Regl Döneminde Sure Okunur Mu

'Sorularla İslamiyet' forumunda zamaneanne tarafından 24 Haz 2012 tarihinde açılan konu

 1. Regl Döneminde Sure Okunur Mu  Regl Döneminde Kuran Okunur mu  Cünüp, âdetli veya lohusa olan kadın Kurân âyetlerinden hiç birini okuyamaz, caiz değildir
  Bu hususta Resulullah (asm) şöyle buyururlar:

  “Cünüp ve âdetli kadın Kurândan hiçbir şey okuyamaz1

  Yani sırf Kurân-ı Kerim okumak niyetiyle bir âyetten daha az bile okuyamaz Ancak dua, senâ, Allaha sığınma, zikir veya bir işe başlangıcında yahut öğretmek maksadıyla Kurândan bazı âyetleri okumak caizdir

  araçtan inerken de “Rabbenâ enzilnî münzelen mübâreken ve ente hayrül-münzilîn (Ey Rabbim, beni hayır ve bereketi bol bir yere indir Misafir ağırlayanların en hayırlısı Sensin)3
  Bir musibet ve ölüm haberi alınca, “İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn (Muhakkak biz Allah içiniz ve muhakkak yalnız Ona dönücüleriz)4

  Yine bir işe başlarken “Bismillâhirrahmânirrahîm demek, şükür maksadıyla “Elhamdülillah demek de bu kabildendir

  Aynı şekilde Fâtiha, Âyetül-kürsî, Felâk, Nâs ve İhlâs Sûrelerini zikir maksadıyla, Allahı hatırlamak düşüncesiyle okumak haram değildir

  Mâlikî mezhebine göre, hayızlı ve lohusa olan kadının az miktarda Kurân okumasında bir mahzur bulunmamaktadır Bu az miktar da yukarıda adı geçen sûreler miktarıdır Bu meseleye delil olarak; kadınların uzun süre bu halde kalmış olduklarından dolayı istihsânen caiz görmüşlerdir

  Hanbeli ve Hanefi mezhebine göre, Kurân-ı Kerimin kelimelerini heceleyerek, harf harf okumak caizdir Çünkü böyle bir okuyuş “kıraate girmemektedir Yine tilavet olmadan Mushafa bakmayı, sesini çıkarmadan içinden okumasını da caiz kabul etmişlerdir Çünkü bu durumda da kıraatten (okumaktan) söz edilmez5

  Bütün bu görüşler müçtehid imamların çeşitli delillere dayanarak vardıkları içtihad farklılıklarıdır ve hepsi de doğrudur

  Bunun yanında, Kelime-i Şehâdet, Kelime-i Tevhid, istiğfar, salavat-ı şerife gibi tevhid ve zikir cümlelerini bir veya birden fazla okumak caizdir

  Hanımların bugünlerde Kurân-i Kerimin dışında tefsir, hadis ve fıkıh gibi dinî kitapları ellerine almaları İmam-ı Âzama göre caizdir Ancak bu kitapların içinde bulunan âyetlere el sürmemeleri gerekir
  Kurân âyetlerinin bu durumda iken yazılması meselesinde el-Feteval-Hindiyyede şu kayıtları okuyoruz:
  “Cünüp veya hayızlı olanların yazmakta oldukları satırların arasına Kurândan bir âyet yazmaları mekruhtur Fakat yazdıkları bu âyetleri okumazlarsa mekruh olmaz
   
Yükleniyor...