysel bakıldığında, sıradan yöneticilerde rastlandığı gibi böyle kudretli bir hükümdarda her şeye burun büken bir şımarıklık, gurur ve kibir ilk göze çarpan özellik olurdu Fakat O ilahi vahyin eğitiminden geçtiği için ahlakı, ne kadar güç sahibi olursa olsun alçakgönüllü olmayı sürdürmesini gerektirmiştir Bu yüzden tevazu ile nankörlüğe tenezzül etmeyen bir salih kul olarak, daima kendisi gibi müminlerle dayanışma içinde olmayı dilemiştir
  Davud aın oğlu olan Süleyman peygamber bütün ihtiş----- rağmen servetinin Allahı unutturmasına izin vermemiştir İktidar ve zenginlik sahibi diğer insanların aksine Rabbini çok anmasıyla alemlere örnek olmuştur

  13- Yunus Peygamber
  Yunus peygamber uyarılarının bir işe yaramadığını gördüğü halkını Allahtan izin almadan sabırsızca terk etmiştir Öfkeyle çıkıp gittiği şehirden çok uzaklarda, batmak üzere olduğu için yüklerinin hafifletilmesi kararı alınan bir gemide yolculuk ederken kura kendisine çıkmıştır ve bir anda kendisini balığın karnında bulmuştur Bu sonuçtan hikmetli bir ders çıkaran Yunus a tahammülsüzlüğünden kaynaklanan hatasını itiraf ederek balığın karnında, tevazu, günahı itiraf ve istiğfar içeren bir yakarışla halini Allaha şöyle arz etmiştir:
  “Allahım! Senden başka ilah yoktur Sınırsız kudret ve yüceliğinle Sen her şeyin üstündesin Doğrusu gerçekten ben büyük bir haksızlık yaptım(Enbiya,21/87)
  Sahile sağ selamet bir şekilde Allahın yardım ile çıkan Yunus peygamber hemen terk ettiği halkının yanına koşmuş ve onları bıraktığından daha iyi bir durumda pişman olmuş bir vaziyette ıslah olma cehdi içinde bulmuştur

  14- Zekeriyya Peygamber
  Zekeriyya peygamber çocuğu olmayan olgun bir müminin zürriyet sahibi olmak için Allaha nasıl yakarması gerektiğine ilişkin bir numune olarak Kıyamete kadar yaşayacak insanlar için güzel bir örnektir İşte genç kuşakların kalbini vahiyin ışıklarıyla doldurmak için yanıp tutuşan ve İslami irşadın kesintisiz bir şekilde devam etmesi için çırpınan bir arınmışlık timsali Zekeriyya peygamberin yakarışı:
  Ey Rabbim! Doğrusu artık kemiklerim gevşedi, saçlarım ağardı, ama şimdiye kadar ey Rabbim sana yönelttiğim dualarda cevapsız bırakıldığım hiç olmadıVe gerçek şu ki ben göçüp gittikten sonra yakınlarımın yapacaklarımdan kaygı duyuyorum; çünkü karım baştan beri kısırdı Öyleyse bana katından benim yerimi alacak bir yardımcı bahşet Ki, bana ve Yakubun Evine mirasçı olsun, ve Sen ey Rabbim, onu hoşnut olacağın bir ahlakla donat
  Ey Rabbim Rahmetinle bana güzel bir zürriyet bağışla, zira Sen her yakarışı duyarsın Beni çocuksuz bırakma! Fakat beni varissiz bıraksan bile biliyorum ki, herkes göçüp gittikten sonra kalıcı olan biricik varlık sensin (Meryem,19/3,4,5; Ali İmran,3/38;Enbiya,21/89)

  15- İsa Peygamberin Duaları
  Maide/sofra Duası
  İsa a insanların sahip olabildikleri bütün rızıkların asıl sahibi olan Allahtan kalpleri pekiştiren, sonsuz bir güvene eriştiren maddi-manevi bereketler için kaynaklık edecek bir sofra istemiştir:
  “Ey Allahım, Ey Rabbimiz! Gökten bize bir sofra gönder; o bizim için –ilkimizden sonucumuza kadar- sürekli tekrarlanan bir ziyafet ve senden bir işaret olacaktır Ve bize rızkımızı ver, zira Sen rızık verenlerin en iyisisin (Maide,5/114)  alıntı
   
 2. Cevap: Peygamberlerin Kuranda Geçen Duaları

  16- Muhammed Mustafa SAVin Duaları
  a) Besmele Duası
  “Ey Rabbim! Girişeceğimi her işe doğruluk ve içtenlik üzere girmemi, bırakacağım her işten de doğruluk ve içtenlik göstererek çıkmamı sağla; ve bana katından bir sültan/destekleyici bir güç-bir tutamak bahşet (17/80)
  Peygamberimiz Muhammed Sin bu duası, gecenin derinliklerinde, teheccüd ve Kuran tilaveti için kıyam ettiğinde, güne diri bir ruh ve Tevhid bilinçle başlaması için Yüce Allah tarafından öğretilmiştir “Allahın yardımı olmadan hiçbir işi başaramayacağımız gerçeği, duada öne çıkan önemli ögedir Yine her işe dua ile ve Allahın adı ile başlanması gerektiğine ilişkin vurgular taşıyan bu yakarış, bütün eylemlerimizde Rabbimizin rızasını asla hatırdan çıkarmamamızın lüzumunu işlemektedir

  b) Tevhid Duaları
  İstiâne(yalnız Allahtan yardım dileme) duası
  “Yalnız sana ibadet eder, yalnız senden yardım dileriz (Fatiha Suresi,1/5)

  Tevhid ve Ebedi Hidayet Duası
  İman ettikten sonra insanların kalplerinin eğrilmesi mümkündür Bunun için hidayetten sonra Allahın Hadi ve Mümin sıfatlarının sağlayacağı güvenlik şemsiyesi altında kalıp, daimi bir koruma istemek gerekir İşte bu gerçeği hatırlatan Rabbimizin, peygamberimizden ve onun ümmetinden istediği en güzel yakarış örnekleri:
  “Bizi dosdoğru yola ilet! Nimet verdiklerinin yoluna, gazabına uğrayanların ve sapkınların yoluna değil (Fatiha Suresi,1/6-7)
  Allahın gelmiş geçmiş ve halen yürürlükte olan hükümleri arasında ayırım yapmadan iman etme ve dünyevi sorunlar tarafından kuşatma altında olan imanımızı sonsuza dek muhafaza edebilmemiz için, peygamberimize ve ümmetine tavsiye edilmiş diğer yakarış örnekleri:
  “Ey Rabbimiz! Derin kavrayış sahipleri dışında hiç kimse ders almasa da ilahi kelamın Muhkem, müteşabih tüm beyanlarına inanır; onlar arasında ayırım gözetmeyiz Rabbimiz! Bizi doğru yola ilettikten sonra kalplerimizi hakikatten bir daha saptırma ve bize rahmetini bağışla, Sensin hakiki Lütuf Sahibi Ey Rabbimiz! Geleceğinde hiçbir kuşku bulunmayan O Günü görüp yaşamaları için mutlaka insanlığı bir araya toplayacaksın Tanıklık ederiz ki, Allah vadini yerine getirmekten asla kaçınmaz(Ali İmran,3/7-9)

  Tevhid ve Tevazu Duası
  İlahlıkta ve Rablikte ortağı bulunmayan Yüce Allah, Peygamberimizin şahsında tüm müminlerin tevazuyu nasıl kendilerine şiar edineceklerini dua formunda öğretmektedir:
  “Ey Egemenlik Sahibi Allahım! Sen egemenliği dilediğine verirsin, dilediğinden alırsın; dilediğini yüceltir dilediğini alçaltırsın Bütün iyilikler Senin elindedir Doğrusu Sen istediğini yapmaya kadirsin Gündüzü kısaltarak geceyi uzatır, geceyi kısaltarak gündüzü uzatırsın ve dilediğine her türlü hesabın üstünde rızık bağışlarsın (Ali İmran,3/26-27)

  Hamd Duaları
  Hamd; Allahı övmek, Ondan başkasına Ona rağmen değer vermemektir Tevhidin tüm hayata hakim kılınması gereken ibadet boyutunda yer alan hamd ihmale gelmeyecek kadar önemli bir tutumdur Bu tutumun sözlü olarak daima dile getirilmesi, fiili olarak da her anımızı kuşatmalıdır
  “Her türlü hamd/övgü yalnızca bütün alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim, Hesap Gününün yegane hakimi olan Allaha mahsustur (Fatiha,1/1-4)
  “Her türlü övgü, gökleri ve yeri yaratan, karanlığı ve parlak aydınlığı var eden Allaha özgüdür Hakikati bile bile inkar edenler başka güçleri Rableri ile eş tutarlar (Enam,6/1)
  “Bütün övgüler Allaha yakışır O Allah ki, kuluna ilahi kelamı indirmiş ve onun anlaşılmasını güçleştirecek hiçbir çapraşıklığa yer vermemiştir (Kehf,18/1)
  “Hamd göklerde ve yerde ne varsa tümünün gerçek maliki olan Allaha mahsustur Ahirette de hamd Ona mahsus olacaktır Yalnız Odur hikmet sahibi, her şeyden haberdar olan O, toprağa giren ve çıkan her şeyi, ondan çıkan her şeyi, gökten inen ve ona yükselen her şeyi bilir O, tek başına rahmet kaynağıdır, mağfiret sahibidir (Sebe,34/1-2)
  “Her türlü övgü göklerin ve yerin yaratıcısı olan ve melekleri iki, üç veya dört kanatlı elçiler yapan Allaha mahsustur O dilediğini kendi yaratılış alemine katıp onu genişletir Kuşkusuz Allah her şeye kadirdir Allahın insanlar için açacağı rahmet kapısını kimse kapatamaz Ve Onun kapattığını da kimse açamaz Çünkü O, kudret ve hikmet sahibidir (Fatır,35/1-2)

  Tevekkül Duası
  Kıyametin zamanı vb Gaybî konular sınırlı bir şekilde bilinebilir Bu yüzden insan idrakiyle bilinemeyecek olan alanlara ilişkin çabalar boşunadır Peygamberimiz Muhammed Se böyle bir yakarışla haddini bilmezlere cevap vermesi istenmiştir:
  “Ey Rabbim! İnsanlarla aramızda hakça hüküm ver! Rabbimiz sizin (Ona ve fiillerine ilişkin gaybı taşlamak anl----- gelen) tüm tanımlama gayretlerinize karşı yardımına başvurulacak yegane hakimdir (Enbiya, 21/112)

  Tahkim Duası
  Tüm varlık aleminin yegane hakimi olan Allah, insanların ayrılığa düştükleri konularda hükmüne başvurulmaya en layık olandır Dünyada iken Rabbimizin peygamberlerle insanlığa duyurduğu mesajlar, bu ayrılıkların giderilmesinde başvurulması gereken kaynaklardır Ahirette ise en küçük ayrıntı dahi karara bağlanacaktır Her iki alemde de tahkim yetkisi Allahtadır İşte bu yetkiyi insanlığa bir kez daha hatırlatan Kuranda hem peygamberimize hem de bize nasıl bir tahkim duası yapmamız gerektiği öğretilmiştir:
  “Ey Allahım! Ey gökleri ve yeri yaratan! Ey yaratılmış varlıkların gizlediklerini de açığa vurduklarını da bilen! Kullarının ayrılığa düştükleri her konuda aralarında hüküm verecek olan yalnız Sensin! (Zümer,39/46)

  İstiâze Duaları
  İnsan ve cin şeytanlarından ve onların kurdukları planlardan Allaha sığınmak gerekir Cin ve insan şeytanlarının bulandıran çabalarından dolayı toplumsal hayat içinde Hakikat saflığını yitirebilmektedir Bu nedenle daima istiaze duası yapmak, kalplerimizin paklığını korumak için şarttır Çok şükür Rabbimiz bunu da nasıl yapacağımızı, Peygamberimiz üzerinden Kıyamete kadar yaşayacak müminlere rehberlik ederek beyan etmiştir:
  “De ki: Sığınırım ben yükselen şafağın Rabbine Onun yarattıklarının şerriden ve kıskançlık duyduğunda kıskancın şerrinden (Felak, 113/1-5)
  “De ki: Sığınırım ben insanların Rabbine, insanların hakimine, insanların ilahına, fısıldayan sinsi ayartıcının şerrinden, insanların kalbine fısıldayan cinlerin ve insanların bütün ayartmalarından (Nas,114/1-6)

  İstiâze ve Beraat Duası
  Peygamberimizin zalimlerle arasındaki sınırların pekiştirilmesini, onların yaptıklarından beri olmayı dilediği bu yakarış Allaha istiâze ederek/sığınarak bitmektedir:
  “Ey Rabbim!Sana ortak koşarak baş kaldıranların vaad edildikleri azabın gerçekleşmesine tanık olmamı diliyorsan, Rabbim o zaman, benim de bu zalim insanlardan biri olmama izin verme Ey Rabbim!Tüm kötü dürtülerin kışkırtmalarına karşı sana sığınıyorum Rabbim, onların bana yaklaşmalarından da sana sığınıyorum(Müminun,23/93,94,97,98)

  Tesbih Duası
  Allahı noksan sıfatlardan uzak tutup, Ona gerçek sıfatlarıyla yalvarıp yakarma, her türlü eksiklikten tenzih ederek olur Kuranda “Esmaül-Hüsna olarak nitelenen Rabbimizin en güzel isimlerini tüm dualarımızda hatırlamak gerekir Peygamberimiz de öyle yapmış bütün yakarışlarında Allahın bu güzel isimlerini anmıştır Allahı tesbih etme adına uydurma isim ve sıfatlar kullanmak yerine Rasulullah Muhammed S gibi biz de tesbih etme gayemizi en güzel yakarış formlarına gerçekleştirebiliriz Tesbih duasının derli toplu, en güzel örneğini Haşr Sureside bulmaktayız:
  “Allah Odur ki, Ondan başka ilah yoktur Mutlak Hakim, Kutsal, Kurtuluşun Tek Kaynağı, İman Bağışlayan, Doğru ile Yanlışın Tek Belirleyicisi, Üstün, Eğriyi Düzeltip Doğruyu İhya Eden, Bütün İhtişamın Sahibi! Şanı Yüce Olan Allah her şeyden münezzehtir O, Allahtır; Yaratıcı, Bütün Özlere ve Görüntülere Şekil Veren Yapıcı! Bütün mükemmellik vasıfları yalnız Onundur Göklerde ve yerde olan her şey Onun sınırsız şanını yüceltir Çünkü yalnız Odur kudret ve hikmet sahibi olan (Haşr, 59/22-24)
  Peygamberimiz Muhammed S üzerinden tüm zamanlarda yaşayacak olan müminlere, kendisinin nasıl tesbih edilerek yüceltilmesi gerektiğini dahi öğreten Rabbimiz eksiksiz bir Kitap indirmiştir En güzel dua şekillerini bize öğreten Allaha sonsuz şükürler olsun Peygamberimize uygulaması emredilmiş bir diğer tesbih duası da Ali İmran Suresinde geçmektedir:
  “De ki: Ey Mutlak egemenlik sahibi Allahım! Sen egemenliği dileğine verir, dilediğinden alırsın Dilediğini yüceltir, dilediğini alçaltırsın Bütün iyilikler senin elindedir Doğrusu Sen istediğin her şeyi yapmaya kadirsin Gündüzü kısaltarak geceyi uzatır ve geceyi kısaltarak gündüzü uzatırsın Ölüden diri ve diriden ölü çıkarırsın Ve dilediğine her türlü hesabın üstünde rızık bağışlarsın (Ali İmran,3/26-27)

  Tenzih Duası
  Allahın yetkilerini çiğneyip sınırlarına giren şefaatçiler edinmek “tenzih ilkesine aykırı bir fiildir Rabbimizi tüm mükemmel isimleri ve sıfatları anmak ve zikrullaha halel getirebilecek tasavvurlar geliştirmekten sakınmak ise, Onu tesbih ederek yüceltmek, tenzih ederek tüm noksan sıfatlardan uzak tutmaktır Allaha noksan sıfatlar isnad eden maddecilere ve mistiklere bir cevap niteliğindeki tenzih yakarışının derli toplu mükemmel örneklerini yine en güzel Rabbimizin kelamından öğrenebiliriz; Ayet el-Kürside olduğu gibi:
  “Allah Ondan başka ilah yoktur Her zaman diridir, bütün varlıkların kendi kendine yeterli yegane kaynağıdır Ne uyuklama tutar Onu, ne uyku Yeryüzünde ve göklerde ne varsa Onundur Onun izni olmaksızın nezdinde şefaat edebilecek olan da kimdir? O, insanların gözlerinin önünde olanı da, onlardan gizli tutulanı da bilir Oysa O dilemedikçe insanlar Onun ilminden hiçbir şey edinemez, hiçbir şey kavrayamazlar Onun sonsuz kudret ve egemenliği gökleri ve yeri kaplar ve onların korunup desteklenmesi Ona ağır gelmez Gerçekten Yüce ve büyük olan yalnızca Odur (Bakara,2/255)

  Teslimiyet Duası
  Peygamberimizin değerli arkadaşları olan sahabe Allaha teslimiyetlerini dua formunda şöyle arz etmişlerdir:
  “Ey Rabbimiz! İşittik ve itaat ettik, bizi mağfiret eyle Zira bütün yolculukların varış yeri Senin huzurundur(Bakara,2/285)

  c-İstiğfar Duası
  “Ey Rabbim! Beni bağışla, bana acı, çünkü gerçekten acıyıp bağışlayabilecek tek güç sensin(Müminun,23/118)

  d) İlim Duası
  Peygamberimize ilminin arttırılması için, Rabbimizin tavsiye ettiği bu dua, aynı zamanda tüm bilgi hazinelerinin esas itibariyle kaynağının Allah Teala olduğu hakikatinin bir beyanıdır:
  “Ey Rabbim! İlmimi arttır! (Taha, 20/114)


  e) Ebeveyn İçin Yakarış
  Peygamberimize ve ümmetine anne-babası için Allaha şöyle yakarması tavsiye edilmiştir:
  “Ey Rabbim! Onların beni küçükken sevgi ve şefkatle besleyip büyüttükleri gibi,
  Sen de onlara merhamet eyle(İsra,17/24)

  f) İsar/Empati Duası
  “Ey Rabbimiz! Bizi ve bizden önce iman eden kardeşlerimizi bağışla ve müminlerden hiç birine karşı kalplerimizde, kin –nefret, yersiz düşünce ve duygulara- yer bırakma, Ey Rabbimiz! Sen sonsuz şefkat sahibisin ve sınırsız rahmet kaynağısın (59/10)
  Bilindiği gibi, Peygamberin mücadelesine sımsıcak kollarını ve kucağını açan Medineli müslümanlar olan Ensar, Rabbani övgüye mazhar olmuş şahitlikleriyle tarihimizde yer almışlarıdır Muhacirler için katlandıkları fedakarlıklar Kuranda “isar/empati olarak vasıflandırılmıştır; yani “kendini başkasının yerine koyarak düşünüp onun lehine karar verme ahlakı Onların bu ahlakla yapıp ettikleri Allah katında değer bulmuştur Çünkü onlar din kardeşlerini nefslerine tercih etmişlerdir Evrensel İslami Dayanışma muhtevası içeren Ensarın bu duası ise, gelmiş-geçmiş ve de gelecek tüm müslüman kuşaklar için kıpır kıpır bir imani duyarlılığın ideal ifadeleridir

  g) Rabbe Şikayet Duası
  Peygamberimiz Muhammed SAVin , Kuranı terk edenleri, onun hayatla ilgisini kesip koparanları, Kıyamet Günü bu dua ile Allaha bir şikayet olarak takdim edeceği beyan edilmiştir:
  “Ey Rabbim!Halkımdan bazıları bu Kuranı gözden çıkarılacak bir şey olarak gördüler(Furkan,25/30)

  h) Peygamberimiz Muhammed SAVin Kahhariye Duaları
  Veyl Duası
  Veyl; yazıklar olsun, kahrolsun gibi anlamlara gelen bir kınama ifadesidir Hümeze Suresi bir yakarış olarak Allaha takdim edildiği vakit, kahhariye duaları kapsamında değerlendirilebilir Çünkü içinde kötü niyetle müminleri dillerine dolayarak çekiştirenlere veyl edilmesi/kınanması istenmektedir Surede Yüce Allah Hümeze-Lümeze güruhuna veyl etmekte, bizden de veyl etmemiz istenmektedir

  “Veyl olsun bütün hümeze-lümeze gruplarına O (gruplar) ki, serveti biriktirir ve onu bir kalkan sayar Zanneder ki serveti onu sonsuza dek yaşatacak! Hayır aksine o öteki dünyada Hutameye/çökerten bir azaba terk edilecektir Bilir misin nedir o Hutame? Allah tarafından tutuşturulmuş bir ateştir: (günaha batmış olanların tüm hücrelerine işleyen) gönüllerin üstüne kurulmuş, üzerlerine salınacak olan bir ateş; uzayıp giden sütunlar arasında (Hümeze,104/1-9)

  Tebbet Duası
  Leheb Suresinde geçen Ebu Leheb ve karısının hakimiyetlerinin sona ermesi için yapılan çağrı bir beddua değil, kahr duasıdır Biz de bu duada örnekten hareketle, çağdaş Ebu Leheblerin ellerini kurutmak için sözbirliği ve eylem birliği yapmalı, onların sömürü saltanatlarının payandası değil korkulu rüyası olmalıyız
  “Kahrolsun Ebu Lehebin iki eli ve kahrolsun kendisi, zaten kahroldu da Ne faydası olacak servetinin ve kazancının? Öteki dünyada şiddetle parlayan bir ateşe atılacak İğrenç söylentilerin taşıyıcısı olan karısı ile birlikte O ki, boynunda bükülmüş iplerden bir halat taşır (Leheb Suresi, 111/1-5)  alıntı
   
Yükleniyor...