Sabah Namazının 2. Rekatında Okunan Diğer Duaların Anlamı Nedir?

'Dini Bilgiler' forumunda Wish tarafından 8 Tem 2010 tarihinde açılan konu

 1. Namazın İkinci rekatlarında okunacak duaların anlamı

  Besmele ,Fâtiha, ve bir sure okunur.

  Okunuşu:

  Bismillâhirrahmânirrahîm (Rahman ve Rahim olan Allahın adıyla)

  Elhamdü lillâhi Rabbil âlemîn. Errahmânirrahîm.Mâliki yevmiddîn. İyyâke na`büdü ve iyyâke nestaîn. İhdinessırâtal müstakîm. Sırâtallezîne en`amte aleyhim ğayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn.

  Anlamı:

  Hamd (övme ve övülme), âlemlerin Rabbi Allaha mahsustur. O, Rahmandır ve Rahîmdir. Ceza gününün malikidir. (Rabbimiz) Ancak sana kulluk ederiz ve yalnız senden medet umarız. Bize doğru yolu göster. Kendilerine lütuf ve ikramda bulunduğun kimselerin yolunu; gazaba uğramışların ve sapmışların yolunu değil.

  Fâtihadan sonra Besmele okunmaksızın bir zamm-ı sûre (meselâ; (KUREYŞ SURESİ))okunur.

  Li iylafi kurayş İylafihim rıhleteş şitai ves sayf Felya'büdu rabbe hazelbeyt Ellezı at'amehüm min cuıv ve amenehüm min havf

  ANLAMI

  Kureyş'e imkan sağlandığı için, kışın ve yazın yolculuk etme imkanı sağlandığı için,
  hiç olmazsa onun için,bu Beyt'in (Kabe'nin) Rabbine kulluk etsinler! Ki kendilerini açlıktan doyurdu ve onları korkudan emin kıldı.

  Rukuda 3 kere "sübhane rabbiyel-azim" denilir.


  (Sübhane Rabbiye'l-Azîm) Azim olan Rabbimi yaratılmışlara ait bütün eksikliklerden tenzih ederek Onu güzel isim ve sıfatlarıyla tesbih ederim

  Rükudan kalkışta: "Semi Allahulimen hamideh" dedir.
  (Semiallahülimen hamideh) Allah (c.C.) kendisine hamdedenin hamdini(işitir)kabul buyurur.

  Dik dururken, "Rabbena lekel hamd" diyorsun veya daha uzun şekli ile; "Rabbena lekel hamdu kemâ yenbagıy licelâli vechike ve liazıymi sultanik."
  diyorsun...Ki Allah Rasûlü çoklukla böyle söylerdi.

  ANLAMI:


  (rebena lekel hamd) Ey Rabbimiz ezelden ebede, dil ile, kalb ile ve hal ile olmuş ve olacak tüm hamdüsena (gönülden isteyerek yapılan en güzel şekilde övmeler) senin Mukaddes zatına (Hâmid ve Mahmûd olan mukaddes zatına) mahsustur.

  VEYA
  (Allahümme rabbena ve lekelhamd) Ey Rabbimiz ezelden ebede, dil ile, kalb ile ve hal ile olmuş ve olacak tüm hamdüsena (gönülden isteyerek yapılan en güzel şekilde övmeler) senin Mukaddes zatına (Hâmid ve Mahmûd olan mukaddes zatına) mahsustur.

  Allahu Ekber (Allah en büyüktür) deyip secdeye vardığımızda 3 kere: "Sübhane Rabbiyel-a'la" denilir.

  (Sübhane Rabbiyel'alâ) Kuvvet, beden, kudret, mal ve mülk bakımından herkesten üstün olan Allah'ı bütün noksanlıklardan tenzih ederim (çok uzaklaştırırım).

  Secde 2 defa tekrarlandıktan sonra"TEŞEHHÜD VE TEŞEHHÜDDE OKUNACAK DUALAR" yani 2 secdeden sonra oturulduğunda okunacak dualar;

  Ettehiyyatü

  Ettehıyyâatü lillahi vessalevâatü vettayibâatü esselâmüaleyke eyyühennebiyyü ve rahmetüllâhi ve berakâatühüü esselâamü aleynâa ve alâa ıbâadillâhis salihıyn Eşhedü ellâa ilâahe illallâah ve eşhedü enne Muhammeden abdühüü ve rasüülüh.

  Her türlü kavli, bedeni ve mali ibadetler Allah'a mahsustur. Ey şânı yüce Peygamber, selam ve Allah'ın rahmetiyle bereketleri senin üzerine olsun ve selam bizlere ve Allah'ın sâlih kulları üzerine olsun. Ben şehadet ederim ve yakinen bilirim ki, Allah'tan başka hiçbir ilâh yoktur. Ve şehadet ederim ki Hazret-i Muhammed Allah'ın kulu ve Resûlüdür.
  Okunduğu yerler: Namazların her oturuşunda okunur.

  Allahumme Salli

  Allahümme salli alâa Muhammediv ve alâa âali Muhammedin kemâa salleyte alâa ibraahiyme ve alâa âali ibrahiyme inneke hamiydüm meciyd

  Allah'ım Hz.Muhammed ve âline, Hz.İbrahim'e ve âline rahmet ettiğin gibi rahmet eyle


  Allahumme Barik

  Allahümme barik alâa Muhammedi ve alâa âali Muhammedin kemâa barekte alâa ibraahiyme ve alâa âali ibrahiyme inneke hamiydüm meciyd

  Allah'ım Hz.Muhammed ve âline, Hz.İbrahim'e ve âline mübarek kıldığın gibi mübarek kıl.

  Okundukları yerler: Bütün namazların son oturuşlarında Ettehıyyâtü'den sonra. İkindi namazının sünneti ile yatsının ilk sünnetinin birinci oturuşunda Ettehıyyâtü'den sonra. Cenâze namazında ikinci tekbîrden sonra.

  Rabbenâa Âatina

  Rabbenâa âatina fiddünyâa hasenetev ve fil âahirati hasenetev ve kınâa azâabennâar

  Ey Rabbimiz, bize dünyada ve ahirette iyi hal ver ve bizi o ateş azabından koru.

  Rabbenâağfirlii

  Rabbenağfirlii ve livâa lideyye ve lil mü'miniyne yevme yekuumül hisâab

  Ey Rabbimiz, hesab günü geldiği zaman bizi mağfiret et. Anne ve babamı ve müninleri de mağfiret et.

  Okundukları yerler: Namazlardaki oturuşlarda Allahümme salli ve Allahümme Bârik'ten sonra,

  En son;
  önce sağ omuza sonra sağ omuza bakılarak selam verilirken okunacak olan;
  (Esselâmü Aleyküm ve Rahmetullah) Allahın selamı ve rahmeti üzerinize olsun
   
 2. Cevap: Sabah Namazının 2. Rekatında Okunan Diğer Duaların Anlamı Nedir?

  bilgi için çok teşekkür ederim yeni namaza başlamayı düşünüyorum çok işime yaradı allah hepinizden razı olsun
   
 3. Cevap: Sabah Namazının 2. Rekatında Okunan Diğer Duaların Anlamı Nedir?

  Teşekkürler öğretmenimin istediği bi ödevdi hem namaza başlamayı düşünüyorum çok işime yaradı saolun
   
Yükleniyor...