Rüyada At Görmek Ne Anlama Gelir

'Rüya Tabirleri' forumunda EyLüL tarafından 19 Eki 2011 tarihinde açılan konu 1. Rüyada At Görmek Ne Demek

  Rüyada at görülmesi ne anlama geliyor hemen öğreniyoruz rüyada at görmek ne demek

  Makam ve rütbe, yolculuk ve düşmana galip gelmeye delalet eder. Kuyruğu, yelesi ve ayakları kızıl olan at dindarlıktır. At, güzel evdir. Beyaz at düşmana galip gelmeye, Siyah at saltanat, ululuk, devlet ve dünyalığa, Bekarın kısrağa binmesi asil ve zenggin bir kadınla evlenmesine, Beyazı siyahına galip olan at ile kızıl kısrak, neşeli, dindar kadına delalet eder. Birçok ata sahip olan meslektaşları ve akranları içinde sivrilir. Ata binen kimsenin hanımı hamile ise oğlu olur. Kuyruk tüyü gür olan at evlat ve akraba çokluğuna, Atın bir tarafa doğru sıçraması, binen kimse için bir işe ya da düşünceye meyletmeye, Melez at izzet ve şerefe, yüksek rütbeye yahut asil bir evlada delalet eder. Çift kanatlı ata binen ya dünyalığa ya da saltanata kavuşur. Siyahata binen karsız bir yolculuğa çıkar. Kendi zayıf atını güçlü bir atla değiştiren kötü halden iyi hale; bunun aksi olursa, diğer hale duçar olur. Bir atın terkisine binen birinin vekili olur ya da onun meslek ve meşrebini devam ettirir. Bir yerleşim alanına topluca giren başıboş atlar şiddetli yağmurdur. Terkedilmiş yılkı atları devlet ve saltanatı sona eren insanlara, yaşlı ve düşkünlere delalet eder. At tersi şerefli bir kimseden maldır. Bu tersi süpürmek, böyle bir kimseden mal edinmek, At tersi üzerinde oturmak akrabaları cihetinden mal elde etmektir.
   
  Moderatör tarafından düzenlendi: 28 Eyl 2013

 2. Cevap: Rüyada At Görmek

  Atın takımlarındaki noksanlık, şerefte noksanlıktır.

  Atın kuyruğunun uzadığını, kılla^ rının arttığını görmek, rüya sahibinin yardımcılarının fazlalaşmasına işarettir.

  Atın organlarında bir kusur görmek, itibar azalmasına işarettir.

  Kanatlı bir ata binerek uçtuğunu görmek, dünya ve ahirette şerefe nail olmaya veya yola gitmeye işarettir.

  İki kanatlı ata binmek, muradına nail olmaya, yüksek bir makama ve şeref kazanmaya işarettir.

  Bindiği atın takımlarındaki noksanı tamamlayanın, durumu düzelir.

  Bir atla kavga ettiğini gören kimse,

  büyük bir sıkıntıya düşer veya büyük günah işler.

  Çıplak bir attan düştüğünü gören kimsenin durumu bozulur, işini ve makamım kaybeder veya karısını ahlâksızlığı yüzünden boşar.

  Eyersiz ve gemsiz erkek bir taya bindiğini gören kimsenin, şerefi alabildiğine artar.

  Ata binip, çıkılması imkânsız bir yere çıktığını gören kimse, büyük bir günah işler veya dine muhalif bir yerde mevki sahibi olur. Halkın içinde, çarşıda attan düştüğünü gören kimse, makamını veya bütün malını kaybeder veya muradına eremez.

  Bir attan inip, başka bir ata bindiğini gören kimsenin durumunda bir değişiklik meydana gelir.

  Ata binerek, elindeki kılıç veya silahla halka hücum ettiğini görmek,onlardan zorla yardım istemeye işaret eder.

  Atının çalındığını veya kaybolduğunu görenin hastası vefat eder.

  Gözleri bozuk veya kör bir at görenin işleri kötü gider, geçim darlığı çeker, sonra selâmet bulur.

  Atın kendisiyle konuştuğunu gören kimse, hayret edilecek bir iş yapar.

  Attan düşüp bayıldığını veya indiğini gören kimsenin makamı ve memuriyeti elinden gider veya hanımı vefat eder.

  Rüyasında at satın aldığını yahut hediye edildiğini görmek, hayır ve menfaate, makam ve şeref sahibi olmaya işarettir.

  Rüyada atını sattığını gören kimse, işinden çıkar.

  Atını sebepsiz yere kesen kimse, itibarını kendi eliyle yok eder.

  Atını yemek için kesen ve bu etten yiyen kimse, iyi bir ün sahibi veya zengin olur.

  Bir eve at girdiğini görmek, oraya şerefli bir şahsın geleceğine işarettir. Atın bir yerden çıkıp gittiğini görmek, saygın bir kişinin oradan çıkıp gideceğine işarettir. Atların yarıştıklarını görmek, o bölgede meydana gelecek şiddetli yağmurlara işarettir.

  Rüyada tanınmış birinin terkisine bindiğini görmek, o zattan yardım görerek emeline ulaşmaya, o kimseyle ortaklık kurmaya, ona asistan veya halef olmaya işarettir. Atların kendisini çiğnediklerini görmek, memur için görevden alınmaya, diğer insanlar için bir kötülüğe uğramaya işarettir.

  Yorga veya rahvan giden bir ata bindiğini görmek, güzel ve zengin bir kadınla evlenmeye işarettir.

  Kendisi bir ata binmiş haldeyken, terkisine birinin bindiğini görmek,işine veya koltuğuna birinin göz dikmesine işarettir.

  Kuyruksuz bir at satın aldığını görmek, kötü bir kadınla evlenmeye işarettir.

  At üzerindeyken atla birlikte havaya çıkıp, buradan bir daha inmediğini gören kimse, vefat eder.

  Havadan atsız olarak indiğini gören kimse, hastalanır fakat şifa bulur veya ailesinden ayrılır.

  At tarafından ısırıldığını veya te-pildiğini görmek, ailesinin bir şeye ihtiyaç duymasına işaret eder.

  Atının çalındığını görmek, ailenin dağılmasına işarettir.

  Atını kaybettiğini gören kimse, karısını boşar.

  At satın almak isteyen, bir kadma talip olur; atı alıp binerse kadınla evlenir.

  At bazan insanın mizacmı temsil eder.

  Mülayim ve munis at, sakin bir insana; serkeş ve huysuz at, inatçı ve isyankâr bir insana işaret eder.

  Rüyada demir ayaklı bir ata bindiğini gören kimse, vefat eder.

  Bindiği atın koşup kan ter içinde kaldığını görmek, günah işlemekle birlikte zengin olmaya işarettir.

  Uzakta bir at görmek, ileride bir müjde almaya işarettir.

  Atı yedeğine alıp götüren kimse,şerefli bir zatın hizmetine girer.

  Bir ata binip tekrar indiğini gören kimse, başladığı bir işe pişman olur.

  Kısrağının doğurduğunu gören kimsenin itibarı ve malı artar, iş kurar, bir çocuğu olur veya bekârsa evlenir.

  Bekâr bir kimsenin kısrağa bindiğini görmesi, asil ve zengin bir kadınla evlenmesine işarettir.

  Ata binen kimsenin hanımı hamile ise, oğlu olur.

  Kuyruk tüyü gür olan at görmek,

  evlat ve akraba çokluğuna işarettir.

  Bindiği atın bir tarafa doğru sıçradığını görmek, bir işe meyletmeye, başka bir düşüncenin peşine takılmaya işarettir.

  Rüyada melez bir at görmek, izzet ve şerefe, yüksek rütbeye yahut asil bir evlada işaret eder.

  Siyah ata binen kimse, kârsız bir yolculuğa çıkar.

  Kendi zayıf atını güçlü bir atla değiştirdiğini görmek, kötü bir durumdan iyi bir duruma gelmeye; güçlü bir atı zayıf bir atla değiştirmek

  ise iyi bir durumdan kötü bir duruma düşmeye işarettir.

  Terkedilmiş yılkı atları, devlet ve saltanatı sona ermiş insanlara, yaşlı ve düşkünlere işaret eder.

  Rüyada at tersi görmek veya bu tersi süpürmek, şerefli bir kimseden gelecek mala işaret eder.

  Rüyada at tersi üzerinde oturduğunu görmek, akrabalardan gelecek mala işaret eder.

  Atların renklerine göre yorumu şöyledir:

  Demir kırı (beyaz, siyah ve kahverengi karışımı) at (veya hayvan) görmek, şöhrete işarettir.

  Demir kırı bir ata bindiğini görmek,

  iyi kötü şöhret sahibi olmaya, her işinde zorlukla karşılaşmaya işarettir.

  Demir kırı ve alnı akıtmalı bir atın(veya hayvanın) üzerine binmek,

  büyük bir zatın işlerine müdahale etmeye işarettir.

  Demir kırı atını başka bir renge boyadığını gören kimse, bir hayra erer.

  Rüyada siyah at görmek, saltanat ve ululuğa, görkemli bir dünyalığa işarettir.

  Rüyada siyah ata binmek, dert ve sıkıntılardan kurtulmaya, devletten gelecek yardıma, makam sahibi olmaya işarettir.

  Yağız at (siyah, kızılla kara arası at); izzet, itibar ve maldır.

  Rüyada yağız ata binmek, yolculuğa, bu sayede hayra ulaşmaya ve menfaat elde etmeye işarettir.

  Doru at; güç ve kuvvet, ferah ve izzettir.

  Doru bir ata binmek, özellikle koyu doru olursa, büyük makam ve bol nimetle yorumlanır.

  Doru at, zengin bir hanıma da işaret eder.

  Al at; dinde selâmete ermeye, devlet başkanı veya başbakan sayesinde şeref ve makam sahibi olmaya işarettir.

  Al ata binmek, izzet ve itibarda küçük bir sarsıntıya işarettir.

  Kuyruğu, yelesi ve ayakları kızıl olan at, dindarlığa işarettir.

  Beyaz at, düşmana galip gelmeye işarettir.

  Kula at görmek, hastalığa işarettir.

  Rüyada dişi bir kula taya bindiğini gören kimse, hastalıklı ve karamsar ruhlu bir kadınla evlenir.

  Kırat (kül rengine çalan kirli beyaz at); çok hayır ve büyük bir makamdır. Rüyada görülen kır at dişi bir tay ise, güzel ve iyi ahlâklı bir zevceye (kadın eşe) işaret eder. Rüyada atın nallarının düştüğünü görmek, seferden geri kalmaya, amacını gerçekleştirememeye işarettir.