Pmyo Başvuru Şartları 2012

'Eğitim Merkezi' forumunda EyLüL tarafından 6 Ara 2011 tarihinde açılan konu

 1. Pmyo Başvuru Şartları
  Pmyo Başvuru Şartları 2012


  Pmyo Başvuru Şartları 2012 Neler

  Pmyo Başvuru Şartları 2012

  2012 Yılında yapılacak olan alımlara yönelik detay açıklamalar Polis Akademisi Başkanlığı tarafından adaylara duyurulacaktır.

  2012 PMYO yaş sınırı

  18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş geçerli olmak kaydıyla, sınavın yapıldığı yılın 1 Ekim tarihi itibariyle / 1 Ekim 2012

  18 yaşını tamamlamış, bayan ve askerlik yapmayan erkek adaylar için 24 yaşından gün almamış olmak,Askerlik hizmetini yapmış erkek adaylar için 26 yaşından gün almamış olmak,

  Buna göre, bayan ve askerlik hizmetini yapmayan erkeklerde 01 Ekim 1989 - 01 Ekim 1994 tarihleri arası, askerlik hizmetini yapmış erkeklerde 01 Ekim 1987 ve takip eden tarihlerde doğmuş olma şartı 2012 müracaatları için gerekliliktir.

  Adaylarda aranılacak nitelikler


  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
  • (Değişik:05.10.2002-24897) 5 inci maddede sayılan okullardan mezun olmak, herhangi bir öğretim kurumundan disiplinsizlik nedeniyle çıkarılmamış olmak
  • Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından o yıl içinde yapılan üniversiteye giriş sınavlarında puan türlerinin en az birinden Yüksekokullara girmek için yeterli asgari taban puanı almış olmak,
  • Değişik:05.10.2002-24897) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş geçerli olmak kaydıyla, sınavın yapıldığı yılın 1 Ekim tarihi itibari ile 18 yaşını tamamlamış, bayan ve askerlik yapmayan adaylar için 23 yaşından, askerlik hizmetini yapmış erkek adaylar için 25 yaşından gün almamış olmak
  • Bayanlar için 1.65 cm., erkekler için 1.67 cmden kısa boylu olmamak ve boy ölçüsünün santimetre olarak son iki rakamı ile kilosu arasında 15 kilogramdan eksik veya fazla fark olmamak,
  • Sağlık yönünden, Sağlık Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinde aranılan sağlık şartlarına uygun olmak,
  • g) Turistik işletme belgesi olan yerler hariç olmak üzere, daha çok suçluların barındığı veya suç işlemeye müsait yerlerde çalışmamak, genelev, birleşme yeri, randevu evi, tek başına fuhuş yapılan mesken ve bu gibi yerlerde aracılık, bekleyicilik ve benzeri bir iştigali bulunmamak; genel ahlaka aykırı oyun, temsil, film, video bant, teyp kasete, şarkı sözü ve teknolojinin gelişimi ile ortaya çıkan benzeri muzır neşriyat vb. işler üzerinde çalışmaktan haklarında herhangi bir adli veya idari takibat devam ediyor olmamak veya hüküm giymemiş olmak,
  • aksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile, Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç; kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devletin sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak veya bu suçlardan dolayı haklarında devam etmekte olan bir adli kovuşturmaya tabi olmamak,
  • Müracaat tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya parti kollarına üye bulunmamak, daha önceden üyeliği var ise ayrıldığını belgelemek,
  • Alkol, uyuşturucu ve psikotrop maddeler ile kumar alışkanlığı bulunmamak,
  • Eşi hakkında; affa uğramış olsa bile, Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ve 4422 sayılı Çıkar Amaçlı Suç Örgütleriyle Mücadele Kanunu kapsamındaki suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç; kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devletin sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak veya bu suçlardan dolayı hakkında devam etmekte olan bir adli kovuşturmaya tabi olmamak,
  • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
  • (Ek:05.10.2002-24897) Aday Değerlendirme ve Seçme Kurulu tarafından haklarında 8 inci maddenin (e) bendinde belirtilen durumlar hariç, “Polis Meslek Yüksekokulu Öğrenci Adayı Olamaz kararı verilmemiş olmak,
  • (Ek:05.10.2002-24897) Herhangi bir nedenle yüksekokuldan çıkmış veya çıkarılmış olmamak,
  • şartları aranır.
   
  Moderatör tarafından düzenlendi: 8 Nis 2012
Yükleniyor...