Resimde Perspektif Nedir - Perspektif Çeşitleri

'Ansiklopedik Bilgi' forumunda YAREN tarafından 7 May 2011 tarihinde açılan konu

 1. Perspektif nedir,
  Renk Perspektifi,
  Resimde perspektif türleri


  PERSPEKTİF Tanımı

  Herhangi bir cismin,göze yaptığı ,büyüklük etkisi o cisimle göz arasındaki uzaklığa bağlıdır Nitekim gerçekte birinin tıpatıp eşi olan iki cisimden göze daha yakın olanı göze daha uzak olana göre daha büyük görünür

  Gözden farklı uzaklıktaki iki eş cismi bu farklı görünüşü tek bir cismi göze daha yakın ve uzak noktalar içinde söz konusudur

  Bu nedenle her cismin gerçek şekil ve büyüklüğünün yanı sıra birde kişinin bakış yönüne ve uzaklığına göre ortaya çıkan bir görünümü vardır

  1TANIM: Herhangi bir cismin belirli koşullar altında göze görünen şekliyle resimlendirilmesine “PERSPEKTİF” denir

  2TANIM:Herhangi bir cismi belli bir noktadan görünümü üç boyutlu olarak resim yüzüne aktarılmasına “PERSPEKTİF” denir

  3TANIM:Geometrik açıdan perspektif herhangi bir cismi resim düzlemi üzerine düşürülen izdüşümdür ancak bu izdüşümde izdüşüm doğruları öteki tip izdüşümlerde olduğu gibi birbirine paralel değildir

  RENK PERSPEKTİFİ:
  Nesneler bizden uzaklaştıkça parlaklığını kaybederler Bu nedenle bize yakın plandaki nesneler gerçek renkleriyle görülürler Bize yakın nesneleri daha parlak,uzak olanları ise daha mat ve renksiz görülmesi renk perspektifinin temelini oluşturur Bu nedenle resimlerde çizgi perspektifinin yanı sıra,renk perspektifi kullanılır

  PERSPEKTİF ELEMANLARI:

  1) Bakış Noktası
  2) Resim Düzlemi
  3) Resim Düzlemi
  4) Kaçma Noktası

  1) BAKIŞ NOKTASI: Bir cismin perspektifinin çizilebilmesi için her şeyden önce sabit bir yerde durarak o cisme

  bakmak gerekmektedir Perspektifi çizilecek olan cisme bakmak amacıyla durulan yere “BAKIŞ NOKTASI (BN)” denir

  Plan ve görüşlerde birer nokta ile belirtilir Bu noktanın cisme olan uzaklığına “BAKIŞ UZAKLIĞI” (BU), yeryüzünden yüksekliğine ise “BAKIŞ YÜKSEKLİĞİ”(BY) adı verilir

  2) RESİM DÜZLEMİ: Resim düzlemi (rd),üzerinde perspektif izdüşüm elde edileceği düşey bir düzlemdir


  3) UFUK ÇİZGİSİ: Ufuk çizgisi perspektifi çizilecek olan cisme bakan kimsenin gerçek bakış noktasından (gözlerinden gecen)

  yatay düzeyi ve dolayısıyla bakış yüksekliğini belirlemek amacıyla kullanılan çizgidir(U,U) diye adlandırılır

  Ufuk çizgisinin yeri perspektifi çizilecek olan kimsenin cisme hangi yükseklikten bakmak istediğine bağlıdır

  Ufuk çizgisinin altında kalan cisimlerin üstü,üstünde kalan cisimlerin altı görülür Tam ufuk çizgisinin üstünde kalan cisimlerin ne altı, ne de üstü görülür

  4) KAÇMA NOKTASI: Üzerine yatay çizgiler çizilmiş dikdörtgen bir panonun önden görünüşü gerçek şekline uygundur
  Perspektifte bu panoya açısal bir doğrultudan bakıldığına göze yakın olan bir şey kenar göze uzak olanına oranla daha uzun görünür Bu nedenle de gerçekte birbirine paralel olan doğrular ve fakat resim düzlemine açısal durumda bulunan yatay kenar ve çizgilerin paralelleri bu doğrular giderek bir noktada kesişirler
  Gerçekte birbirine paralel oldukları halde perspektifte paralelleri bozulan doğruların ortak
  kesişim noktalarına “KAÇMA NOKTASI” (KN) adı verilir


  PERSPEKTİF TİPLERİ:
  Perspektifi çizilecek cisim ile resim düzlemi arasındaki ilişki cismi yerleştirme şekline bağlıdır
  Cismin yerleştirilmesi ise 3 farklı kurala göre yapılabilir
  Bunlardan birincisinde cismin bir yüzü resim düzlemine paraleldir
  İkincisinde cismin sadece düşey kenarları birbirine paraleldir
  Üçüncüsünde ise hiçbir kenarı resim düzlemine paralel değildir
  Bu tipleri şu şekilde sıralayabiliriz:
  Bir noktalı perspektif (paralel Perspektif)
  İki noktalı perspektif (Açısal Perspektif)
  Üç Noktalı perspektif(Eğik Perspektif)
   
Yükleniyor...