Rum Mehmet Paşa Kimdir Hayatı Hakkında Bilgi

'Biyografi' forumunda Belinay tarafından 27 Mar 2012 tarihinde açılan konu


 1. Rum Mehmet Paşa


  Doğum 15. yy
  Ölüm 1470
  Meslek Devlet adamı
  Önce gelen Veli Mahmud Paşa
  Sonra gelen İshak Paşa
  Görev Süresi 1466–1469

  Rum Mehmet Paşa, Fatih Sultan Mehmet'in padişahlığında, 1466-1469 yılları arasında sadrazamlık yapan Osmanlı devlet adamıdır.

  HAYATI
  Kökeni ve hayatına dair bilgiler kaynaklarda çok az bulunur. Hakkında birçok rivayet bulunan paşa’ya dair Enderun Mektebi’nde yetiştirildiği ve yükselerek Fatih Sultan Mehmed’in güvenini kazandığı; böylece 1466 yılında ikinci vezirlik makamına getirildiği kesin bilgiler arasındadır.

  KİRLİ OYUNLAR
  1468 yılında Rum Mehmet Paşa ile Veziriazam Mahmud Paşa arasındaki gizli rekabet su yüzüne çıktı. Mehmet Paşa, Mahmut Paşa’nın görevini doğru bir şekilde yerine getirmediğini ileri sürerek ona suçlamalarda bulundu ve nitekim kısa bir süre sonra da Mahmut Paşa’nın sürgün işini acımasızca tamamladı.

  Mehmet Paşa’ya karşı aşırı ön yargılı olan Aşıkpaşazade’nin belirttiğine göre Karaman’daki tehcir harekatının sonunda Keblü oğlu Muhyiddin’in yerine Mevlana Vildan’ı kazaskerliğe getirtmeyi başaran Rum Mehmet, yine Karaman’a gönderilip Mut Kalesi’ni tahrip ederek seferini başarı ile tamamladı. 1470 yılında Eğriboz seferine önemli katkıda bulunan paşa aynı yılın sonbaharında yeniden Karaman’a gönderilince Larende ve Ereğli’yi tahrip ederek Toros dağlarının kuzeyini ele geçirdi. 1471 yılında ise sadrazamlığa yükseltilen paşa, bu dönemde kitabesinden anlaşıldığı üzere Üsküdar’da camii, medrese, hamam, imaret ve türbeden oluşan bir külliye yaptırdı.

  1472 yılında Karamanoğulları’nı himayesi altına almış olan Akkoyunlu Hükümdarı Uzun Hasan’ın bir ordusunun Tokat’a iletleyip şehri zaptederek yağma ettiği haberi üzerine paşa makanını yitirdi. Bu tarihte idam edildiği yolunda görüşler bulunsa da 1474 yılında Cem Sultan’ın atabeyi olarak Karaman’da bulunduğuna dair kayıtlar mevcuttur.

  Halil İnalcık, Mehmet Paşa’nın Varsaklar’a karşı başarısız olan seferinin bu tarihte yapıldığını ve paşanın azli ve idamı ile sonuçlandığını bize bildirirken, onun hakkında ağır eleştirilerde bulunan Aşıkpaşazade ‘’İt gibi boğdular.’’ derken tarih vermemektedir.

  Tarihçiler Aşıkpaşazade’ye dayanarak genellikle Rum Mehmet Paşa hakkında olumsuz ifadeler kullanırlar. Bunun nedenlerinden biri de İstanbul’un fethinden sonra yeni getirtilenlere ve ulemaya tahsis edilen evlerden kira alınması kararındaki rolü olmuştur. Bunun dışında Aşıkpaşazade onun vezirliği döneminde ulemaya ve fakirlere dağıtılması gereken kumaş ve elbiseleri vermediğini yazmaktadır.
   
Yükleniyor...